Simcenter Testing

Simcenter Testlab software

Zwiększ wydajność testów i uzyskuj bardziej wiarygodne wyniki. Simcenter Testlab to zintegrowane rozwiązanie łączące pozyskiwanie danych z narzędziami do wykonywania testów i analiz.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Oprogramowanie Simcenter Testlab.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Simcenter Testlab?

Zwiększ wydajność testów i uzyskuj bardziej wiarygodne wyniki. Pakiet oprogramowania Simcenter Testlab jest bezproblemowo zintegrowany z systemami sprzętowymi do pozyskiwania danych Simcenter SCADAS i może być przyszłościową inwestycją lub bardziej elastycznym i skalowalnym rozwiązaniem czasowym, aby odpowiedzieć na wyzwania inżynierii osiągów. Obejmuje szeroki zakres funkcji testowania używanych przez inżynierów zajmujących się hałasem, drganiami oraz trwałością.

Zwiększ produktywność dzięki wbudowanym przepływom informacji
Dzięki wyjątkowemu interfejsowi opartemu na przepływach informacji oprogramowanie Simcenter Testlab wyznacza nowe standardy w zakresie łatwości użytkowania, produktywności i spójności danych. Oprogramowanie prowadzi użytkownika przez kolejne etapy kampanii testowania, sugerując optymalne ustawienia pomiarów i analiz. Bezproblemowe udostępnianie danych między różnymi aplikacjami zapewnia ogromny wzrost wydajności, a wbudowane funkcje analiz podczas pozyskiwania danych przyspieszają proces testowania i gwarantują optymalną jakość danych.

Przejdź prosto do źródła problemów związanych z hałasem i drganiami
Oprogramowanie Simcenter Testlab prowadzi użytkowników bezpośrednio do źródła problemu za pomocą wszechstronnych możliwości analiz. Umożliwia zespołom testowym skuteczne rozwiązywanie problemów w projekcie oraz identyfikację ich głównych przyczyn bezpośrednio u źródła. Obsługuje łatwe do przeprowadzenia analizy warunkowe, pozwalające szybko ocenić możliwe poprawki oraz rozwiązać problem skutecznie, ekonomicznie i szybko.

Wykorzystaj potencjał w zmieniającym się środowisku testowania
Oprogramowanie Simcenter Testlab jest używane do testowania istniejących komponentów i porównywania konkurencyjnych produktów, dostarczając danych na wczesnych etapach procesu symulacji. Zapewnia również informacje o obciążeniach i informacje zwrotne do aktualizacji modeli wirtualnych. Jest systematycznie używane do tworzenia opartych na testach modeli komponentów i podzespołów, które są zbyt złożone, aby modelować je wirtualnie. Łatwe do zintegrowania z oprogramowaniem Simcenter Amesim oprogramowanie Simcenter Testlab zapewnia niezbędne funkcje zapewniające wydajność i realizm wirtualnej symulacji. Opcje licencjonowania Simcenter Testlab zapewniają elastyczność potrzebną do zwiększenia produktywności dzięki możliwościom zakupu, rocznej lub dłuższej subskrypcji i skalowania według rzeczywistych potrzeb poprzez licencjonowanie oparte na wartości.

Zwiększ wydajność testów i ulepsz innowacje produktowe, korzystając z Simcenter Testlab

Dowiedz się, jak zwiększyć wydajność oraz ulepszyć innowacje produktowe, jednocześnie rozwiązując współczesne wyzwania inżynierskie dzięki wykorzystaniu Simcenter Testlab – oprogramowania do zbierania danych, analizy oraz modelowania.

Simcenter Testlab

Elastyczność subskrypcji – hybrydowy model oprogramowania oferowanego jako usługa

Łatwe testowanie osiągów.

 • Zamień duże inwestycje początkowe na regularne, stałe opłaty i koszty pomiarów w zależności od czasu ich trwania i wykorzystania
 • Bądź na bieżąco i używaj najnowszej wersji, ze wsparciem technicznym i usługami konserwacji wliczonymi w cenę
 • Uzyskaj dostęp do naszej usługi spontanicznej współpracy w chmurze:

  • dostęp w dowolnym czasie, na dowolnym urządzeniu i w ramach dowolnego rozwiązania;
  • skalowalność i dostosowanie do indywidualnych potrzeb;
  • elastyczność dzięki bezpiecznemu dostępowi opartemu na rolach.
Reprezentacja sprzętu, oprogramowania, testów, budżetu i wsparcia w okrągłym obrazie.

