Capital

Capital Enterprise Management

K dispozici jsou nástroje pro správu podniku, které jsou důležitou součástí správy zavedení pro komplexní řešení vývoje systémů E/E, jako je například řešení Capital.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

vedoucí inženýrský pracovník může rychle opravit problémy se stabilitou v rámci nového zavedení výrobků

Proč Capital Enterprise Management?

Procesy konstrukčního návrhu vyžadují těsnou integraci jednotliých nástrojů v rámci procesu. Vzájemná součinnost je hlavní hnací silou společnosté a nástroj Capital Enterprise Management poskytuje rozhraní potřebná k uspokojení těchto požadavků.

Spravujte toky dat a procesů mezi jednotlivými globálními organizacemi pomocí efektivního změnového řízení

Přizpůsobení pomocí rozhraní API
Návrh uživatelského rozhraní nástroje Control Capital, ustanovení o vlastních akcích, kontroly pravidel vlastního návrhu, vlastní informační zprávy a mnoho dalších částí procesu s API.

Přístup k inteligentní automatizované tvorbě stylů
Pomocí Správce stylů schémat softwaru Capital, jednoho z nástrojů sady Enterprise Management, můžete vytvořit knihovnu různých stylů výkresů, které budou vyhovovat konkrétním koncovým uživatelům. Změňte styly stisknutím jediného tlačítka. Styly mohou také zpracovávat data návrhu a je lze inteligentně přizpůsobovat nebo konfigurovat tak, aby vyhovovaly datům návrhu. Můžete například přebarvit všechny vodiče, které jsou součástí zařízení, nebo vytvořit a zobrazit tabulku signálů u každého zařízení, pokud se jedná o elektronickou řídicí jednotku (ECU).

Synchronizace knihoven součástí na více pracovištích
Použijte jiný nástroj pro správu podniku, Capital Library Synchronizer, který pomůže společnostem s geograficky rozptýlenými instalacemi softwaru Capital dosáhnout automatizované synchronizace dat knihovny komponent. Máte k dispozici plnou podporu pro plánování a sledování změn komponentů na úrovni jednotlivých atributů, včetně času, místa a identity pracovníka zodpovědného za správu knihovny, a to prostřednictvím nástrojů pro správu procesů.

Implementace správy prostředí
Správa prostředí nasazení systému je důležitá pro zajištění jeho výkonu. Pomocí nástroje pro vyrovnávání zatížení můžete automatizovat a optimalizovat výkon uživatelů a počítačů.

Nasazení webového prohlížeče konstrukčních návrhů a dat
Použijte nástroj Capital E/E Reporter k získání webového přístupu ke konstrukčním datům softwaru Capital, a to včetně schémat a zpráv. To umožňuje široký přístup k datům návrhu elektrického systému bez nutnosti specializovaných znalostí nástrojů softwaru Capital. Standardní funkce zahrnují procházení projektů a návrhů, inteligentní diagramy s hypertextovými odkazy a přístupem ke všem atributovým datům, generování diagramů AutoView pro vytváření vlastních diagramů a generování sestav, jako jsou seznamy součástí, kusovníky a porovnávání jednotlivých návrhů.

Aplikujte integraci API zařízení a webových služeb s jinými systémy
Použijte nástroj Capital API, který zahrnuje řízení návrhu uživatelského rozhraní, poskytování vlastních akcí, kontroly vlastních návrhových pravidel, vlastní zprávy a mnoho dalších částí procesu. Technologie webových služeb SOA (Service-oriented Architecture) poskytuje v řešení Capital rozhraní na mnoha klíčových vstupních branách do nástrojů pro elektrický návrh, což tomuto řešení umožňuje spolupracovat s dalšími systémy, jako jsou knihovny komponent, nákupní systémy a systémy kalkulace nákladů.

Další informace