Three people in hard hats on a factory floor reviewing designs on a tablet

Teamcenter

Software pro správu dodavatelů

Koordinujte procesy, spravujte informace a podpořte včasné zapojení dodavatelů ve všech fázích životního cyklu výrobku.

Získávejte dodavatele, spojujte se s nimi a spolupracujte

Dohlížejte na interakce s dodavateli pomocí řešení, která poskytují jednoduchou, rychlou a bezpečnou správu dodavatelů.

Integrujte partnery do svého prostředí řešení Teamcenter

Zlepšete spolupráci s dodavateli vytvořením zabezpečených pracovních prostorů v řešení Teamcenter. Spravujte časově omezené smlouvy a poskytněte dodavatelům přístup pouze ke správným údajům a zároveň zajistěte, aby údaje od ostatních dodavatelů zůstaly důvěrné. Poskytněte dodavatelům přístup k údajům o vývoji výrobků, abyste zajistili, že správná rozhodnutí o návrhu budou přijímána společně.

Ilustrace dvou pracovníků, kteří si vyměňují data.

Spravujte celý proces získávání dodavatelů digitálně

Zjednodušte své RFx a sourcingové procesy pomocí řešení Direct Materials Sourcing. Spravujte svou databázi dodavatelů a pozvěte kvalifikované dodavatele, aby reagovali na požadavky na zdroje. Generujte data RFI/RFQ/RFP a sdílejte je s potenciálními dodavateli. Využijte šablony dotazníků a podporujte více kol nabídek. Sledujte a porovnávejte reakce dodavatelů a přidělujte zakázky vítězným dodavatelům.

Ilustrace přímého získávání zdrojů.

Rychlá a bezpečná výměna dat systému CAD a dalších dat týkajících se návrhu

Zjednodušte cykly návrhu a revize výrobků pomocí výměny dat týkajících se návrhu. Pozvěte dodavatele ke spolupráci na vybraných souborech prostřednictvím zabezpečeného samoobslužného webového portálu připojeného k vašemu tenantovi řešení Teamcenter. Sledujte přístup dodavatelů a bezpečně si vyměňujte data s dodavateli pomocí sledovatelnosti a správy verzí. Pracujte souběžně s autorizovanými dodavateli, zatímco mají proaktivní přístup k referenčním datům.

Ilustrace muže a ženy, kteří spolupracují a vyměňují si data.
případová studie

Callaway Golf

VIDEO

Callaway Golf drives innovation with NX and Teamcenter

Firma:Callaway Golf

Umístění:California, USA

Řešení NX

Další informace