Teamcenter

Teamcenter X

Planuj, rozwijaj i dostarczaj innowacyjne produkty przy użyciu oprogramowania Teamcenter X. Zapoznaj się z pełną ofertą oprogramowania Teamcenter PLM w modelu Saas w chmurze obsługiwanej przez firmę Siemens.


Zadzwoń do nas pod numer at 8000002467

Kobieta pracująca na komputerach.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Teamcenter X?

System PLM w modelu SaaS w chmurze

Możesz szybko rozpocząć pracę dzięki wbudowanym najlepszym praktykom i obniżonym kosztom posiadania. Cała obsługa i konserwacja, łącznie z aktualizacjami, są realizowane przez firmę Siemens.

Skalowalność dostosowana do indywidualnych potrzeb

Oprogramowanie Teamcenter X oferuje pełne portfolio PLM Teamcenter. Zacznij od funkcji, których potrzebujesz już dziś, a następnie stopniowo dodawaj aplikacje i użytkowników w miarę rozwoju.

Bezpieczny system PLM w chmurze

Możesz łatwo uzyskiwać dostęp do oprogramowania Teamcenter X i używać go dzięki najnowszym technologiom, takim jak sztuczna inteligencja (AI). Korzystaj z najwyższych standardów ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych.

Wszystkie zalety rozwiązania Teamcenter w połączeniu z korzyściami modelu SaaS

Wybierz dowolne rozwiązanie z pełnego portfolio Teamcenter. Oprogramowanie oferowane jako usługa (SaaS) obejmuje wstępnie skonfigurowane najlepsze praktyki umożliwiające szybkie rozpoczęcie pracy w sposób efektywny kosztowo.

Oprogramowanie Teamcenter pomaga użytkownikom planować, opracowywać i realizować całe cykle życia produktów. Ilustracja przedstawiająca te fazy z trzema okręgami zachodzącymi na siebie.

Planowanie

Określ strategiczny kierunek rozwoju i definicję produktu, które będą kierować decyzjami na dalszych etapach procesu.

Rozwój

Projektuj multidyscyplinarne produkty i twórz ich dokumentację, wykorzystując możliwości cyfrowego bliźniaka.

Realizacja

Twórz cyfrowy wątek, aby połączyć proces rozwoju produktu z działem produkcji i serwisu oraz dostawcami.

Twój system PLM

Wybierz opcję oprogramowania Teamcenter dostosowaną do Twoich potrzeb – w postaci wdrożenia lokalnego lub w chmurze – obsługiwaną przez wewnętrzny dział IT lub firmę Siemens.

Szybkie rozpoczęcie pracy z systemem PLM w chmurze

Zacznij od funkcji niezbędnych do planowania, rozwijania i realizowania innowacyjnych produktów. Szybko rozpocznij produkcję dzięki wstępnie skonfigurowanym najlepszym praktykom opracowanym dla konkretnej branży.

Ilustracja przedstawiająca chmurę z żarówką i otaczającymi ją ikonami, reprezentującą oprogramowanie PLM w chmurze.

Obniżenie kosztów posiadania dzięki nowoczesnej platformie w chmurze

Przekonaj się, dlaczego chmura jest najszybciej rozwijającym się trendem w kontekście oprogramowania PLM. Oprogramowanie Teamcenter X jest dostępne błyskawicznie, co skraca czas uzyskiwania korzyści. Ciesz się łatwym dostępem – dla wszystkich użytkowników, niezależnie od lokalizacji – bez żadnych obaw, dzięki najwyższym standardom ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych. Zarządzanie obsługą, konserwacją i aktualizacjami jest realizowane przez firmę Siemens, co pozwala zmniejszyć koszty IT.

Ilustracja przedstawiająca oprogramowanie PLM w chmurze w postaci chmury i ikon.

Oprogramowanie Teamcenter X rozwija się wraz z przedsiębiorstwem

Od małych start-upów po duże firmy: oprogramowanie Teamcenter X pozwala szybko rozpocząć pracę z systemem PLM w chmurze, w sposób efektywny kosztowo. W miarę rozwoju przedsiębiorstwa można dodawać kolejne rozwiązania PLM.

Chmura ze strzałkami skierowanymi ku górze, reprezentująca możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy z oprogramowaniem PLM Teamcenter X w chmurze.

Szybka ścieżka umożliwiona przez rozwiązania dostosowane do specyfiki branży

Możesz szybko rozpocząć pracę, korzystając z najlepszych praktyk branżowych, aby skrócić czas uzyskiwania wartości i zwrotu z inwestycji.
Koszty obsługi, konserwacji i aktualizacji są wliczone w cenę.

Przykład wdrożenia

Unlimited Tomorrow

Oprogramowanie NX i Teamcenter X umożliwia poprawianie jakości życia

Firma:Unlimited Tomorrow

Branża:Medical Devices & Pharmaceuticals

Lokalizacja:Rhinebeck, Nowy Jork

Siemens Software:Teamcenter X, NX – PLM

30-dniowe wersje próbne oprogramowania Teamcenter X

Sprawdź wersję próbną oprogramowania Teamcenter X już dziś. Poznaj najczęstsze przykłady użycia systemu PLM.

Dowiedz się więcej