Pracownicy siedzący przy stole podczas spotkania.

Partnerzy Parasolid

Uzyskaj dostęp do usług w zakresie rozwoju oprogramowania Parasolid, dostawców rozwiązań komplementarnych i sprzedawców.

Przyspieszenie rozwoju produktów dzięki partnerom Parasolid

Sieć partnerów Parasolid umożliwia zwiększenie korzyści uzyskiwanych dzięki temu rozwiązaniu. Ściśle współpracujemy z innymi czołowymi dostawcami usług i rozwiązań w zakresie tworzenia oprogramowania, dysponującymi wieloletnim doświadczeniem i specjalistyczną wiedzą w różnych dziedzinach projektowania wspomaganego komputerowo (CAD), produkcji wspomaganej komputerowo (CAM), architektury, inżynierii i konstrukcji (AEC) oraz zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Nasi partnerzy mogą pomóc w zdefiniowaniu, ocenie, wykonywaniu, ulepszaniu i utrzymywaniu integracji z rozwiązaniem Parasolid lub lub opracowaniu niestandardowych, komplementarnych funkcji. Współpraca z naszymi partnerami umożliwia:

  • Dostęp do specjalistycznej wiedzy dotyczącej rozwiązania Parasolid
  • Dodatkowe skrócenie czasu wprowadzania produktów na rynek
  • Obniżenie ryzyka i kosztów procesu rozwojem produktu
  • Przyspieszenie rozwoju przedsiębiorstwa

Odkryj sieć partnerów

Dostawcy uzupełniających zestawów narzędzi

Dostawcy oprogramowania oferują zestawy narzędzi do szerokiej gamy aplikacji zaprojektowanych pod kątem integracji z rozwiązaniem Parasolid:

  • Tech Soft 3D: HOOPS Visualize, platforma graficzna 3D, rozwiązanie HOOPS Exchange zapewniające dostęp do danych oraz HOOPS Illuminate zapewniające wizualizację wysokiej jakości
  • MachineWorks: Komponenty do symulacji i weryfikacji komputerowego sterowania numerycznego (CNC)
  • ModuleWorks: Komponenty do obróbki wieloosiowej i symulacji
  • Simmetrix: Aplikacje do projektowania opartego na symulacji
  • HCL Software: Zestawy SDK do rozpoznawania cech

Usługi w zakresie rozwoju oprogramowania

Skorzystaj z dodatkowych zasobów i specjalistycznej wiedzy, aby rozwijać swoje aplikacje do modelowania 3D, jednocześnie koncentrując się zwiększaniu wartości dodanej w głównym obszarze działalności.

AMC Bridge jest czołowym dostawcą usług programistycznych dla dostawców i użytkowników narzędzi CAD, CAM, AEC, zarządzania danymi produktu (PDM) i PLM. Szeroki zakres doświadczenia firmy obejmuje opracowywanie rozwiązań z jądrami modelowania geometrycznego, co czyni ją idealnym partnerem do oceny, wdrażania i serwisowania komponentów Parasolid w aplikacjach.

Sprzedawcy

Dwustronna umowa dotycząca sprzedaży rozwiązań z firmą Tech Soft 3D, czołowym dostawcą zestawów SDK do wizualizacji i dostępu do danych, upraszcza proces zakupów.

Licencję na rozwiązanie HOOPS Exchange i HOOPS Visualize można uzyskać bezpośrednio od Siemens Digital Industries Software. Analogicznie licencję na rozwiązanie Parasolid można nabyć bezpośrednio od firmy Tech Soft 3D.

Nasze partnerstwo daje klientom możliwość uzyskiwania licencji na dowolne z tych komponentów z jednego źródła. Ponadto klienci mogą odnieść korzyści ze specjalnie opracowanej integracji między rozwiązaniami Parasolid i HOOPS Exchange/ HOOPS Visualize.

Bądź na bieżąco dzięki blogowi PLM Components

Przeczytaj blog

Zyskaj nowe spojrzenie na pakiet PLM Components i rynek rozwiązań PLM.