Kilku inżynierów przeprowadzających aktywne testy dźwięku.

Simcenter

Aktywne projektowanie dźwięku

Projektuj i oceniaj atrakcyjny wewnętrzny i zewnętrzny profil akustyczny pojazdu zgodny z wizerunkiem marki.

Poprawienie jakości dźwięku pojazd

Przenieś aktywne projektowanie dźwięku na wyższy poziom wraz z elektryfikacją układu napędowego. Sztucznie wygenerowane dźwięki stosowane w pojazdach z silnikami spalinowymi (ICE) są wykorzystywane przede wszystkim do poprawienia jakości dźwięku i uzyskania pozytywnych reakcji emocjonalnych u kierowcy i pasażerów. W przypadku pojazdów z napędem zelektryfikowanym (EV) projektowanie dźwięku staje się jednak integralnym elementem kształtowania wrażeń użytkownika. W pojazdach hybrydowych aktywne projektowanie dźwięku może wyeliminować nieprzyjemne zdarzenia akustyczne we wnętrzu pojazdu, np. w momencie przełączania z silnika elektrycznego na silnik spalinowy. Inżynierowie stosują aktywne projektowanie dźwięku w pojazdach elektrycznych, aby tworzyć spójne akustyczne sygnały zwrotne dla kierowcy, odzwierciedlające warunki jazdy (przyspieszenie, hamowanie itp.), niewystępujące w pojazdach z tego typu układem napędowym.

Aktywne projektowanie dźwięku pozwala również spełnienie obowiązujących wymogów prawnych dotyczących dźwiękowego systemu ostrzegawczego pojazdu (AVAS) w pojazdach z napędem elektrycznym w celu osiągnięcia minimalnego poziomu hałasu. Ten sam system może emitować dźwięki zewnętrzne ostrzegające innych użytkowników drogi. Ta sygnatura dźwiękowa powinna być powiązana z wizerunkiem marki i łatwa do zidentyfikowania.

Oczekiwania dotyczące profilu akustycznego nowego pojazdu, zarówno pod względem technicznym, jak i emocjonalnym, rodzą nowe wyzwania dla zespołów zajmujących się rozwojem akustyki. Oprogramowanie Simcenter oferuje kompleksowy zestaw narzędzi, który pomoże aktywnie projektować dźwięk przyszłych pojazdów.

Jak zapewnić atrakcyjny wewnętrzny i zewnętrzny profil akustyczny pojazdów z napędem elektrycznym dzięki aktywnemu projektowaniu dźwięku

Obejrzyj webinar na żądanie, aby dowiedzieć się, jak projektować, oceniać i wdrażać atrakcyjny wewnętrzny i zewnętrzny profil akustyczny pojazdu z napędem elektrycznym.

Przykład wdrożenia

Hyundai

Zobacz, jak firma Hyundai wykorzystuje rozwiązanie Simcenter do aktywnego projektowania dźwięku, aby dostosować wrażenia akustyczne w pojazdach do strategii i stylu marki.

Using an enhanced sound concept as a brand differentiator for electric vehicles
Case Study

Using an enhanced sound concept as a brand differentiator for electric vehicles

Firma:Hyundai

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Seoul, South Korea

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions