Vizuál několika průmyslových strojů.

Simcenter

Testování kvality

Využití výkonného a spolehlivého testování během výroby.

Zajistěte standardy kvality pomocí zkušebních měření

S rostoucími očekáváními zákazníků je vysoká kvalita výroby naprosto nezbytná bez ohledu na to, kde se výrobky vyrábějí, distribuují a prodávají. Ověření norem kvality pomocí série zkušebních měření je zásadní součástí zajištění kvality (QA) ve výrobních týmech. V daných podmínkách výrobního prostředí musí testovací systémy kvality generovat spolehlivé výsledky levně a rychle, aby se usnadnila případná náprava problémů.

S naším řešením dosáhnete vysoké spolehlivosti testovacího zařízení, zkrátíte dobu cyklu, zvýšíte propustnost v sériové výrobě, zvýšíte úroveň automatizace díky snížení množství ručně prováděných úkonů a omezíte chyby obsluhy, spojíte objektivní a opakovatelné výsledky testů prošlo/selhalo s analýzou příčin, získáte tak přehled o možnosti změn návrhu a snadno se tak přizpůsobíte měnícím se požadavkům. Tím systematicky zlepšíte celkovou kvalitu výrobků, takže se sníží počet reklamací od zákazníků. Kromě toho se budete neustále zklepšovat díky hodnotným datům skutečné výroby a digitálního dvojčete výroby.

Zaveďte 100% systém kontroly kvality pomocí koncového testování

V automobilovém průmyslu se při koncovém testování používají vibroakustická měření k přesné identifikaci vlastností každé vyrobené součásti a určení, zda má výrobek nějakou vadu.

Funkce testování kvality

Koncové testování

Řešení pro koncové testování slouží k bezpečné, plně automatické a vysoce spolehlivé detekci chyb ve velkosériové výrobě pomocí měření vibrací a zvuku. Tato metoda se používá nejčastěji na spalovací motory, převodovky, elektromotory a další rotační systémy. Chyby montáže i poškození komponent mají charakteristické zvukové projevy a mohou být detekovány během několika sekund. Díky lepší automatizaci, včasné detekci chyb, méně odstávkám a méně reklamacím lze dosáhnout racionalizace a úspor.

Zařízení, které používá koncové testování.

Nedestruktivní testování

Nedestruktivní testování komponent ve velkoobjemové výrobě využívá testování akustické rezonance (ART), což je akustická inspekční technologie vyhodnocující přirozené vibrace. Tyto vibrace jsou jedinečnou fyzickou charakteristikou, která popisuje celou komponentu z hlediska materiálu, struktury a geometrie. Hledáním rozdílů v rezonanční frekvenci, šířce pásma nebo amplitudě lze například detekovat trhliny. Naše nedestruktivní testovací řešení nabízí rychlé, objektivní, opakovatelné a automatizované testování s nízkými náklady na pořízení a provoz.

Vizuál nedestruktivního testování komponent.

Sledování procesů

Provádějte sledování procesů výrobních strojů pomocí zvukové a vibrační analýzy. Naše řešení pro sledování procesů se využívají k inspekcím rychle pracujících výrobních strojů, jako jsou lisy, pily a raznice. Zvuky a vibrace strojů se vyhodnocují pomocí analýzy vibrací a zvuku. Lze tak rychle rozeznat například poškozené součásti, poškozený materiál, cizí tělesa či znečištěné raznice, a okamžitě stroj zastavit.

Mechanická zařízení pro sledování procesů.

Testování tepelné kvality

Zlepšete zajištění tepelné kvality polovodičového balíčku pomocí testovacího řešení, které kombinuje přesné měření tepelné impedance s automatizovaným tříděním s vysokým výkonem.

Vizuál hardwaru řešení Simcenter Micred Powertester.
Případová studie

CEBI Motors

Společnost CEBI Motors využívá řešení Simcenter Anovis k analýze akustických emisí motoru na základě měření vibrací.

A computer screen showing text and charts.
Case Study

Enhancing end-of-line testing to increase production efficiency and NVH performances

Firma:CEBI Motors

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Veggiano, Italy

Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions