Rozwiązanie Polarion do zarządzania cyklem życia aplikacji (ALM)

Połącz zespoły i projekty, usprawnij procesy związane z tworzeniem aplikacji dzięki ujednoliconemu rozwiązaniu obsługującemu wymagania, pisanie kodu, testowanie i wydawanie.

Dwóch pracowników rozmawiających przy biurku.

Przyspiesz wprowadzanie innowacji dzięki rozwiązaniu Polarion ALM

Szybciej i częściej twórz wydania przy zachowaniu kompleksowej identyfikowalności i wglądu w cykl życia aplikacji.

Definiuj, kompiluj i testuj złożone systemy oprogramowania oraz zarządzaj nimi w ujednoliconym rozwiązaniu opartym na przeglądarce, wygodnym w użyciu zarówno dla małych zespołów, jak i dla tysięcy użytkowników.

Oprogramowanie Polarion miało zasadnicze znaczenie dla powodzenia naszych działań, ponieważ zapewniało dostęp do scentralizowanych informacji w czasie rzeczywistym, na poziomie odpowiednim dla danego użytkownika.
Stephanie Schwendinger, dział rozwoju systemów, Grupa Zumtobel

Poznaj korzyści płynące z rozwiązania Polarion ALM:

Wzmocnienie współpracy

Zapewnij zespołom łatwą i bezpieczną współpracę nad udostępnionymi zasobami. Kontroluj, kto i kiedy może wprowadzać zmiany oraz co można zmieniać, dzięki szczegółowej kontroli uprawnień i solidnej, konfigurowalnej automatyzacji przepływu informacji.

Zwiększenie identyfikowalności

Uzyskaj pełny dostęp do informacji o każdym etapie procesu rozwoju. Wystarczy kliknąć, aby wyświetlić informacje o danym etapie: od zmodyfikowanych wierszy kodu po żądania zmian wysokiego poziomu.

Efektywne ponowne wykorzystanie danych

Ponowne wykorzystywanie i rozgałęzianie danych umożliwia efektywny sekwencyjny lub równoległy rozwój projektów i linii produktów dzięki udostępnianiu wymagań, kodu i testów między projektami.

Poznaj funkcje rozwiązania Polarion ALM

To ujednolicone rozwiązanie zapewnia przejrzystość projektu dzięki agregowaniu informacji dotyczącym zarządzania w czasie rzeczywistym. Polarion ALM zawiera następujące funkcje, aby pomóc zespołom szybciej i skuteczniej reagować na nowe możliwości biznesowe i wymagania klientów.

Współpraca, identyfikowalność i sprawne przepływu informacji to trzy podstawowe zasady zintegrowane z naszym DNA. Rozwiązanie Polarion ALM umożliwia:

 • Łatwiejszą synchronizację i pełny dostęp do wszystkich danych rozwiązania Polarion za pośrednictwem przeglądarki
 • Komunikację w czasie rzeczywistym między analitykami, inżynierami, członkami zespołów QA i DevOps w ramach dyskusji z ustrukturyzowanymi wątkami, serwisów typu Wiki, powiadomień, alertów itp.
 • Uzyskiwanie pozytywnych wyników audytów, kontroli zgodności lub kontroli regulacyjnych dzięki łatwym do wdrożenia narzędziom identyfikowalności, którą gwarantuje automatyczna kontrola zmian dotycząca każdego wymagania
 • Zarządzanie elementami roboczymi i dokumentami za pośrednictwem przepływów informacji, które wymuszają sposób i czas ich zmiany ich stanu na podstawie konfigurowalnych reguł, z pełnymi ścieżkami audytu, podpisem elektronicznym i zabezpieczeniami
 • Uzyskanie dostępu do „wehikułu czasu”, aby przeglądać, wyszukiwać i raportować dowolny stan historyczny projektu, analogicznie do bieżącego stanu
 • Używanie funkcji natywnego klastrowania do równoważenia obciążeń i opracowywania strategii przejmowania funkcji w przypadku awarii
 • Wykorzystanie gotowych rozwiązań integracyjnych i otwartych interfejsów API rozbudowujących funkcjonalność
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.

Ustal, kto, kiedy i dlaczego wprowadza jakie zmiany. Uzyskaj dostęp do następujących funkcji zarządzania zmianami i konfiguracją w rozwiązaniu Polarion ALM.

