1. Home
A woman sitting at a laptop computer, next to a clay model of a car

Funkce řešení Opcenter

Systém pro realizaci výroby

Systémy pro realizaci výroby (MES) sledují a prosazují výrobní procesy, aby byla zajištěna kvalita a efektivita.

Maximalizujte přehled o informacích a optimalizujte procesy

Používejte systémy pro realizaci výroby ke zvýšení přehledu o výrobních informacích a k optimalizaci výrobních procesů.

Sledujte a synchronizujte výrobní úkony

Zajistěte si úplný přehled o každém výrobním závodu a kontrolujte kvalitu výrobků a efektivitu výroby. Systém pro realizaci výroby sleduje několik výrobních linek, výrobních závodů a dodavatelských sítí, komunikuje v rámci kontrol kvality a sleduje výtěžnost a další klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) – to vše v reálném čase.

Dva pracovníci továrny diskutují o systému pro realizaci výroby (MES).

Dosáhněte vysoce kvalitní výroby bez papírování

Komunikujte a využívejte digitální dvojče vašeho výrobku, kusovník, technologický postup a další důležité informace pro výrobu, abyste mohli organizovat výrobní úkony bez papírování. Zajistěte, aby suroviny, dodávané komponenty a rozpracované výrobky procházely výrobou efektivně. Informujte a řiďte pracovníky, aby provedli každý krok ve správný čas a správným způsobem.

Dva pracovníci laboratoře diskutují o systémech pro realizaci výroby.

Modelujte a upravujte složité procesy

Zbavte se složitostí dnešních produktů a výrobních procesů a zajistěte, aby byly výrobky vyráběny podle plánu, včas a nákladově efektivně. Systém pro realizaci výroby podporuje komplexní pracovní postupy, hromadné přizpůsobení, náročné požadavky na sledovatelnost výroby a automatizovaný sběr dat ve velkém objemu.

Dva zaměstnanci továrny pracující na systémech pro realizaci výroby.

Sledujte a trasujte výrobu

Udržujte si přehled o výrobcích a podrobnostech zakázky napříč celou dílnou. Sledujte vyrobené dávky, šarže, zařízení a jednotky. Získejte podrobnosti o aktuálním stavu výrobních zařízení a procesů v reálném čase a zaznamenávejte úplnou historii provedených úkonů. Využijte rychlý a bezpečný přístup k výrobní dokumentaci, od informací z plánování až po informace z výroby, a to včetně předpisů a standardních provozních postupů.

Zaměstnanec pracující v laboratoři na systémech pro realizaci výroby.

Identifikujte a rychle řešte problémy s výrobou

Konejte informovaná rozhodnutí na základě aktuálních užitečných dat o výkonnosti. Řešení MES nabízejí funkce pro okamžitou tvorbu zpráv o aktuálních výrobních úkonech spolu s porovnáním historických a očekávaných výsledků. Využívejte zpětnou vazbu v reálném čase k analýze příčin a rychlému řešení výrobních problémů.

Žena z týmu systémů pro realizaci výroby pózuje před kamerou.

Prozkoumat produkty řešení Opcenter MES

Prohloubení znalostí o řešení Opcenter

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení Opcenter a všechny své produkty.

Blog řešení Opcenter

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Opcenter na našem blogu.

Komunita řešení Opcenter

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se řešení Opcenter.