Model złożonego silnika utworzony w systemie do projektowania wspomaganego komputerowo przy użyciu rdzenia modelowania geometrycznego 3D.

Narzędzie do modelowania geometrycznego 3D

Parasolid

Rozwijaj aplikacje do projektowania, produkcji i analizy produktów za pomocą czołowego narzędzia do modelowania geometrycznego 3D, stosowanego w naszych aplikacjach i licencjonowanego przez ponad 200 niezależnych dostawców oprogramowania.

Dlaczego warto skorzystać z rozwiązania Parasolid?

Przy użyciu rozwiązania Parasolid można opracowywać najlepsze aplikacje w zakresie projektowania, symulacji i wytwarzania produktów. Ponad 900 funkcji tego rozwiązania zapewnia skuteczną obsługę różnych modelowania, w tym modelowania brył, bezpośredniej edycji i modelowanie powierzchni swobodnych / arkuszy. Dostępna jest również technologia modelowania konwergentnego, która rozszerza niezawodne funkcje modelowania B-rep na modele oparte na reprezentacjach fasetowych. Rozwiązanie Parasolid oferuje duży zakres funkcji graficznych i renderowania, w tym widok precyzyjnych linii ukrytych i drutowo-krawędziowy, a także wszechstronne funkcje teselacji i pełny zestaw funkcji wyszukiwania danych modelu.

Ponad 200 dostawców oprogramowania zintegrowało je z własnymi rozwiązaniami, aby zapewnić użytkownikom końcowym pełną kompatybilność funkcji modelowania 3D z ponad 350 aplikacjami opartymi na formacie danych Parasolid XT. Dopełnienie stanowią funkcję dostępu do danych i translacji, które umożliwiają importowanie i eksportowanie modeli 3D w alternatywnych formatach.

Poznaj korzyści płynące z rozwiązania Parasolid

Wprowadzanie innowacji w ciągły sposób

Dzięki najnowszym technikom modelowania 3D można efektywnie projektować w środowisku 3D oraz dotrzymywać kroku trendom branżowym.

Pewna realizacja procesu rozwoju

Opracowuj wysokiej jakości aplikacje przy użyciu rdzenia modelowania geometrycznego, któremu zaufały miliony inżynierów zajmujących się projektowaniem, symulacją i wytwarzaniem produktów w różnych branżach.

Bezproblemowa integracja

Zapewnij klientom pełną kompatybilność danych z ponad 350 aplikacjami opartymi na formacie danych Parasolid XT.

Wykorzystaj możliwości zapewniane przez społeczność partnerów Parasolid

Możliwości oferowane przez rozwiązanie Parasolid można wykorzystać jeszcze skuteczniej dzięki dostępowi do wiedzy innych czołowych dostawców usług i rozwiązań w zakresie rozwoju oprogramowania, dysponujących wieloletnim doświadczeniem i dogłębną wiedzą z różnych dziedzin i specjalizacji projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), produkcji wspomaganej komputerowo (CAM) oraz inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE).

Pracownicy siedzący przy stole podczas spotkania.

Rozszerzanie aplikacji Parasolid za pomocą komponentów D-Cubed

Aplikacje do modelowania 3D oparte na Parasolid można ulepszyć, stosując komplementarne technologie projektowania, produkcji i symulacji z rodziny komponentów D-Cubed.

Mężczyzna siedzący przy biurku i patrzący na trzy ekrany komputerowe

Poznaj klientów i aplikacje Parasolid

Rozwiązania Parasolid używa ponad 200 niezależnych dostawców oprogramowania, którzy opracowują aplikacje do projektowania, symulacji i wytwarzania produktów na komputery stacjonarne, urządzenia przenośne i w chmurze.

Architektura, inżynieria i konstrukcja (AEC)

Wśród dostawców oprogramowania AEC, którzy stosują rozwiązanie Parasolid, można znaleźć m.in. Bentley Systems, Midas IT, Nemetschek Allplan, Nemetschek Vectorworks i Siemens Digital Industries Software.

Wydajność działania rozwiązania Parasolid stanowią klucz do rozwoju projektów AEC, wymagających zarządzania tysiącami cech na dużą skalę i z akceptowalną prędkością, a zaawansowane funkcje modelowania 3D kształtowanych powierzchni umożliwiają projektowanie budynków o estetycznych, organicznych kształtach.

Zastosowania chmurowe

Dostawcy oprogramowania opartego na chmurze, którzy stosują rozwiązanie Parasolid, to m.in. GrabCAD, Onshape, Simscale, Siemens Digital Industries Software i Zazzle.

Rozwiązanie Parasolid zapewnia podstawę modelowania geometrycznego umożliwiającą integrowanie stabilnych, bogatych w funkcje możliwości projektowania, wytwarzania i symulacji z aplikacjami natywnymi dla chmury i wdrażanymi w chmurze. Parasolid jest bezpieczne pod kątem pracy z wątkami i selektywnie stosuje symetryczne przetwarzanie wieloprocesorowe, aby efektywnie wykorzystać wydajność obliczeniową serwerów w chmurze.

Projektowanie wspomagane komputerowo (CAD)

Dostawcy oprogramowania CAD, którzy licencjonują rozwiązanie Parasolid, to m.in. Bentley Systems, Fujitsu, IronCAD, Onshape, Shapr3D, Siemens Digital Industries Software i Top Systems.

Systemy CAD są powszechnie stosowane do tworzenia złożonej geometrii produktów konsumpcyjnych i przemysłowych. Rozwiązanie Parasolid służy przede wszystkim do modelowania złożonej geometrii części i umożliwia modyfikacje poprzez iteracje projektowe i ponowne wykorzystanie danych.

