Žena používající software Simcenter Amesim na několika obrazovkách.

Simcenter

Simulace subsystému hnacího ústrojí

Zlepšete návrhy subsystémů hnacího ústrojí.

Řešení Simcenter poskytuje vhodné funkce pro modelování

Urychlete návrh subsystémů hnacího ústrojí, včetně ventilových rozvodů, klikového mechanismu, vstřikování paliva, mazání a chlazení. Simcenter obsahuje modelovací funkce pro všechny fáze návrhu s odpovídající úrovní detailů a přesností. Můžete studovat výkonnost vašeho subsystému a provádět různé typy analýz, od vyvažování toků po přechodné chování, včetně tepelných aspektů a také vysokofrekvenční odezvy.

Simcenter Amesim umožňuje dimenzovat komponenty, vyhodnocovat efektivitu systému a validovat jednotlivé varianty návrhů. Budete moci připravit integraci komponent v prostředí pohonné jednotky a vyhodnocovat interakce mezi různými podsystémy a se spalovací komorou. Analýzou dopadu návrhu podsystému na výkon motoru, spotřebu paliva, emise a pohodlí cestujících můžete najít ideální kompromis.

Jak vytvořit a optimalizovat návrh externího zubového čerpadla

Ponořte se do světa modelování čerpadel a zjistěte, jak vám řešení Simcenter Amesim pomůže vytvořit a optimalizovat návrh externího zubového čerpadla.

Funkce simulací subsystémů hnacího ústrojí

Chladicí systémy

Vylepšete návrh chladicího systému a prostudujte jeho interakce s připojenými subsystémy a skrytými prvky. Pomocí řešení Simcenter Amesim můžete modelovat zahřívání motoru a související důležitá kritéria (spotřeba paliva, vytápění kabiny) a zároveň zohlednit všechny tepelné interakce s různými subsystémy v jediném prostředí. Budete tak moci rychle studovat vliv topologických úprav nebo alternativních komponent (dělené chlazení, změny materiálů nebo integrace elektrického čerpadla).

1-chlazení

Systémy vstřikování paliva

Zlepšete geometrii vstřikovače, abyste minimalizovali aktivační energii a provedli správný zdvih jehly. Řešení Simcenter Amesim vám pomůže optimalizovat geometrii čerpadla a profil vačky, abyste snížili hydraulické ztráty, oscilace tlaku, hluk a vibrace. Můžete zlepšit stabilitu hydraulických ventilů a analyzovat vliv deformace tělesa vstřikovače. Díky reprezentaci dynamiky elektromechanických pohonů budete schopni vyhodnotit výkon součástek s různými typy pohonných technologií.

2-palivo

Mazací systémy

Navrhněte mazací systémy pomocí simulace integrace hydraulických komponent (čerpadel, olejové sítě a ložisek) s mechanickými systémy (klikový nebo vačkový hřídel) a vypočítejte průtoky a rozložení energetických ztrát. Řešení Simcenter Amesim vám pomůže analyzovat dynamiku tlaku pomocí podrobných modelů subsystémů (čerpadla s proměnným objemem nebo vačkový fázovač) a přesně řídit váš systém. Můžete také zohlednit tepelné aspekty související s uvolňováním tepla při chlazení oleje a ložisek.

3-mazání

Ventilové rozvody a klikový mechanismus

Optimalizujte výkon ventilových rozvodů a klikového mechanismu přesnou simulací jejich dynamického chování. Řešení Simcenter Amesim umožňuje přesný výpočet ztrát v subsystéch motoru (mechanických, tepelných, hydraulických), aby bylo možné vyhodnotit jejich vliv na celkovou účinnost motoru, odhadnout spotřebu paliva a úroveň emisí znečišťujících látek a rychle najít nejlepší návrh subsystému s maximální účinností motoru v reálných cyklech jízdního prostředí.

4-ventilové rozvody