TEAMCENTER

Inżynieria zintegrowanych wymogów

Wymogi opisują, jaki produkt zakupią klienci. Zintegrowanie ich z cyklem życia produktu umożliwia oparcie na nich wszystkich aspektów cyklu życia produktu w celu uzyskania pełnej zgodności projektu i produktu.

Twórz produkty zgodne z wymogami

Zarządzanie produktami projektowanymi na podstawie wymogów nie może odbywać się w oderwaniu od innych działań: wymogi muszą być uwzględniane w codziennych decyzjach dotyczących procesu rozwoju.

Zintegrowanie wymogów z cyklem życia produktu

Zintegrowanie wymogów pozwala je uwzględnić we wszystkich aspektach rozwoju produktu, w tym procesie konfigurowania, wprowadzaniu zmian i przepływie informacji. Połącz wymogi z zadaniami programu PLM, przypadkami testowymi, procesami produkcji i łańcuchami dostaw, aby uzyskać pełną identyfikowalność. Szybko wykrywaj i rozwiązuj problemy związane z niezgodnościami dzięki globalnej identyfikowalności.

Ilustracja przedstawiająca ciągnik obok listy kontrolnej elementów

Zwiększanie jakości wymogów

Według analityków około 50–80% problemów dotyczących produktu na późniejszych etapach procesu wynika z nieprawidłowych wymogów. Identyfikuj i rozwiązuj problemy z jakością wymagań na wczesnym etapie procesu, aby tworzyć lepsze produkty. Sztuczna inteligencja (AI), najlepsze praktyki branżowe i przetwarzanie języka naturalnego (NLP) pomagają identyfikować problemy z wymogami, zanim staną się kosztownymi problemami z produktem.

Ilustracja przedstawiająca ciągnik obok listy kontrolnej elementów

Domknij pętlę przez zapewnienie ciągłej weryfikacji wymogów

Zintegrowana symulacja i kontrola fizyczna umożliwiają ciągłą weryfikację zgodności. Sprawdzanie zgodności powinno odbywać się w sposób ciągły przez cały cykl życia produktu. Wymogi zawarte w systemie PLM są używane w procesie ciągłej weryfikacji zgodności z wymogami w pętli zamkniętej.

Obraz wypełnionej listy kontrolnej i ciągnika.
Historia klienta

Siemens Healthcare

Improved requirements engineering drives new product development for medical device maker
Case Study

Improved requirements engineering drives new product development for medical device maker

Firma:Siemens Healthcare

Branża:Branża medyczna i farmakologiczna

Lokalizacja:Tarrytown, United States

Siemens Software:Teamcenter

Dowiedz się więcej