Řešení PLM Components

Řešení Parasolid pro 3D modelování

Vytvářejte a upravujte 3D geometrii v řešení Parasolid pomocí vybraných formátů – pevných těles, faset, mřížek, ploch a plechů. Vyvíjejte složité tvary a vytvářejte modely s tisíci komponent a prvků.

A 3D model of a turbine engine created in a computer-aided design system.

Proč si vybrat řešení Parasolid pro 3D geometrické modelování?

Vyvíjejte špičkové aplikace s nejnovějšími inovacemi v oblasti 3D geometrického modelování a zlepšete interoperabilitu 3D dat pro své zákazníky. Ať už vyvíjíte nový software, nebo integrujete funkce komponent do zavedené aplikace, řešení Parasolid je k dispozici v celé řadě variant:

  • Řešení Parasolid Designer pro kompletní konstrukční funkce
  • Řešení Parasolid Edito pro přípravu modelů ve výrobě a analýze
  • Řešení Parasolid Communicator pro interoperabilitu, vizualizaci a dotazování modelu
  • Řešení Parasolid s konvergentním modelováním pro rozšíření klasického modelování B-rep na fasetová data

Všechny možnosti jsou postaveny na stejných a v oboru osvědčených základních funkcích a jsou dodávány s komplexní dokumentací a zdroji pro vývojáře, které umožňují úspěšnou integraci bez ohledu na vaši aplikaci.

Podívejte se na zahrnuté prvky

Řešení JT Open Toolkit poskytuje přístup ke čtení/zápisu veškerého obsahu formátu JT, a to včetně struktury výrobků, metadat, atributů, úrovní detailů (LOD), výrobních informací o výrobku (PMI) a přesné geometrie B-Rep.

Parasolid Designer

Rychle a snadno vytvářejte a upravujte rozsáhlé a složité modely bez selhání a zásahů uživatele. Řešení Parasolid Designer má robustní výkon, který podporuje návrhy s tisíci funkcemi.

Náš komplexní 3D modelovací nástroj je vhodný pro náročné aplikace v oblasti modelování těles, fasetového modelování, mřížového modelování, přímého modelování a modelování volných ploch.

K dispozici je více než 900 funkcí pro vytváření, manipulaci, prohlížení a ukládání 3D modelů. Pokročilé modelovací nástroje umožňují navrhovat složité tvary, které se používají například ve spotřebních a průmyslových výrobcích.

Parasolid Editor

Optimalizujte importované 3D modely pro výrobní procesy nebo připravujte importované 3D modely pro zrychlenou inženýrskou analýzu bez nutnosti odkazovat na původní systém CAD. Řešení Parasolid Editor je ideální pro navazující aplikace, které potřebují manipulovat, upravovat, opravovat, zjednodušovat nebo optimalizovat 3D modely bez nutnosti pokročilých modelovacích úkonů.

Parasolid Communicator

Využijte naši platformu pro aplikace, které potřebují číst, zapisovat, prohledávat a zobrazovat 3D modely. Řešení Parasolid Communicator usnadňuje import/export široce rozšířeného formátu souborů Parasolid XT, což umožňuje interoperabilitu s více než 350 softwarovými aplikacemi založenými na řešení Parasolid. 3D modely je možné prohledávat pomocí dotazovacích funkcí a kontrolovat topologii, geometrii, hmotnostní vlastnosti a kolize. Vizualizace je podporována nástroji pro nedestruktivní řezání, grafický výstup a síťování.

Řešení Parasolid s konvergentním modelováním

Umožněte provádět klasické modelovací úkony B-rep přímo na fasetových reprezentacích. Rozšíření fasetových dat v oblastech s vysokým růstem, jako je 3D skenování, optimalizace topologie a 3D tisk, znamená, že konstruktéři často potřebují přenést fasetová data do systémů 3D modelování, které byly navrženy pro data B-Rep. Řešení Parasolid Convergent Modeling umožňuje 3D modelování výrobků z obou zdrojů dat v jediném prostředí a eliminuje složitost, chybovost a zpoždění při převodu mezi oběma formáty.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Altair

PLM Components help deliver state-of-the-art design capabilities to Altair Inspire customers
Case Study

PLM Components help deliver state-of-the-art design capabilities to Altair Inspire customers

Firma:Altair

Umístění:Troy, Michigan, United States

Parasolid, PLM Open

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.