Osoba získá bezkontaktní přístup přes turniket pomocí chytrého telefonu

Náš závazek k otevřenosti

Otevřenost považujeme za klíčovou pro digitální podnik, aby všechny fáze životního cyklu výrobků a výroby byly propojeny komplexním digitálním datovým modelem bez ohledu na to, odkud data pocházejí.

Důležitost otevřenosti

Moderní podniky musí implementovat širokou škálu softwarových aplikací napříč různými oblastmi, aby zajistily komplexní strategii digitalizace a co nejplynulejší přesun dat, která vlastní, napříč těmito aplikacemi. Když se do hry zapojí různí dodavatelé softwaru, mohou vzniknout překážky v integraci softwaru. Dodavatelé softwaru tyto bariéry odstraňují tím, že jsou otevření.

Hodnota, kterou přikládáme otevřenosti, se odráží v našich otevřených softwarových architekturách, zveřejněných datových formátech, uživatelských komunitách a řídicích iniciativách.

Kodex otevřenosti systému PLM

Jsme klíčovým účastníkem Kodexu otevřenosti systému PLM (CPO). Tato celosvětová iniciativa vytváří společnou dohodu mezi zákazníky, prodejci a poskytovateli řešení o vlastnostech a významu otevřenosti softwaru. Kodex CPO identifikuje sedm kategorií otevřenosti prodejců.

Otevřenost umožňuje efektivní integraci softwaru do stávajících IT prostředí a bezproblémovou výměnu dat generovaných zákazníky. Interoperabilitu umožňujeme prostřednictvím následujících prvků:
• Otevřená softwarová architektura
• Standardní formáty pro výměnu dat

Otevřenost dává zákazníkům svobodu rozšiřovat své softwarové aplikace. Naše otevřené aplikace je možné přizpůsobit tak, aby přidávaly funkce, optimalizovaly pracovní postupy a integrovaly se s interními i staršími systémy. Nástroje pro přizpůsobení zahrnují rozhraní pro programování aplikací (API) a vysokoúrovňové průvodce pro konkrétní procesy

Standardy pomáhají zákazníkům vyměňovat si data (standardní datové formáty), přizpůsobovat software (standardní kódovací jazyky) a zavádět software (standardní hardware, operační systém). Podporujeme průmyslové standardy, které umožňují interoperabilitu a rozšiřitelnost systému:
• JT, ASME Y14.41, STEP AP242
• ReqIF, FMI, 3MF, C++, Java a další

Prodejci by měli respektovat investice zákazníků do IT infrastruktury. Jsme si vědomi vysokých investic, které zákazníci vložili do stávajících IT infrastruktur. Klíčem k otevřenosti je spolehlivá komunikace a transparentnost ze strany prodejců ohledně podporovaného hardwaru a operačních systémů.

Dokumentovaná rozhraní pro programování aplikací (API) umožňují interoperabilitu a rozšiřitelnost. Naše otevřené aplikace API podporují standardní programovací jazyky pro následující činnosti:
• Integrace aplikací třetích stran a interních systémů
(interoperabilita)
• Vytváření vlastních aplikací (rozšiřitelnost)

Otevření prodejci umožňují zákazníkům konfigurovat jednotlivé komponenty n-úrovňového systému (například klienta, aplikaci a databázi). Řešení Teamcenter nabízí otevřenou architekturu pro konfiguraci jednotlivých modulů (klientské, webové, podnikové úrovně a úrovně zdrojů).

Modely otevřeného partnerství umožňují třetím stranám vytvářet větší hodnotu pro zákazníky. Náš globální partnerský ekosystém poskytuje:
• Další softwarová řešení
• Specializovaný místní přístup k řešením, školením a službám
• Integrace řešení a poradenství v oblasti podnikových procesů