 • Przeglądanie artefaktów: specyfikacji wymagań systemowych, procedur weryfikacji, planów projektów i zadań przechowywanych w repozytoriach kontroli wersji, dzięki czemu wprowadzenie modyfikacji powoduje utworzenie rekordu historii wersji
 • Dostęp do wersjonowania projektu i konfiguracji globalnej, co zapewnia pełne możliwości audytu oraz wgląd w konfigurację procesu i ulepszenia
 • Uporządkowanie i wprowadzenie odpowiedzialności za zadania do procesu gromadzenia, weryfikacji i wdrażania nieuniknionych żądań zmian, które pojawiają się podczas każdego projektu
 • Sprawdzenia, czy ostateczna wersja oprogramowania dostarczana klientowi zawiera wszystkie planowane ulepszenia, które mają zostać uwzględnione w wydaniu, dzięki pełnej identyfikowalności każdej modyfikacji kodu źródłowego aż do poziomu żądania zmiany
 • Gotowe do użycia funkcje obsługi SVN i GIT oraz innego oprogramowania (na przykład: Perforce; Plastic SCM) za pomocą dodatków

Zarządzaj wszystkimi działaniami testowymi z poziomu centralnej platformy. Rozwiązanie Polarion ALM umożliwia:

 • Tworzenie przypadków testów i ich łatwe łączenie z odpowiadającymi im elementami roboczymi, m.in. wymaganiami, żądaniami zmian, innymi przypadkami testowymi
 • Parametryzowanie etapów testu w celu oddzielenia specyfikacji testu od konfiguracji elementów testowych, dzięki czemu można wielokrotnie wykonać tę samą procedurę, aby w pełni uwzględnić złożone warunki testowe
 • Automatyczne tworzenie raportów o błędach i zadania dla programistów na podstawie niepomyślnych wyników testów, co pozwala skrócić czas wprowadzania poprawek
 • Wykorzystanie zautomatyzowanych przypadków testowych jako typów pierwszoklasowych. Integracja z narzędziami do automatyzacji testów innych producentów za pośrednictwem otwartego interfejsu API, tworzenie automatycznych uruchomień za pośrednictwem kompilacji i gotowość do importowania wyników testów w formacie pliku xUnit
 • Wykonywanie przypadków testowych za pomocą panelu wykonywania testów online lub offline z eksportem wyników do oprogramowania MS Excel i z powrotem
 • Identyfikowalność kompilacji na podstawie wymagań, nie tylko przypadków testowych, lecz także poszczególnych rekordów testowych
 • Dokładna i spójna automatyzacja zadań weryfikacji z zastosowaniem podpisów elektronicznych
 • Dostęp do łącznika HP QC Connector oraz bezproblemowa integracja z rozwiązaniem HP Quality Center w celu zarządzania testami
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.

Ponownie wykorzystuj i rozgałęziaj dane, aby sekwencyjnie lub równolegle rozwijać projekt lub linię produktów. Rozwiązanie Polarion ALM umożliwia:

 • Skrócenie czasu poświęcanego na zarządzanie odrębnymi kopiami dokumentów. Nie ma potrzeby kopiowania/wklejania przy każdej zmianie wspólnej specyfikacji
 • Udostępnianie wymogów prawnych w projektach w postaci dokumentów pochodnych rozwiązania, aby łatwo rozpowszechniać ich zaktualizowane wersje na żądanie
 • Rozgałęzianie dokumentów specyfikacji, aby skutecznie zarządzać podobieństwami między produktami i efektywnie monitorować wymagania specyficzne dla produktu
 • Rozpowszechnianie zmian od specyfikacji głównej do rozgałęzionych dokumentów bez konieczności kopiowania/wklejania, natychmiast lub na żądanie, co zapewnia bardziej szczegółową i ręczną dystrybucję żądań zmian

Nowoczesne zwinne techniki można wdrażać jednocześnie lub stopniowo przy użyciu gotowych szablonów projektów, które można dostosować do swoich potrzeb. Dostępne są następujące funkcje zwinnego zarządzania:

 • Planowanie iteracyjne z zarządzaniem prędkością zespołu w celu tworzenia prognoz na podstawie danych empirycznych
 • Obsługa preferowanej metodologii estymacji: czas, punkty historyjek, budżet i prognozowanie zakończenia projektu na podstawie obliczonej prędkości
 • Definiowanie warunków ukończenia przepływu informacji: wątek można na przykład oznaczyć ukończony tylko po wykonaniu zadania dotyczącego dokumentacji, dołączenia oceny z testu działania itp.
 • Połączenie historyjek użytkowników zwinnej metodologii z dokumentacją pomocniczą, taką jak specyfikacje komponentów i wymagań projektowych, w celu zapewnienia spójności funkcjonalnej i jakościowej
 • Stosowanie podpisów elektronicznych do zatwierdzania historyjek użytkowników przez inżynierów kontroli jakości lub właścicieli produktów
 • Skonfigurowanie automatycznej identyfikowalności od zgłoszonych problemów do historyjek użytkowników w procesie ciągłej integracji i weryfikacji
 • Funkcje stanu wyjściowego i wersjonowania. Zwinna metodologia oznacza zmianę, a dzięki rozwiązaniu Polarion można szybko ustalić, kto, kiedy i dlaczego wprowadził jakie zmiany.
 • W ten sposób można osiągnąć zarówno szybkość działania, jak i zgodność z wymogami. Polarion okazał się idealnym rozwiązaniem zwinnej metodologii dla przedsiębiorstw
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.