Funkcje oprogramowania Simcenter Testlab

Nasze rozwiązania w zakresie testowania akustycznego, obejmujące najszerszy zakres zastosowań przemysłowych i zadań inżynieryjnych, a jednocześnie zgodne z najnowszymi standardami międzynarodowymi, dostosowują się do wymagań specyficznych dla danego projektu. Projektuj innowacyjne produkty wyróżniające się atrakcyjnym profilem akustycznym, opierając się na specjalistycznej wiedzy zawartej w rozwiązaniu Simcenter Testlab.

Dowiedz się więcej o testowaniu akustycznym
Obejrzyj webinar

Grupa osób patrzących na narzędzie Simcenter do testowania akustycznego na ekranie.

Dział testów generuje ogromną ilość danych. Konwersja, wizualizacja i analiza wyników testów stanowią czasochłonne zadania, które często wymagają specyficznej wiedzy. Aplikacje Simcenter Testlab to doskonałe narzędzia, które usprawniają procesy gromadzenia i analizy danych oraz raportowania.

Dowiedz się więcej o skalowalnym zarządzaniu danymi testowymi i analizach

Mężczyzna i kobieta patrzący na ekran komputera.

Przy użyciu danych testowych i symulacyjnych można dokładnie tworzyć lub montować układy w środowisku wirtualnym, łatwo oceniać wpływ modyfikacji lub komponentów na różnych etapach rozwoju i maksymalizować wykorzystanie wszystkich danych. Interfejs użytkownika jest łatwy w użyciu, co umożliwia osobom bez specjalistycznej wiedzy dokładne prognozowanie osiągów produktu końcowego w zakresie hałasu, drgań i uciążliwości korzystania (NVH). Nasze rozwiązanie pozwala zespołowi zajmującemu się procesem rozwoju produktu zapewnić doskonałe osiągi w zakresie NVH przy jednoczesnym utrzymaniu w ryzach czasu i kosztów procesu.

Dowiedz się więcej o prognozowaniu parametrów NVH układu
Przeczytaj broszurę informacyjną

Dwie osoby korzystające z oprogramowania do prognozowania osiągów układu w zakresie NVH podczas projektowania samochodu.

Cyfrowa korelacja obrazu (DIC) to bezkontaktowa optyczna technika pomiarowa służąca do pomiaru danych pełnego pola 3D przy użyciu obrazów z aparatów cyfrowych. Nasze nowoczesne rozwiązanie DIC pozwala precyzyjnie określić przemieszczanie, odkształcenia i przyspieszenia w dowolnym punkcie, na równi z wynikami analizy 3D metodą elementów skończonych modelu 3D. W porównaniu z tradycyjnymi pomiarami punktowymi umożliwia to pozyskanie większej ilości danych przy ograniczonym czasie korzystania z oprzyrządowania.

Dowiedz się więcej o cyfrowej korelacji obrazu
Obejrzyj webinar

Mężczyzna wykorzystujący cyfrową korelację obrazu (DIC) do pomiaru danych 3D pełnego pola roweru.

Polegaj na naszym kompleksowym rozwiązaniu do badania trwałości, aby usprawnić cały proces testowania produktu. Rozwiązania Simcenter w wyjątkowy sposób integrują solidny i niezawodny sprzęt do pozyskiwania danych z kompleksowymi funkcjami oprogramowania do przetwarzania i analizy. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie etapy typowej kampanii testowej, od konfiguracji kanału i pomiarów po sprawdzenie poprawności, konsolidację, analizę i raporty.

Osoba jadąca quadem po wiejskiej drodze.

Wybierz wszechstronne rozwiązanie do dynamicznych testów środowiskowych, obejmujące narzędzia do rutynowej kwalifikacji drgań oraz efektywny, szybki i wielokanałowy system sterowania wstrząsarką w pętli zamkniętej, z równoległym pozyskiwaniem danych i rozbudowanymi możliwościami analizy.

Dowiedz się więcej o testach wstrząsów i drgań
Obejrzyj webinar

Inżynier używający komputera z wieloma ekranami w centrum testowym.

Dobra znajomość zaawansowanych materiałów stosowanych w innowacyjnych produktach jest niezbędnym warunkiem szybkiego i responsywnego procesu rozwoju produktu. Nasze rozwiązania do testowania materiałów pozwalają dokładnie określać właściwości mechaniczne i akustyczne nowych i innowacyjnych materiałów oraz komponentów. Te informacje są następnie wykorzystywane w modelach symulacji, umożliwiając porównywanie różnych materiałów lub pomagając ulepszyć istniejące produkty.

