Několik pneumatických a hydraulických součástí.

simcenter

Simulace kapalinových systémů

Zvyšte efektivitu energie a výkon svých kapalinových systémů.

Modelujte kapalinové systémy rychle, snadno a přesně

Optimalizujte dynamické chování hydraulických a pneumatických komponent a omezte počet vyrobených fyzických prototypů na nezbytné minimum. Simcenter umožňuje modelovat tekutinové systémy pro širokou škálu použití, například mobilní hydraulické pohonné systémy nebo systémy dodávek paliva.

Součástí Simcenteru jsou rozsáhlé knihovny funkčních i detailních komponent a modelů určených pro příležitostné i zkušené uživatele, kteří potřebují modelovat tekutinové systémy. Díky bezproblémové komunikaci mezi knihovnami a přesným modelováním fyzických prvků je možné navrhnout jakýkoliv kapalinový systém a propojit jej s řídicím systémem a dalšími souvisejícími systémy na jediné platformě.

Funkce simulace kapalinových systémů

Simulace subsystému hnacího ústrojí

Zrychlete vývoj ventilových rozvodů, klikového mechanismu, vstřikování paliva, mazání a chlazení. Simcenter umožňuje dimenzovat komponenty, vyhodnocovat efektivitu systému a validovat jednotlivé varianty návrhů. Budete moci připravit integraci podsystému v prostředí pohonné jednotky, vyhodnocovat interakce mezi různými podsystémy a se spalovací komorou a analyzovat dopad návrhu podsystému na výkon motoru, spotřebu paliva nebo emise.

Další informace o simulaci subsystému hnacího ústrojí

1-simcenter-amesim

Simulace leteckých palivových systémů

Poraďte si s náročnými úkoly optimalizace tlakování paliva, plnění, tankování a vypouštění zásobníků pomocí komplexních tvarů a berte v potaz letovou hladinu letadel, akceleraci, ohýbání a deformaci. Díky naší aplikaci můžete snadno namodelovat odvětrávání, inerční systémy (OBIGGS), distribuční síť paliva i globální systém řízení energie a předvídat potenciální problémy. Zlepšete efektivitu a snižte hmotnost, objem a spotřebu energie palivových systémů a zároveň splňte požadavky na certifikaci.

2-letadla

Simulace leteckých hydraulických systémů

Zlepšete výkonnost hydraulických systémů letadel simulací jejich chování pro různé scénáře dimenzování a letové cíle. Řešení Simcenter Amesim poskytuje škálovatelný přístup k řešení inženýrských problémů od nízkofrekvenční až po vysokofrekvenční dynamiku. Umožňuje integrovat modely hydraulických systémů s modely představujícími propojené systémy, jako jsou elektrické systémy, přistávací systémy a řízení letu, a posoudit tak výkonnost letadla jako celku. Poté můžete odhadnout zhoršený výkon systému simulací jeho reakcí na poruchy a najít alternativní návrhy, které splní požadavky na certifikaci.

3-hydraulika

Modelování výkonu systémů kapalin

Vyhodnocujte chování hydraulických nebo pneumatických systémů a komponent. Simcenter obsahuje funkční komponenty pro čerpadla, kompresory, ventily a pohony a také detailní geometrické komponenty, které jsou připraveny ihned k použití. Můžete studovat vývoj tlaků, průtoků a teplot v celém systému a analyzovat výkonnost konkrétních komponent (ventilů nebo čerpadel) s ohledem na stlačitelná proudění, směsi plynů, tepelné účinky, aeraci a kavitaci.

4-kapaliny

Simulace pohonných systémů těžké techniky

Navrhujte spolehlivé hydraulické i pneumatické pohony pro jeřáby, důlní zařízení a další těžké stroje. Simcenter umožňuje simulovat optimalizovaný provoz strojů (například čerpadel s proměnným výtlakem), vyvíjet nové funkce (například autonomní a řídicí strategie) a zvyšovat celkovou kvalitu výrobků, jejich robustnost a spolehlivost. Software dokáže analyzovat všechny podsystémy a predikovat dynamické chování celého tekutinového systému.

5-pohon

Simulace systémů čerpadel a ventilů

Zvyšte výkonnost svých kompresorů a hydraulických čerpadel pomocí Simcenteru. Importované funkce z počítačem podporovaného navrhování (CAD) umožňuje snadno vytvářit vysoce věrné modely na základě podrobné geometrie. Umožňují uspokojovat poptávku po vyšší výkonnosti: průtokové charakteristiky, nižší zvlnění tlaku a přesná regulace výtlaku čerpadla. Kromě toho můžete řešit problémy s integrací v rané fázi návrhového cyklu a optimalizovat řídicí strategie tak, aby se průtok čerpadlem přizpůsoboval skutečným potřebám pohonu.

Náhled simulačního softwaru Simcenter Amesim.
Případová studie

OMB Saleri

Společnost OMB Saleri používá řešení Simcenter k předvídání chování ventilů, což snižuje počet iterací při vývoji nového vodíkového ventilu a umožňuje rychlý vývoj inovativních výrobků.

A metal valve part in a larger machine
Case Study

Reducing iterations for developing a new hydrogen valve

Firma:OMB Saleri

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Brescia , Italy

Simcenter Amesim