Mężczyzna i kobieta siedzący przy stole w hali fabrycznej, zajmujący się zarządzaniem listami materiałowymi BOM przy użyciu iPada.

Teamcenter

Zarządzanie listami materiałowymi BOM

Sprostaj wyzwaniom wynikającym z innowacyjnej i zróżnicowanej oferty produktów. Używaj ujednoliconych, dostosowanych do potrzeb projektu funkcji zarządzania multidyscyplinarnymi listami materiałowymi BOM. Twórz i wydawaj skonfigurowane produkty, skutecznie zarządzając zmianami i dalszymi procesami.

Lepiej poznaj swój produkt, korzystając ze strategii kompleksowego zarządzania listą BOM

Twórz i udostępniaj listy materiałowe BOM oraz zarządzaj nimi przy użyciu zintegrowanego, ujednoliconego procesu, aby uzyskać cyfrową reprezentację produktu. Koordynuj rozwój nowych produktów i modernizacji za pomocą wątków cyfrowych, które łączą domeny funkcjonalne i obejmują cały cykl życia produktu.

Zapewnij swojemu przedsiębiorstwu łączność z multidyscyplinarną listą materiałową BOM

Popraw jakość, skróć czas wprowadzania produktów na rynek i usprawnij zarządzanie kosztami, tworząc jedną, dokładną definicję produktu w środowisku ułatwiającym współpracę. Rozwiązanie do zarządzania multidyscyplinarnymi BOM dla przedsiębiorstw zintegrowane z oprogramowaniem Teamcenter umożliwia zarządzanie oprogramowaniem, częściami elektrycznymi, elektronicznymi i mechanicznymi z wykorzystaniem zautomatyzowanych funkcji uzgadniania listy BOM między domenami.

Ilustracja przedstawiająca mężczyznę wskazującego na ekran laptopa z funkcjami rozwoju produktu.

Przejmij kontrolę dzięki zarządzaniu zmianami i konfiguracją

Kontroluj i śledź zmiany podczas ich wprowadzania. Zarządzaj zmianami w listach BOM przy użyciu historycznych konfiguracji i danych bazowych. Konfiguruj listy materiałowe BOM i zarządzaj nimi przy użyciu stanów wydania, dojrzałości, efektywności oraz wariantów.

Ilustracja przedstawiająca laptopa przesyłającego dane do użytkowników.

Zwiększ efektywność listy materiałowej BOM

Wykorzystaj w pełni możliwości wirtualnej listy materiałowej BOM dzięki narzędziom zwiększającym produktywność dostępnym w oprogramowaniu Teamcenter:

  • Funkcja inteligentnego odkrywania (Smart Discovery) umożliwia tworzenie rozbudowanych kontekstów ułatwiających przeglądanie, wykonywanie analizy wpływu oraz zatwierdzanie
  • Dzięki partycjom można przedstawić pojedynczą strukturę listy materiałowej BOM w postaci wielu niestandardowych widoków
  • Funkcja uzgadniania listy materiałowej BOM projektu pozwala skoordynować ewolucję produktu
  • Funkcja zaawansowanej kompilacji list materiałowych BOM pomaga planować i przydzielać cele dotyczące projektu i monitorować je
Ilustracja przedstawiająca laptopa z różnymi aspektami listy materiałowej BOM wyświetlonymi na ekranie.
Historia klienta

Dongfeng Liuzhou Motor

Enhancing data accuracy to reduce time spent on digital model queries by 50 percent
Case Study

Enhancing data accuracy to reduce time spent on digital model queries by 50 percent

Firma:Dongfeng Liuzhou Motor

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Liuzhou, Guangxi Zhuang Autonomous Region , China

Siemens Software:Teamcenter

Dowiedz się więcej