1. Home

Capital

Capital Embedded Integrator AR Classic

Wysoce efektywne narzędzie integracyjne służące do konfigurowania i integrowania oprogramowania wbudowanego Capital Embedded AR Classic.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Capital Embedded Integrator AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic to efektywne rozwiązanie do kompleksowej konfiguracji komponentów oprogramowania pośredniczącego AUTOSAR. Pozwala zarządzać złożonością nowoczesnych elektronicznych jednostek sterujących (ECU) w celu poprawienia ich jakości i szybszego wprowadzania produktów na rynek.

Konfigurowanie i integrowanie platformy AUTOSAR

Tworzenie wydajnego procesu rozwoju oprogramowania
Zastosuj wysoki poziom automatyzacji w generatywnym przepływie danych, aby usprawnić złożone zadania konfiguracyjne. Zaawansowane edytory graficzne ułatwiają wizualizację elementów konfiguracji i przepływu danych, co usprawnia obsługę.

Poprawa jakości dzięki kontrolom spójności
Zapewnij poprawność konfiguracji i korzystaj z przewodników po narzędziach, aby rozwiązywać konflikty. Automatyczne generowanie konfiguracji jednostki ECU stanowi kontynuację wątku cyfrowego i jest możliwe dzięki funkcjom importu standardowych i zastrzeżonych formatów wymiany danych.

Ukierunkowanie na innowacje
Obsługuj ciągłą integrację ze skryptami niestandardowych interakcji i rozszerzeń. W celu zwiększenia produktywności można używać wielu standardowych funkcji i wtyczek środowiska Eclipse, takich jak zarządzanie konfiguracją i generatory raportów.

Bezproblemowe dotrzymywanie terminów
Obsługuj strategii poprawności pod względem konstrukcji za pomocą funkcji narzędzia projektowego, takich jak sprawdzanie spójności konfiguracji. Realizuj proces rozwoju produktu z zachowaniem większej kontroli nad testami, widocznością, powtarzalnością i zakresem.

Oszczędność czasu i poprawianie błędów
Używaj wbudowanych funkcji sprawdzania reguł projektowych (DRC), aby zidentyfikować brakujące dane z wejść do generatora konfiguracji ECU z narzędzi na wcześniejszym etapie procesu. Funkcje DRC można rozszerzyć za pomocą otwartego interfejsu API skryptów w celu wymuszenia określonych potrzeb projektowych.

Zaimplementuj sterowany proces programowania w pulpicie nawigacyjnym Capital Embedded Integrator AR Classic, który dostosowuje się do użytkownika, aby ułatwić zespołowi projektowemu uzyskanie kompletnej konfiguracji jednostki ECU. Przy użyciu tego narzędzia programiści mogą tworzyć wysokiej jakości dane wyjściowe, aby wyeliminować problemy, których rozwiązanie na późniejszym etapie procesu projektowania i weryfikacji oprogramowania jednostki ECU jest bardzo kosztowne.

Tworzenie dokładnych operacje dzięki oprogramowaniu generatywnemu
Użyj konfiguracji podstawowego oprogramowania AUTOSAR (BSW), aby umożliwić prawidłowe wykonywanie aplikacji w systemie pojazdu, z danymi i zasobami znajdującymi w jednej jednostce ECU lub w różnych jednostkach ECU rozmieszczonych w całym pojeździe, a nawet w chmurze.

Definicja wymagań aplikacji dotyczących danych i wykonania, a także danych wymienianych z systemem, jest opisana w konfiguracjach dostarczanych przez narzędzia do projektowania aplikacji i sieci.

Oprogramowanie Capital Embedded Integrator AR Classic łączy dane wejściowe z tych źródeł, a dzięki procesowi generowania opartemu na regułach narzędzie rozwiązuje zależności systemowe i generuje podstawową konfigurację oprogramowania.

Przewodniki, kreatory i inne narzędzia zapewniające niezbędną pomoc
Kreatory, inteligentne panele i nadzorowane schematy pracy pomagają inżynierom sfinalizować konfigurację jednostki ECU; dotyczy to zwłaszcza tych części konfiguracji jednostki ECU, których nie można opisać w formacie wymiany danych lub zawierających brakujące dane z narzędzi na wcześniejszych etapach. Ponadto możesz implementować funkcje niezbędne do tworzenia aplikacji w przypadku, gdy są one dostarczane bez wymaganych opisów AUTOSAR.

W sytuacji, gdy komponenty oprogramowania (SWC) mają być kodowane ręcznie lub przez narzędzie, które nie obsługuje oprogramowania AUTOSAR, środowisko wykonawcze Capital Embedded AR Classic generuje interfejs API SWC na podstawie dostarczonego opisu SWC.

Dowiedz się więcej