Simcenter System Simulation

Simcenter Amesim software

Simcenter Amesim je platforma pro simulaci systémů, která umožňuje konstruktérům virtuálně posoudit a optimalizovat výkon systémů.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Náhled simulačního softwaru Simcenter Amesim.

Proč využívat Simcenter Amesim?

Zvyšte produktivitu simulace systému pomocí Simcenter Amesim, přední integrované a škálovatelné platformy pro simulaci mechatronických systémů. Umožňuje konstruktérům virtuálně posoudit a optimalizovat výkon systému.

Zvyšte produktivitu simulace systému
Simcenter Amesim je přední integrovaná, škálovatelná platforma pro simulaci systémů, která umožňuje inženýrům simulujících systémy virtuálně posoudit a optimalizovat výkon mechatronických systémů. Řešení pro systémové simulace Simcenter zvyšují celkovou produktivitu od raných fázích návrhu až po konečné ověření a kalibrace řídicích systémů.

Zvládněte složitost inovací bez kompromisů v době uvedení na trh a kvalitě
Abyste ušetřili čas při vytváření modelů, Simcenter Amesim kombinuje multifyzikální knihovny připravené k použití s aplikačně a průmyslově orientovanými řešeními, která jsou podporována výkonnými funkcemi platformy. To vám umožní rychle vytvářet modely a přesně provádět analýzy.

Trvalá integrace
Simcenter Amesim je otevřené prostředí, které lze integrovat do podnikových procesů. Uživatelé jej mohou snadno spojit s hlavními softwarovými balíčky CAE (Computer-Aided Engineering), CAD (Computer-Aided Design) a řízení, spolupracovat s rozhraními pro funkční makety (FMI) a propojit jej s dalšími řešeními Simcenter a softwarem Teamcenter. Software Opcenter APS je součástí portfolia Xcelerator, komplexního a integrovaného portfolia softwaru a služeb od společnosti Siemens Digital Industries Software.

Podpora inovací pomocí simulace systémů

Simcenter Amesim vám pomůže zvýšit efektivitu v průběhu celého životního cyklu výrobků.

Customers hands-on experience

What do our users think about Simcenter Amesim?

Simcenter Amesim customers explain how they virtually assess and optimize systems’ performance while solving some of the most difficult problems that industries have to offer.

Learn about Simcenter Amesim's strengths on G2.

Schopnosti Simcenter Amesim

Simulace elektrických systémů

Simulujte a integrujte elektrické a elektromechanické systémy od návrhu konceptu až po ověření řízení. Simcenter pomáhá optimalizovat dynamický výkon mechatronických systémů, analyzovat spotřebu energie a řešit zákonné předpisy pro řízení elektrických zařízení v automobilovém, leteckém, námořním a těžkém průmyslu.

Přečtěte si více o simulaci elektrických systémů

Simulace tekutinových systémů

Optimalizujte dynamické chování hydraulických a pneumatických komponent a omezte počet vyrobených fyzických prototypů na nezbytné minimum. Díky velké nabídce komponent, funkcí a nástrojů zaměřených na aplikace umožňuje systém Simcenter modelovat tekutinové systémy pro širokou škálu použití, například mobilní hydraulické pohonné systémy nebo systémy dodávek paliva.

Rozsáhlé knihovny funkčních i detailních komponent a modelů jsou určené pro příležitostné i zkušené uživatele, kteří potřebují modelovat tekutinové systémy. Díky bezproblémové integraci knihoven je možné navrhnout jakýkoliv tekutinový systém a propojit jej s řídicím systémem a dalšími souvisejícími systémy na jediné platformě.

Přečtěte si více o simulaci tekutinových systémů

Simulace strojírenských systémů

Zvládněte rostoucí složitost integrovaných mechanických systémů. Simcenter Systems nabízí nejmodernější modelovací techniky, které umožňují vícerozměrné (1D, 2D a 3D) dynamické simulace. Umožňuje vám studovat tuhá nebo pružná tělesa a komplexní nelineární tření analýzou nízkofrekvenčních nebo vysokofrekvenčních jevů a s přihlédnutím ke spojení mezi mechanickými konstrukcemi a elektrickým nebo hydraulickým pohybem.

Přečtěte si více o simulaci strojírenských systémů

Schéma simulace strojírenského systému Simcenter.