Skorzystaj z gotowej integracji z popularnymi narzędziami. Bezpłatne, otwarte interfejsy API pozwalają tworzyć własne aplikacje i rozszerzenia. Dostępne rozwiązania:

 • Łącznik do oprogramowania Polarion dla Matlab Simulink: Umożliwia łączenie modeli Simulink i schematów Stateflow z elementami roboczymi w oprogramowaniu Polarion
 • Łącznik do oprogramowania Polarion dla Azure DevOps: Zapewnia zespołom ds. zarządzania produktami i projektami dostęp do bieżących informacji udostępnianych przez programistów używających rozwiązania Azure DevOps
 • Łącznik do oprogramowania Polarion dla HP QC: Bezproblemowa integracja z oprogramowaniem HP Quality Center służącym do zarządzania testami
 • Łącznik do oprogramowania Polarion dla Jira: Bezproblemowa integracja z rozwiązaniem Atlassian JIRA służącym do śledzenia zgłaszanych problemów
 • Łączniki niestandardowe: Dzięki wykorzystaniu otwartych standardów nasze specjalistyczne zespoły lub wewnętrzne zespoły klienta mogą tworzyć niestandardowe integracje z komplementarnymi rozwiązaniami innych producentów
 • Java Open API i Web Services API: Z wykorzystaniem interfejsu Polarion API można tworzyć własne rozszerzenia/integracje
 • Platforma rozszerzeń: Wykorzystaj umiejętności całej społeczności liczącej 10 000 członków i 150 rozszerzeń

Usprawnij proces podejmowania decyzji i realizacji projektów dzięki szczegółowym analizom i raportom statusu w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie Polarion ALM umożliwia następujące działania:

 • Wyświetlanie dowolnych raportów online w czasie rzeczywistym, w tym na urządzeniach przenośnych, lub eksportowanie ich do pliku PDF, aby były dostępne offline
 • Łatwe tworzenie własnych raportów za pomocą internetowego narzędzia do projektowania raportów WYSIWYG
 • Otwieranie dowolnych raportów dotyczących dowolnych stanów historycznych dzięki wyjątkowej funkcji „wehikułu czasu”
 • Generowanie raportów z wielu projektów w celu łatwiejszego koordynowania działań różnych zespołów oraz używanie narzędzia BIRT do raportowania z wielu źródeł danych
 • Automatyzacja monitorowania zdarzeń i powiadomień o zmianach oraz przesyłanie ważnych informacji do współpracowników za pośrednictwem pulpitów My Polarion
 • Analizowanie działania projektu w czasie rzeczywistym: na żywo, zawsze na podstawie bieżących danych i z możliwością skonfigurowania zgodnie z potrzebami
 • Zapewnienie, że kod jest zgodny ze wskaźnikami dotyczącymi bezpieczeństwa, niezawodności i łatwości konserwacji dzięki analizie kodu źródłowego stanu
 • Rozszerzenie możliwości raportowania dzięki skryptów in situ z pełnym dostępem do otwartego interfejsu API lub wdrażanie własnych niestandardowych widżetów
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.

Efektywnie zbieraj, twórz i zatwierdzaj wymagania oraz zarządzaj nimi w całym cyklu życia projektu.

 • Wyjątkowe, innowacyjne rozwiązanie Polarion LiveDocs, umożliwia bezpieczną współpracę dotyczącą dokumentów specyfikacji z jednoznaczną identyfikowalnością każdego akapitu
 • Wszystkie dokumenty specyfikacji wymagań są natychmiast udostępniane wszystkim innym uczestnikom procesu ALM do wglądu, zatwierdzenia lub dalszego opracowywania
 • Z łatwością importuj istniejące zasoby za pomocą kreatora importu opartego na regułach. Kreator rozpoznaje artefakty, takie jak wymagania, przypadki testowe itp., w plikach programu Microsoft Word lub Excel i szybko importuje je do nowoczesnej, opartej na przeglądarce platformy
 • Dane można eksportować w celu umożliwienia współpracy offline z możliwością bezproblemowego importowania zmian wprowadzonych poza rozwiązaniem Polarion
 • Wbudowany moduł ReqIF umożliwia bezstratną wymianę wymagań i specyfikacji przypadków testowych z klientami i dostawcami
 • Możliwość zapraszania uczestników procesów i wymaganie od nich elektronicznego podpisywania dokumentów specyfikacji po ich przejrzeniu lub zatwierdzeniu jako warunek dopuszczenia do środowiska produkcyjnego
 • Tworzenie przypadków testowych równolegle z wymaganiami w ujednoliconym rozwiązaniu do testów i wymagań

Śledź wszystkie potencjalne i zgłoszone awarie. Planuj i przypisuj zadania, aby je ograniczyć. Uzyskaj możliwość:

 • Automatycznego monitorowania problemów w odniesieniu do wszystkich działań w przypadku niepomyślnego wyniku testu, zarówno ręcznego, jak i automatycznego, wykonywanego w rozwiązaniu Polarion lub w narzędziu innej firmy
 • Automatycznego przypisywania problemów na podstawie klasyfikacji problemów (kategoria, ważność, komponent itp.)
 • Analizowania jakości wymagań przez mierzenie liczby problemów i żądań zmian powiązanych z wymaganiami (importowanych lub śledzonych ręcznie w rozwiązaniu Polarion)
 • Identyfikowania wszystkich możliwych awarii, ryzyk, szkód i zagrożeń oraz planowania i przypisywania zadań w celu ograniczenia potencjalnego ryzyka
 • Uzyskania dostępu do wbudowanych szablonów projektów (w pełni konfigurowalnych), co pozwala zarządzać potencjalnym ryzykiem, stosować standardową analizę rodzajów i skutków awarii oraz szybciej przeprowadzać ocenę ryzyka nowych projektów
 • Zmniejszenia ryzyka niewykrycia krytycznych błędów przed dostarczeniem produktu do klienta
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.

Popraw wykorzystanie zasobów i przewidywalność wydań dzięki planowaniu na żywo i szczegółowemu śledzeniu czasu.

 • Stosuj wybraną metodologię (kaskadową, zwinną, hybrydową), aby planować wydania, kamienie milowe i iteracje oraz zapewnić przejrzystość i aktualność planu dla całego przedsiębiorstwa
 • Określ potencjalny wpływ żądanej zmiany na harmonogramy wydania i alokacje zasobów, przeglądając rzeczywisty widok drzewa analizy wpływu zmienionych wymagań i specyfikacji testów
 • Wykrywaj potencjalne wąskie gardła, zanim się pojawią, dzięki raportom na żywo w czasie rzeczywistym, opóźnieniom i obciążeniom
 • Ustawiaj priorytety metodą przeciągnij i upuść lub używaj wielopoziomowych funkcji ustalania priorytetów przy użyciu automatycznych obliczeń na podstawie poziomów podrzędnych z zastosowaniem punktów zaczepienia zmiany
 • Pulpity nawigacyjne na żywo i funkcja LivePlan umożliwiają szybkie kontrolowanie stanu i postępów projektu, ujawnianie zależności oraz nadmiernie lub niedostatecznie wykorzystywanych zasobów w czasie rzeczywistym w miarę wykonywania przydzielonych zadań przez różnych członków zespołu
 • Proste, nieskomplikowane funkcje śledzenie czasu: zamykając zadania, użytkownicy rejestrują rzeczywisty czas poświęcony na ich wykonanie
 • Pracuj jednocześnie nad wieloma projektami oraz sprawdzaj i przeglądaj plany obejmujące wiele projektów w całym przedsiębiorstwie.

Skonfiguruj ciągłą dostawę i powtarzalny proces rozwoju pod kątem częstych wydań bez zagrożenia dla spójności, integralności i zachowania zgodności z przepisami.

 • Upewnij się, że skompilowane oprogramowanie jest zgodne z planem szczegółowego śledzenia wydania produktu do poziomu wiersza kodu
 • Usprawnij ogólną współpracę i automatyzację procesów między działami programowania i operacji (DevOps)
 • Wykorzystaj dostępne integracje z popularnymi narzędziami, m.in. Hudson, Ant i Maven oraz ElectricCloud
 • Szybko wykrywaj problemy dzięki kompletnym ścieżkom audytów wersji
 • Przyspiesz procesy kompilacji i przywracania w przypadku błędów dzięki powiadomieniom e-mail niepowodzeniach kompilacji lub testów
Zrzut ekranu z oprogramowania Polarion.
Przykład wdrożenia

Grupa Vaillant

Creating a central collaboration platform
Case Study

Creating a central collaboration platform

Firma:Vaillant Group

Branża:Energetyka i media komunalne

Lokalizacja:Remscheid, Germany

Siemens Software:Polarion

Poznaj lepiej oprogramowanie Polarion

Przeczytaj blog

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat oprogramowania Polarion publikowanymi na blogu.

Skontaktuj się z nami

Oferujemy światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Polarion i wszystkich naszych produktów.

Uzyskaj dostęp do szkoleń

Znajdź szkolenia dotyczące oprogramowania Polarion i innych produktów.