Muž a žena sedící u stolu v dílně. Pracují na správě kusovníku na iPadu.

Teamcenter

Správa kusovníků

Postavte se výzvám vaší inovativní a rozmanité nabídky výrobků. Používejte jednotnou víceoborovou správu kusovníků v souladu s návrhem. Vytvářejte a vydávejte nakonfigurované výrobky a současně efektivně spravujte změny a následné procesy.

Poznejte svůj výrobek s komplexní strategií pro kusovníky

Vytvářejte, spravujte a uvolňujte kusovník v integrovaném, jednotném procesu pro vytvoření digitálního znázornění vašeho výrobku. Koordinujte vývoj nových výrobků a modernizací pomocí digitálních vláken, která propojují funkční oblasti a pokrývají životní cyklus výrobků.

Propojte svůj podnik pomocí víceoborového kusovníku

Zlepšete kvalitu, dobu uvedení na trh a správu nákladů vytvořením jediné a přesné definice výrobku v prostředí založeném na spolupráci. Integrované víceoborové podnikové řešení kusovníku Teamcenter umožňuje správu softwarových, elektrických, elektronických a mechanických částí s automatizovaným odsouhlasením mezi obory.

Ilustrace muže ukazujícího na obrazovku notebooku, kde se zobrazují funkce vývoje výrobků.

Převezměte kontrolu díky správě změn a konfigurací

Kontrolujte a sledujte změny během jejich provádění. Spravujte vývoj kusovníku pomocí historických konfigurací a základních prvků. Konfigurujte a řešte kusovníky pomocí stavů uvolnění a zralosti, efektivity a variant.

Obrázek notebooku přenášejícího data uživatelům.

Vylepšete svůj kusovník

Získejte více ze svého digitálního kusovníku pomocí nástrojů produktivity řešení Teamcenter:

  • Funkce Smart Discovery nabízí bohatý kontext pro kontrolu, analýzu dopadu a ověřování
  • Oddíly organizují jednu strukturu kusovníku do několika přizpůsobených zobrazení
  • Vyrovnání návrhu kusovníku usnadňuje koordinaci vývoje výrobku
  • Pokročilý souhrn kusovníku pomáhá plánovat, přidělovat a sledovat cíle podle návrhu na cíl
Ilustrace notebooku se zvýrazněním různých aspektů kusovníku.
Případová studie

Dongfeng Liuzhou Motor

Enhancing data accuracy to reduce time spent on digital model queries by 50 percent
Case Study

Enhancing data accuracy to reduce time spent on digital model queries by 50 percent

Firma:Dongfeng Liuzhou Motor

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region , China

Teamcenter

Další informace