Simulace pohonných systémů

Vyřešte širokou škálu architektur a technologií pomocí multifyzikálního systémového simulačního přístupu. Elektrifikace automobilových pohonných systémů, opakovaně použitelné vesmírné nosné rakety nebo alternativní paliva (LNG) pro lodě, to jsou příklady technologií, které lze modelovat pomocí Simcenter. Díky provádění úplné analýzy vlivů napříč systémy budete moci navrhovat a posuzovat pohonné systémy z hlediska různých metrik, například palubní výroby energie nebo emisí znečišťujících látek, a to na jediné platformě.

Přečtěte si více o simulaci pohonných systémů

Vytváření modelů redukovaného řádu

Simcenter podporuje vytváření modelů redukovaného řádu (ROM) v intuitivním rozhraní, které poskytuje nejlepší redukční techniky ze strojového učení, lineární algebry a statistiky. ROM má malé nároky na paměť, je nezávislý na nástrojích a může být provozován v reálném čase, což umožňuje použití typu spustitelného digitálního dvojčete ve všech fázích životního cyklu výrobku, což umožňuje lepší rozhodování a vyšší provozní dokonalost.

Přečtěte si více o nástroji ROM builder

Správa modelů simulace systému

Možnost klienta simulace systému Simcenter pro git pomáhá všem aktérům komunity simulace systémů spolupracovat a poskytuje každodenní správu simulačních aktiv, včetně větvení, správy verzí a řízení přístupu na základě rolí. Použití klienta pro git vám také umožňuje sledovat závislost, související obsah a všechna další data, která jsou součástí modelu, takže máte přesnou představu o doméně simulace systému. Zaveďte vývoj kolaborativních modelů tím nejefektivnějším způsobem pomocí optimalizovaných přenosů dat a vyhledávacích algoritmů v kombinaci s efektivním a plně integrovaným uživatelským prostředím.

Přečtěte si více o klientovi pro git

Řídicí panel Simcenter modelů Amesim

Platforma simulace systémů

Se Simcenter získáte otevřenou, výkonnou a přívětivou aplikaci pro simulace systémů, ve které můžete modelovat, spouštět a analyzovat složité systémy a komponenty. Výkonné funkce, analytické a optimalizační nástroje jsou integrovány v pokročilých a snadno použitelných prostředích pro vysoce efektivní 1D multifyzikální systémovou simulaci a robustní návrh. Dokáže se efektivně spojit s mnoha 1D a 3D CAE řešeními a umožní vám rychle odvodit a exportovat modely pro práci se scénáři v reálném čase. Simcenter přitom podporuje standardní metodiky testování MiL (model-in-the-loop), SiL (software-in-the-loop) a HiL (hardware-in-the-loop).

Přečtěte si více o platformě pro simulaci systému

Systémová integrace

Simcenter Systems nabízí integraci různých simulačních nástrojů v průběhu celého životního cyklu vašeho systému, od raného návrhu až po provozní fázi. To vám umožní řešit výzvu digitální kontinuity a zvýšit efektivitu vašich pracovních postupů a spolupráci mezi různými odděleními. Simcenter Systems podporuje připojení k systému správy životního cyklu výrobků (PLM) a geometrickým datům, společnou simulaci mezi 1D a 3D CAE nástroji, průzkum konstrukčního prostoru, vývoj ovládacích prvků založených na modelu a interakce mezi různými systémy pomocí rozhraní FMI (Functional Mockup Interface).

Přečtěte si více o systémové integraci

Grafika dráhy obvodu s tepelnou mapou Sinmcenter FLOEFD s konkrétní křižovatkou v tomto obvodu.

Simulace tepelného systému

Simcenter Systems pomáhá maximalizovat tepelný výkon pro HVAC a pohodlí pasažérů, řízení teploty vozidla, systémy řízení prostředí nebo jiné tepelné systémy. Pokročilé funkce následného zpracování, které graficky zobrazují energetické toky ve vašem systému, umožňují vysoce efektivní optimalizaci energetické účinnosti a studium integrace systémů rekuperace energie a jejich dopad na výkon a spotřebu energie. Při navrhování a ověřování strategií pro řízení teploty můžete simulovat skutečné provozní prostředí vašeho systému, například jeho interakce s okolím.

Přečtěte si více o simulaci tepelného systému