A person holds a tablet displaying a bar chart

Opcenter Intelligence

Použijte sadu produktů Opcenter Intelligence k podpoře efektivity závodu shrnutím výrobních dat do kontextových a smysluplných informací pro okamžité a užitečné poznatky.

Proč využívat řešení Opcenter Intelligence?

Řešení Opcenter Intelligence podporuje rychlejší a lepší rozhodování na základě chytré výroby a užitečných poznatků, které umožňují kontrolu procesů.

Získání globálního přehledu

Sledujte výkon strojů, linek a závodů v téměř reálném čase pomocí správy výrobních úkonů (MOM), internetu věcí (IoT) a dalších zdrojů dat.

Optimalizace kvality výroby

Zlepšete výtěžnost prvního pokusu, snižte zmetkovou výrobu a identifikujte hlavní příčinu problémů s kvalitou, čímž získáte poznatky o výrobě a neustálé zlepšování kvality.

Vyšší produktivita

Zlepšete celkovou efektivitu zařízení (OEE), zvyšte tempo výroby a optimalizujte využití
prostředků pomocí výkonné analýzy výrobních dat.

Vizualizace a zlepšení výkonu výroby

Propojte, organizujte a agreguje výrobní data z různých podnikových zdrojů a vytvořte z nich sjednocené, inteligentní a kontextové informace, které umožňují získat okamžité a užitečné poznatky.

Harmonizace dat
Řešení Opcenter Intelligence, jako nástroj pro analýzu výrobních dat s širokými integrovanými funkcemi (OOTB – Out-of-the-box), se připojí k téměř jakémukoli zdroji dat, včetně systémů společnosti Siemens, systémů třetích stran a proprietárních systémů. Vytváří chytrá data shromažďováním a kontextualizací velkého objemu dat ze správy výrobních úkonů (MOM) a dalších zdrojů a rychlých dat z provozní inteligence (OT) dílny a platforem průmyslového IoT.

Vytváření užitečných přehledů
Pomocí funkce MOM a integrovaného a kolaborativního přístupu napříč IoT a OT dílny poskytuje řešení Opcenter Intelligence vrstvu inteligence, která přetváří obrovské množství nezpracovaných dat na použitelné a spolehlivé poznatky. Systém umožňuje provozní, taktická a strategická rozhodnutí na všech úrovních společnosti. Analýza výrobních dat identifikuje trendy a anomálie. Automatická analýza hlavních příčin identifikuje problémy s efektivitou, tempem a kapacitou výroby a analýza kvalitních dat rychle detekuje chybné trendy v metrikách kvality nebo proměnných procesů.

Získání přehledu o výkonu v reálném čase
Výkonné funkce analýzy dat řešení Opcenter Intelligence usnadňují uživatelům získání správných informací v minimálním čase. Systém poskytuje úplný přehled prostřednictvím řídicích panelů klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), a to pomocí reálných a historických dat závodů, obchodních dat a dalších zdrojů. OOTB a standardní řídicí panely specifické pro dané odvětví umožňují vytvářet vlastní konkrétní interaktivní řídicí panely. Vytvářejte výsledkové karty a řídicí panely, které umožňují přechod k podrobnostem na úrovni automatizace/IoT v reálném čase a také jednotný celkový obraz v jednom přístupném analytickém datovém modelu.

Využití aktivního sledování a oznamování
Tento systém chytré výroby poskytuje operátorům řídicí panely KPI a přehled o aktuálních příčinách prostojů v reálném čase, což vašemu týmu umožňuje přijmout okamžitá nápravná opatření na základě informací ze zdrojů IoT i MOM. Umožňuje také srovnávací testy linek i závodů, díky kterým pochopíte, kde mohou být potřeba opatření ke zlepšení, a pomůže vám tak zefektivnit a uspořádat výrobní kapacitu napříč závody. Urychlené řešení problémů snižuje výrobní ztráty.

Podpora pokročilých analýz a vylepšení
Standardizací neustálého zlepšování a osvědčených postupů pomocí pokročilé analýzy výrobních dat a tvorby výkazů odhaluje řešení Opcenter Intelligence skryté příležitosti ke zlepšení a zlepšuje spolupráci. Systém umožňuje uživatelům identifikovat vztahy mezi daty, které nemusí být zřejmé při pohledu na různé tabulky nebo výkazy. Tyto funkce zvyšují výkon zdrojů a podporují lepší výsledky výroby.

Použití optimalizace výroby založené na datech
Řešení Opcenter Intelligence odemyká možnosti chytrých dat prostřednictvím svého výrobního datového skladu (MDW), a to na základě mezinárodního průmyslového standardu ISA-95. Koncept MDW založený na doméně umožňuje libovolnému softwaru třetích stran připojit se a načíst data bez dalších znalostí o sémantice modelu domény.

opcenter-quality-main-feature-640x360

Další informace