Grupa osób patrzących na narzędzie Simcenter do testowania akustycznego na ekranie.

Simcenter

Testowanie akustyczne

Projektuj, weryfikuj i waliduj profil akustyczny produktu.

Projektowanie produktów o atrakcyjnym profilu akustycznym

Jakość dźwięku i profil akustyczny są kluczowymi aspektami działania produktu. Dźwięki odgrywają kluczową rolę w przekazywaniu właściwego komunikatu o cechach i funkcjach produktu oraz wzmacnianiu atrybutów wizerunku marki. Jednocześnie przepisy i presja konkurencji zmuszają producentów do ograniczania poziomu hałasu i spełniania rygorystycznych norm dotyczących wytwarzania lub tłumienia hałasu. Inżynierowie potrzebują wydajnych narzędzi do projektowania, udoskonalania i walidacji prototypów w całym cyklu rozwoju produktu.

Nasze rozwiązania w zakresie testowania akustycznego, obejmujące najszerszy zakres zastosowań przemysłowych i zadań inżynieryjnych, a jednocześnie zgodne z najnowszymi standardami międzynarodowymi, dostosowują się do wymagań specyficznych dla danego projektu. Projektuj innowacyjne produkty wyróżniające się atrakcyjnym profilem akustycznym, opierając się na specjalistycznej wiedzy zawartej w naszych intuicyjnych rozwiązaniach.

Testowanie oraz inżynieria hałasu przejazdu

Testy hałasu przejazdu niezmiennie odgrywają bardzo istotną rolę w procesie certyfikacji pojazdu. Ich niekorzystne wyniki mogą uniemożliwić producentom samochodów wprowadzanie nowych modeli na rynek.

Możliwości testowania akustycznego

Rozwiązywanie problemów akustycznych

Kamery dźwiękowe Simcenter mogą przyczynić się do poprawienia profilu akustycznego produktu. Minimalizuje czas spędzony na śledzeniu źródeł, które przyczyniają się do niepożądanego szumu.

Jej solidna, modułowa konstrukcja obsługuje wiele zastosowań związanych z lokalizacją źródeł dźwięku w szerokim zakresie częstotliwości, zarówno w dalekim, jak i bliskim polu akustycznym. Dedykowane oprogramowanie pokazuje wyniki natychmiast po uruchomieniu. Zapewnia przejrzyste, graficzne wyniki, które są łatwe do interpretacji i udostępnienia. Aby uzyskać lepszy wgląd w dane inżynieryjne, można również połączyć kamerę dźwiękową Simcenter z oprogramowaniem Simcenter Testlab.

Inżynier firmy Siemens używający kamery dźwiękowej Simcenter do pomiarów dźwięku silnika samochodowego.

Aktywne projektowanie dźwięku

Zmniejszenie rozmiarów silnika, dezaktywacja cylindrów i elektryfikacja układu napędowego zmieniają sygnaturę dźwiękową pojazdu. Aby zachować lub na nowo zdefiniować brzmienie charakterystyczne dla marki, można sięgnąć po narzędzia pozwalające poprawić dźwięk we wnętrzu pojazdu i dodać dźwięki zewnętrzne do dźwiękowego systemu ostrzegawczego pojazdu (AVAS). Nasze rozwiązanie opracowane specjalnie z myślą o branży motoryzacyjnej obejmuje niezawodnych metod projektowania i funkcje syntezy w czasie rzeczywistym w oparciu o różne parametry silnika, takie jak prędkość, pozycja przepustnicy i moment obrotowy. Syntezę parametrów można zweryfikować w warunkach biurowych, na symulatorze jazdy lub w pojeździe przy użyciu specjalnego sprzętu.

Dowiedz się więcej o projektowaniu aktywnego profilu akustycznego

Kilku inżynierów przeprowadzających test aktywnego profilu akustycznego

Testy aeroakustyczne w tunelu aerodynamicznym

Zastosuj wysoce wydajne i efektywne procedury testowania w tunelu aerodynamicznym, aby uzyskać dogłębny wgląd w dane inżynieryjne jeszcze w czasie wykonywania testu. Połącz różne technologie badań aeroakustycznych, aby lepiej zrozumieć właściwości aeroakustyczne pojazdu.

Dowiedz się więcej o testach aeroakustycznych w tunelu aerodynamicznym

Pojazd w centrum testowym Simcenter do przeprowadzania testów w tunelu aerodynamicznym.

Inżynieria hałasu przejazdu

Obniżenie limitów poziomu hałasu przejazdu, zaktualizowane normy certyfikacyjne i nowe technologie zmuszają zespoły zajmujące się parametrami NVH do sięgnięcia po innowacyjne i efektywne metody inżynierii hałasu przejazdu. Nasze niezawodne rozwiązania w zakresie certyfikacji pod kątem wewnętrznego i zewnętrznego hałasu przejazdowego przyspieszają testowanie z uwzględnieniem szerokiej gamy przepisów i dyrektyw. Zastosowano w nich oparte na testach metody inżynieryjne do projektowania profilu akustycznego pojazdu i prognozowania poziomu hałasu przejazdu.

Dowiedz się więcej o inżynierii hałasu przejazdu

Inżynier testuje limity poziomu hałasu przejazdu w samochodzie jadącym po drodze.

Testowanie natężenia dźwięku

Uprość procesy testowania mocy akustycznej na podstawie natężenia dźwięku z zapewnieniem zgodności metod skanowania oraz metod punktowych z normami pomiarowymi ISO. Nasze rozwiązanie integruje w pełni zautomatyzowaną procedurę ze zrobotyzowanymi ruchami sondy. Pozwala to uzyskać odpowiednie wyniki na potrzeby procesów certyfikacji, a dodatkowo umożliwia lokalizację dźwięku w geometrii 3D, a także klasyfikację źródeł dźwięku.

Dowiedz się więcej o certyfikacji dotyczącej dźwięku i drgań

Inżynier trzymający mikrofon i przeprowadzający testy mocy akustycznej na podstawie natężenia dźwięku z zapewnieniem zgodności metod skanowania oraz metod punktowych z normami pomiarowymi ISO.

Testowanie mocy dźwięku

Określanie poziomu mocy akustycznej generowanej przez produkt ma kluczowe znaczenie dla wielu branż. Wartości mocy akustycznej są wymagane do celów certyfikacji, ale także do celów inżynieryjnych i porównawczych. Nasze certyfikowane rozwiązania do testowania mocy akustycznej pomagają zachować zgodność z międzynarodowymi normami i dyrektywami, oferując jednocześnie elastyczność w zakresie stosowania niestandardowych, dokładnych procesów inżynierii akustycznej.

Dowiedz się więcej o certyfikacji dotyczącej dźwięku i drgań

Określanie poziomu mocy akustycznej generowanej przez produkt ma kluczowe znaczenie dla wielu branż. Wartości mocy akustycznej są wymagane do celów certyfikacji, ale także do celów inżynieryjnych i porównawczych.

Inżynieria jakości dźwięku

Kształtuj profil akustyczny produktu przy użyciu naszych rozwiązań do testowania jakości dźwięku w zakresie analizy porównawczej, oceny i rozwiązywania problemów z poziomem hałasu. Słuchaj, analizuj oraz łącz obiektywne i subiektywne oceny, aby zaprojektować atrakcyjny profil akustyczny zgodny z wizerunkiem marki.

Dowiedz się więcej o inżynierii jakości dźwięku

Kobieta korzystająca z oprogramowania Simcenter na komputerze.

Lokalizacja źródła dźwięku

Dokładnie, intuicyjnie i szybko wizualizuj źródła dźwięku dzięki naszym rozwiązaniom do lokalizacji źródeł dźwięku (SSL). Te rozwiązania umożliwiają błyskawiczną weryfikację działań i skoncentrowanie się na głównym problemie dotyczącym hałasu. Nasze modułowe cyfrowe i analogowe zestawy mikrofonów obsługują szeroki zakres zastosowań, od rozwiązywania problemów akustycznych po klasyfikację mocy dźwięku i testy aeroakustyczne w tunelu aerodynamicznym.

Dowiedz się więcej o lokalizacji źródła dźwięku

Inżynier zajmujący się lokalizacją źródła dźwięku za pomocą rozwiązania Simcenter Sound Camera.
Przykład wdrożenia

Aercoustics

Wiodąca kanadyjska firma inżynieryjna świadcząca usługi konsultacyjne w zakresie akustyki stosuje rozwiązania testowe Simcenter do zapewniania zgodności turbin wiatrowych z normami hałasu.

Aercoustics and Siemens Digital Industries Software take wind turbine sound testing to a higher level
Case Study

Aercoustics and Siemens Digital Industries Software take wind turbine sound testing to a higher level

Firma:Aercoustics

Branża:Energetyka i media komunalne

Lokalizacja:Toronto , Canada

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Poznaj produkty do testowania akustycznego