Dowiedz się więcej o testach materiałowych

Inżynier wykonujący testy materiałowe przy użyciu narzędzia.

Rozwiązania do testowania układów wirujących pozwalają zoptymalizować ich działanie dzięki uzyskiwaniu i analizowaniu danych wpływu prędkości, momentu obrotowego i strategii sterowania na jakość dźwięku, drgania (skrętne) i efektywność energetyczną. Nasz multidyscyplinarny system testowania pozwala zaoszczędzić czas, zwiększyć niezawodność danych i zmaksymalizować wgląd w nie, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i rzeczywistej eksploatacji.

Dowiedz się więcej o testowaniu układów wirujących
Obejrzyj webinar

Testy motocykla w tunelu aerodynamicznym.

Skorzystaj z zasobów firmy tradycyjnie oferującej najnowocześniejsze zdobycze wiedzy inżynieryjnej i zmaksymalizuj wydajność testowania podczas wykonywania prób zderzeniowych w odniesieniu do małych konstrukcji, prowadzenia szeroko zakrojonych kampanii z udziałem setek kanałów pomiarowych lub sprawdzania poprawności modeli 3D elementów skończonych z wykorzystaniem danych eksperymentalnych. Dowiedz się, jak złożenie komponentu lub produktu reaguje pod obciążeniem, dzięki technologii cyfrowej korelacji obrazu (DIC). Pomiar przemieszczeń, odkształceń i przyspieszeń 3D w pełnym polu i w dowolnych miejscach jednocześnie, pod dowolnym obciążeniem, przy użyciu zaledwie dwóch kamer, pozwala skrócić cykle programowania i zwiększyć ich responsywność.

Dowiedz się więcej o testowaniu dynamiki konstrukcji
Obejrzyj webinar

Inżynier przeprowadzający testy dynamiki konstrukcji komponentu.

Określaj ilościowo różne źródła dźwięku i jego ścieżki, a także ustalaj, które z nich są istotne, a które eliminują się nawzajem. Wykonaj analizę ścieżki przejścia (TPA) w celu zidentyfikowania i oceny strukturalnych i powietrznych dróg przekazywania energii, od źródła wzbudzenia do lokalizacji danego odbiornika. Analiza TPA pozwala określić ilościowo różne źródła dźwięku i jego ścieżki, a także ustalić, które z nich są istotne, a które eliminują się nawzajem. Po określeniu ilościowym źródeł i ścieżek oraz utworzeniu ich modeli optymalizacja wibroakustyki oraz parametrów hałasu, wibracji i uciążliwości korzystania (NVH) systemu staje się stosunkowo prostym zadaniem projektowym.

Dowiedz się więcej o analizie ścieżki przejścia
Obejrzyj webinar

Widok analizy ścieżki przejścia (TPA) wykonywanej w oprogramowaniu Simcenter Testlab.

Indywidualni użytkownicy i kompletne zespoły w działach prowadzących testy muszą stale zwiększać efektywność swojej pracy. W związku z tym również używane przez nich oprogramowanie i rozwiązania do pozyskiwania danych muszą być bardziej elastyczne, zwinne i skalowalne niż kiedykolwiek wcześniej.

Firma Siemens zapewnia elastyczne opcje subskrypcji i zakupu, które pozwalają korzystać z oprogramowania Simcenter Testlab w sposób optymalnie dopasowany do harmonogramu i budżetu projektu:

 • Hybrydowy model oprogramowania oferowanego jako usługa Roczna subskrypcja na oprogramowanie Simcenter Testlab, która zapewnia dostęp do oprogramowania, usług wsparcia, konserwacji i rozwiązania Siemens Xcelerator Share. Ta elastyczna opcja eliminuje początkowe wydatki kapitałowe i umożliwia korzystanie z oprogramowania do testów przy ponoszeniu niższych oraz przewidywalnych wydatków operacyjne, które można łatwiej uwzględnić w budżecie. Ponadto umożliwia łączność między lokalną aplikacją i usługą udostępniania danych ad-hoc w chmurze Siemens Xcelerator Share.
 • Licencja wieczysta z usługami konserwacji: Bardziej tradycyjna opcja licencjonowania dla klientów operujących w długim horyzoncie czasowym. Kup oprogramowanie Simcenter Testlab wraz z usługami konserwacji określonymi w rocznej umowie serwisowej i wsparcia technicznego, zapewniającymi aktualność oprogramowania.

  Dowiedz się więcej o modelu udostępniania sprzętu jako usługi
Reprezentacja sprzętu, oprogramowania, testów, budżetu i wsparcia w okrągłym obrazie.