1. Home
Mężczyzna siedzący przy biurku i patrzący na monitor komputera w otoczeniu biurowym.

Bramy Teamcenter do zarządzania kosztami produktu

Bramy do systemu SAP S/4HANA, aplikacji korporacyjnych i rozwiązania Teamcenter

Zsynchronizuj procesy obliczania kosztów i śladu węglowego z danymi z systemów innych firm.

Efektywnie wykorzystaj wiedzę dostępną w przedsiębiorstwie, aby przyspieszyć procesy kalkulacji kosztów

Oprogramowanie Teamcenter do zarządzania kosztami produktu ułatwia zarządzanie kalkulacjami kosztów i śladu węglowego dla nowych produktów lub ofert na wczesnym etapie cyklu życia. Ta korporacyjna platforma oferuje możliwości rozbudowy przez klientów pod kątem niestandardowych przykładów użycia i integracji z systemami innych firm, zapewniając jednocześnie integralność i bezpieczeństwo danych.

Na wysoce konkurencyjnym rynku możliwość prawidłowego obliczania i prognozowania kosztów produktu i śladu węglowego stanowi dużą przewagę. Tworzenie wiarygodnych szacunków kosztów i śladu węglowego zależy w dużej mierze od jakości danych: w większości przypadków im lepsze dane, tym lepsze uzyskiwane szacunki. Kompleksowe i odpowiednio ustrukturyzowane zbiory danych znacznie ułatwiają pracę twórców kosztorysów.

Odkryj opcje integracji

Brama do systemu SAP S/4HANA

Ponownie wykorzystuj istniejące dane, dotyczące np. części standardowych, kosztów materiałów, centrów roboczych i śladu węglowego oraz definicje produktów (listy materiałowe i trasowanie), dostępne w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Odpowiednie informacje o kosztach dostępne w systemie SAP ERP można łatwo przekształcić w obliczenia na użytek zarządzania kosztami produktów Teamcenter i dane główne. Elastyczne możliwości ponownego wykorzystania danych z systemu SAP ERP usprawniają przetwarzanie ofert i pozwalają wykonywać dokładne kalkulacje kosztów dzięki wykorzystaniu bieżących cen materiałów i taryf kosztów centrów.

Brama do aplikacji biznesowych

Z rozwiązaniem Teamcenter do zarządzania kosztami produktów można bezproblemowo zintegrować praktycznie dowolną aplikację biznesową. Ta brama pomaga zsynchronizować procesy kalkulacji kosztów z danymi z systemów ERP (innych niż SAP) w celu ponownego wykorzystania wiedzy dostępnej w przedsiębiorstwie, dotyczącej np. struktur produkcyjnych, w celu przyspieszenia procesu przetwarzania ofert. Zapewnia to ciągłą aktualizację danych głównych w rozwiązaniu Teamcenter do zarządzania kosztami produktów dzięki inteligentnej synchronizacji danych z systemami ERP w celu wykonania dokładnych kalkulacji kosztów przed rozpoczęciem produkcji.

Brama do systemów cyklu życia produktu (PLM) (innych niż Teamcenter) umożliwia wykonywanie kalkulacji kosztów produktu równolegle z procesem rozwoju w systemach PLM i dostarcza inżynierom bieżące informacje na temat kosztów.

Brama do rozwiązania Teamcenter.

Wyszukuj i importuj odpowiednie dane z rozwiązania Teamcenter do planowania procesów produkcji, dotyczące np. struktur produktów (produkcyjnych list materiałowych [mBOM], inżynieryjnych list materiałowych [eBOM]). Ułatwia to wykonywanie kalkulacji kosztów produktu równolegle z procesem rozwoju w oprogramowaniu Teamcenter i dostarcza inżynierom bieżące informacje na temat kosztów.

Poszerz swoją wiedzę na temat rozwiązania Active Integration

Skontaktuj się z działem obsługi klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy usługi wsparcia dotyczące wszystkich naszych produktów Active Integration.

Weź udział w szkoleniu

Siemens Xcelerator Academy oferuje opcje szkoleń na żądanie lub prowadzone przez instruktora w zakresie rozwiązań Active Integration.

Przeczytaj blog

Zyskaj nowe spojrzenie na oprogramowanie Teamcenter i rynek rozwiązań PLM.