Widok wielu maszyn przemysłowych.

Simcenter

Testy jakości

Prowadź solidne i niezawodne testy jakości podczas produkcji.

Zapewnienie spełnienia standardów jakości dzięki pomiarom testowym

Oczekiwania klientów stale rosną, a wysoka jakość procesów produkcji to bezwzględny wymóg – niezależnie od miejsca wytwarzania, dystrybuowania i sprzedaży produktów. Nieodzownym elementem pracy zespołów produkcyjnych oraz QA jest prowadzenie serii pomiarów testowych i nadzór nad przestrzeganiem standardów jakości. Systemy kontroli jakości muszą dostarczać poprawne wyniki w określonych warunkach środowiska produkcyjnego i działać przy tym w sposób ekonomiczny, uwzględniający ograniczenia czasowe i zakres testów.

Nasze rozwiązania gwarantują wysoką niezawodność placówki testowej, krótszy czas trwania cyklu i wyższą przepustowość podczas produkcji seryjnej. Pozwalają zwiększyć poziom automatyzacji i ograniczyć liczbę ręcznych działań oraz błędów operatora. Możliwe jest połączenie obiektywnych i powtarzalnych rezultatów testów z analizą przyczyn defektów, a otrzymane w ten sposób informacje pozwalają opracować ewentualne zmiany projektowe i łatwo dopasować się do zmieniających się wymagań. Wszystko to pozytywnie wpływa na ogólną jakość produktu oraz procesów wytwarzania i przekłada się na spadek liczby reklamacji ze strony klientów. Oferowane rozwiązania umożliwiają również stałe usprawnienia dzięki cennym informacjom uwzględnianym w cyfrowym bliźniaku produktu i procesu produkcji.

Wdrożenie kompleksowego systemu kontroli jakości z wykorzystaniem testów na końcu linii

W branży motoryzacyjnej testy na końcu linii wykorzystują pomiary wibroakustyczne, aby dokładnie zidentyfikować parametry każdego komponentu produktu i określić, czy występują w nim defekty.

Możliwości testowania jakości

Rozwiązania do testowania na końcu linii stanowią bezpieczny, zautomatyzowany i niezawodny sposób wykrywania nieprawidłowości w warunkach produkcji masowej z wykorzystaniem pomiarów dźwięku i drgań. Znajdują one zastosowanie przy silnikach spalinowych, układach przeniesienia napędu, silnikach elektrycznych oraz komponentach i systemach napędzanych przez takie silniki. Błędy w złożeniu i defekty komponentów można wykryć w kilka sekund podczas produkcji, określając jednocześnie szczegółową charakterystykę dźwięków. Większa automatyzacja, wczesne wykrywanie awarii oraz mniejsza liczba poprawek i wycofań pozwalają stworzyć usystematyzowany proces i osiągnąć wysokie oszczędności.

Sprzęt do przeprowadzania testów na końcu linii.

Nieniszczące testy komponentów w produkcji seryjnej wykorzystują metodę testowania rezonansu akustycznego (ART) – technologię inspekcji akustycznej, która ocenia unikalne naturalne drgania i tworzy opis całego komponentu pod kątem jego materiału, struktury i geometrii. Przyglądając się różnicom w częstotliwości, paśmie i amplitudzie rezonansu, można na przykład wykryć pęknięcia. Nasze rozwiązanie do testów nieniszczących umożliwia prowadzenie szybkich, obiektywnych, powtarzalnych i zautomatyzowanych testów jakości przy niskich inwestycjach i kosztach operacyjnych.

Widok nieniszczących testów komponentów.

Monitoruj maszyny w procesie produkcyjnym, korzystając z analizy dźwięków i drgań. Nasze rozwiązania do monitorowania procesów znajdują zastosowanie w inspekcji maszyn produkcyjnych działających w szybkim tempie, takich jak prasy, piły i wycinarki. Do oceny dźwięków i drgań służą specjalistyczne metody analizy. Pozwalają one natychmiast wykryć uszkodzony materiał, ciała obce, zanieczyszczenia wkładek prasy i inne problemy, a następnie zatrzymać maszynę.

Sprzęt mechaniczny do monitorowania procesów.

Zwiększ efektywność zapewniania jakości jakości termicznej pakietu półprzewodników dzięki rozwiązaniu do testów łączącemu precyzyjne pomiary impedancji cieplnej z automatycznym binowaniem o wysokiej przepustowości.

Widok sprzętu Simcenter Micred Powertester.
Przykład wdrożenia

CEBI Motors

Firma CEBI Motors korzysta z oprogramowania Simcenter Anovis do analizy emisji akustycznej silników na podstawie pomiarów drgań.

A computer screen showing text and charts.
Case Study

Enhancing end-of-line testing to increase production efficiency and NVH performances

Firma:CEBI Motors

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Veggiano, Italy

Siemens Software:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions