1. Home

Capital

Capital Embedded Integrator AR Classic

Výkonný integrační nástroj používaný ke konfiguraci a integraci integrovaného softwaru Capital Embedded AR Classic.

Kontaktujte nás a zjistěte, jak zakoupit tento produkt v zemi
Změnit zemi

Proč využívat řešení Capital Embedded Integrator AR Classic?

Capital Embedded Integrator AR Classic je výkonné řešení pro kompletní konfiguraci součástí middlewaru AUTOSAR. Spravuje složitost dnešních elektronických řídicích jednotek (ECU), čímž zlepšuje kvalitu a zrychluje uvádění výrobků na trh.

Konfigurace a integrace platformy AUTOSAR

Vytvořte efektivní tok vývoje softwaru
Využívejte vysokou úroveň automatizace v generativním toku ke zjednodušení složitých konfiguračních úloh. Pokročilé grafické editory pomáhají vizualizovat prvky konfigurace a toku pro snadné použití.

Zlepšete kvalitu prostřednictvím kontrol konzistence
Zajistěte správnost konfigurace a k řešení konfliktů použijte průvodce nástroji. Automatické generování konfigurace ECU navazuje na digitální vlákno a je umožněno možnostmi importu standardizovaných a proprietárních formátů pro výměnu dat.

Zaměřte se na inovace
Podporujte kontinuální integraci se skriptováním pro vlastní interakce a rozšíření. Ke zvýšení produktivity můžete používat mnoho standardních funkcí a zásuvných modulů Eclipse, například správu konfigurace a generátory sestav.

Dodržujte termíny s jistotou
Podpořte strategii správného návrhu pomocí funkcí návrhového nástroje, jako je například kontrola konzistence konfigurace. Vývoj s lepší kontrolou, přehledností, opakovatelností a pokrytím testů.

Ušetřete čas a opravte chyby
Pomocí integrovaných kontrol pravidel návrhu (DRC) můžete upozornit na chybějící data ze vstupů do generátoru konfigurace ECU z nástrojů vyššího řádu. DRC je možné rozšířit pomocí otevřeného skriptovacího rozhraní API a prosadit tak specifické potřeby návrhu.

Implementujte řízený vývojový postup v řídicím panelu řešení Capital Embedded Integrator AR Classic, který se přizpůsobuje osobě uživatele, a poskytněte svému konstrukčnímu týmu zjednodušený přístup k dosažení kompletní konfigurace ECU. S podporou tohoto nástroje mohou vývojáři vytvářet vysoce kvalitní výstupy a eliminovat tak problémy, jejichž řešení je později v procesu návrhu a při ověřování softwaru ECU nákladné.

Vytvářejte přesné operace pomocí generativního softwaru
Použijte konfiguraci základního softwaru AUTOSAR (BSW), abyste umožnili správné provádění aplikací v systému vozidla, kde se data a zdroje mohou nacházet buď ve stejné řídicí jednotce, nebo v distribuovaných řídicích jednotkách po celém vozidle, nebo dokonce v cloudu.

Definice požadavků na data a provádění aplikací, jakož i na data vyměňovaná se systémem, je popsána v konfiguracích poskytovaných nástroji pro návrh aplikace a sítě.

Řešení Capital Embedded Integrator AR Classic slučuje vstupní data z těchto zdrojů a pomocí procesu generování založeného na pravidlech vyřeší závislosti systému a vygeneruje základní konfiguraci softwaru.

Získejte potřebnou pomoc s průvodci a další nápovědou
Využijte průvodce, chytré panely a spravované pracovní postupy, které pomohou inženýrům dokončit konfiguraci ECU, zejména pro ty části konfigurace ECU, které nelze popsat ve výměnném formátu nebo případně chybí data z předcházejících nástrojů. Rovněž můžete implementovat nezbytné funkce pro autorizaci aplikací v případě, že jsou aplikace poskytovány bez požadovaných popisů AUTOSAR.

V případě, že softwarové komponenty (SWC) mají být kódovány ručně nebo nástrojem, který nepodporuje AUTOSAR, prostředí pro spuštění řešení Capital Embedded AR Classic vygeneruje SWC API na základě poskytnutého popisu SWC.

Další informace