Zaměstnanec pracující se systémem pro realizaci výroby.

Systém pro realizaci výroby

Opcenter Execution

Zajistěte si kompletní přehled, správu a optimalizaci výroby a procesů v celém podniku pomocí naší sady systémů pro realizaci výroby (MES).

Splňte své potřeby v oblasti systému pro realizaci výroby díky řešení Opcenter Execution

Produkty řešení Opcenter Execution MES optimalizují výrobní úkony a přesně odrážejí konstrukční, inženýrská a procesní data při výrobě skutečných hotových výrobků.

Minimalizujte dobu dodání

Přeneste komplexní digitální dvojče do výrobní haly a urychlete výrobu digitálním propojením podnikových systémů s automatizovanými výrobními zařízeními.

Maximalizujte efektivitu výroby

Zbavte se složitostí dnešních produktů a výrobních procesů a zajistěte, aby byly výrobky vyráběny podle plánu, včas a nákladově efektivně.

Zlepšete využití zdrojů

Zajistěte, aby personál, suroviny, dodané komponenty a rozpracované výrobky byly ve správný čas na správném místě, a urychlete tak výrobní procesy.

Analytická zpráva

Žebříček Gartner® Magic Quadrant™ pro rok 2023 v oblasti systémů pro realizaci výroby

Společnost Siemens Digital Industries Software opět obsadila přední příčku v žebříčku Gartner® Magic Quadrant™ pro rok 2023 v oblasti systémů pro realizaci výroby

Společnost Siemens je jediným výrobcem, který byl již pošesté za sebou* oceněn společností Gartner v žebříčku Magic Quadrant jako lídr v oblasti systémů pro realizaci výroby. Projděte si celou zprávu a zjistěte více.

A woman looks at a tablet she is holding, in front of a graphic of a large X

Hlavní výhody řešení Opcenter Execution MES

Optimalizujte řazení
Řešení Opcenter Execution dosahuje významného zkrácení doby cyklu určením a zavedením nejefektivnějšího řazení výroby. Systém pro realizaci výroby také synchronizuje výrobní procesy v celém dodavatelském řetězci, aby se optimalizovalo provádění výroby.

Zajistěte si přidělování a správu zdrojů
Náš systém pro realizaci výroby spravuje všechny důležité zdroje pro výrobní úkony. Také umožňuje spravovat a sledovat pohyb a skladování materiálů, zpracovávaných polotovarů i hotových výrobků a přenášet je mezi pracovními středisky. Tyto možnosti zlepšují využití zdrojů a minimalizují plýtvání.

Sledujte výrobu
Řešení Opcenter Execution sleduje a dohledává stav výroby a rozložení prací, včetně prokazování a dokumentace požadavků předpisů a kvality. Funkce systému pro realizaci výroby umožňují dopřednou a zpětnou sledovatelnost komponent a jejich použití v rámci každého konečného výrobku.

Sledujte výkonnost zařízení a personálu
Naše řešení pro realizaci výroby sledují využití zdrojů na základě uplynulé doby použití a množství výroby a zajišťují, aby výroba nepřevyšovala požadavky na údržbu. Sledují také požadavky na školení a certifikaci zaměstnanců a organizují pracovní úkoly tak, aby optimalizovala produktivitu práce.

Provádějte analýzu výkonu
Systémy řešení Opcenter Execution poskytují aktuální přehled o skutečných výrobních úkonech a porovnávají historické a očekávané výsledky. Zpětná vazba v reálném čase umožňuje rychlou identifikaci a řešení výrobních problémů.

Případová studie

Danfoss

Danfoss’ digital journey and strategic approach to MES
Case Study

Danfoss’ digital journey and strategic approach to MES

Firma:Danfoss

Odvětví:Průmyslové stroje

Umístění:Nordberg, Denmark

Opcenter Execution Foundation

Prozkoumat produkty řešení Opcenter Execution