Możliwość szybkiego modyfikowania złożonych modeli projektowych (określana również mianem dostosowywania) bez błędów lub interwencji ze strony użytkownika jest warunkiem stabilnego i wydajnego działania narzędzia do modelowania brył.

Inżynieria wspomagana komputerowo (CAE)

Dostawcy oprogramowania CAE, którzy licencjonują rozwiązanie Parasolid, to m.in. Altair, ANSYS, COMSOL, MIDAS IT, MSC Software, Siemens Digital Industries Software i Simscale.

Części zaprojektowane w aplikacjach Parasolid można przenosić bez translacji do oprogramowania CAE w celu utworzenia siatki do analizy metodą elementów skończonych (MES) oraz stosowania różnych technik analitycznych opartych na modelach CAD. Specjalista ds. analizy wprowadza zazwyczaj niewielkie zmiany niedotyczące konstrukcji części, aby przyspieszyć analizę inżynieryjną.

Użytkownicy systemów CAE coraz częściej modyfikują część po każdej analizie, aby zoptymalizować jej charakterystykę bez odwoływania się do źródłowego systemu CAD.

Wytwarzanie wspomagane komputerowo (CAM)

Dostawcy oprogramowania CAM, którzy licencjonują rozwiązanie Parasolid, to m.in. CNC Software, DP Technology, GO2cam, Missler Software, Renishaw, Thermwood i Vero Software.

Części zaprojektowane w aplikacjach Parasolid można przenosić bez translacji do oprogramowania CAM w celu wygenerowania instrukcji CNC lub projektu oprzyrządowania. Specjaliści ds. produkcji często wprowadzają niewielkie zmiany niedotyczące funkcji, aby zoptymalizować część pod kątem wytwarzania. Przykłady obejmują standaryzację rozmiarów kształtów wklęsłych w celu dopasowania ich do konkretnego frezu lub dostosowanie kątów stożka w celu ułatwienia wysuwania z formy.

Wymiana danych

Klienci używający Parasolid mogą otwierać części Parasolid XT bez translacji w ponad 350 aplikacjach opartych na tym formacie.

Niektórzy dostawcy oprogramowania do projektowania, symulacji i wytwarzania używają innego narzędzia do modelowania 3D, lecz licencjonują rozwiązanie Parasolid, aby zagwarantować użytkownikom interoperacyjność z powszechnie przyjętym formatem danych XT. Dostawcy oprogramowania stosują również to rozwiązanie do opracowywania zestawów narzędzi do konwersji służących do wymiany danych między aplikacjami opartymi na formacie Parasolid i innymi źródłami danych za pośrednictwem standardowych lub własnych formatów plików.

Przedsiębiorstwa i instytucje rządowe

Parasolid to idealne narzędzie do zastosowań wewnętrznych, które pozwala utrwalić specjalistyczną wiedzę w dziedzinie modelowania. Firma z branży lotniczej może na przykład używać własnego systemu do modelowania osiągów aerodynamicznych konstrukcji skrzydeł. Takie systemy umożliwiają utrwalanie wieloletniego doświadczenia w danej dziedzinie i zapewniają przewagę konkurencyjną dzięki funkcjom, które nie są dostępne na rynku.

Rozwiązanie Parasolid może stanowić fundament modelowania geometrycznego dla takich systemów, pozwalając wewnętrznemu zespołowi programistów skoncentrowanie się na generujących wartość dodaną algorytmach specyficznych dla danej dziedziny.

Zasoby akademickie

Rozwiązanie Parasolid jest używane przez uniwersytety i instytucje do badań naukowych i w procesie nauczania. Jest dostarczane wraz z obszerną dokumentacją, materiałami pomocniczymi aplikacji i środowiskiem prototypowania. Czyni to z niego idealne narzędzie do zapoznawania studentów i naukowców z najlepszą technologią modelowania geometrycznego stosowaną w systemach CAD, AEC, CAM i CAE do zaawansowanych zastosowań komercyjnych.

Projekty akademickie mogą mieć bezpośrednie przełożenie na zastosowania komercyjnych dzięki wykorzystaniu tej samej, sprawdzonej technologii modelowania geometrycznego, która jest używana przez ponad 200 dostawców oprogramowania.

Wizualizacja

Aplikacje do wizualizacji często muszą importować części z różnych aplikacji do projektowania dostępnych w wielu wersjach. Strategia publikowania wersji rozwiązania Parasolid gwarantuje wsteczną kompatybilność plików Parasolid do wersji 1, co zapewnia dostęp do znacznej części globalnych danych CAD 3D.

Wysokowydajna funkcja fasetowania oferuje również rozległą kontrolę nad modelami fasetowymi, dzięki czemu idealnie nadaje się do generowania precyzyjnego formatu wymaganego do optymalizacji szybkości i jakości obrazu.

HISTORIA KLIENTA

Shapr3D

Shapr3D integrates PLM Components in a leading application for computer-aided design on iPad Pro
Case Study

Shapr3D integrates PLM Components in a leading application for computer-aided design on iPad Pro

Firma:Shapr3D

Lokalizacja:Budapest, Hungary

Siemens Software:Parasolid, PLM Open

Dowiedz się więcej

Bądź na bieżąco dzięki blogowi PLM Components

Przeczytaj blog

Zyskaj nowe spojrzenie na pakiet PLM Components i rynek rozwiązań PLM.