1. Home

Capital

Capital Embedded Virtualizer AR Classic

Komputerowe narzędzie do przeprowadzania wirtualizacji i weryfikacji wirtualnej elektronicznej jednostki sterującej (ECU).

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

A laptop displays Capital Embedded Virtualizer AR Classic software

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Capital Embedded Virtualizer AR Classic?

Oprogramowanie Capital Embedded Virtualizer AR Classic umożliwia symulowanie jednostki (ECU) i przeprowadzanie testów oprogramowania w wyjątkowy, nieinwazyjny sposób zapewniający dostęp do dogłębnych informacji. Oferuje też standardowe interfejsy narzędzi.

Rozwój wbudowanego oprogramowania samochodowego w środowisku do symulacji i realizacji

Przeprowadzanie weryfikacji oprogramowania na sprzęcie wirtualnym
Stwórz funkcjonalnego cyfrowego bliźniaka za pomocą oprogramowania jednostki ECU wygenerowanego dla fizycznego sprzętu. W zależności od poziomu wierności wymaganego od cyfrowego bliźniaka można zastąpić warstwę abstrakcji mikrosterownika (MCAL) dla fizycznej jednostki ECU warstwą MCAL wygenerowaną dla platformy wirtualnej. Umożliwia to podłączenie cyfrowego bliźniaka ECU do środowiska wirtualnego opartego na standardzie funkcjonalnego interfejsu modelu (FMI) i istniejących technologiach modelowania komunikacji.

Integracja, testy i analizy wbudowanego oprogramowania samochodowego
Poprawiaj jakość oprogramowania i wykrywaj problemy z implementacją na wcześniejszym etapie procesu programowania, aby uniknąć ich wpływu na rozpoczęcie produkcji. Inżynierowie mogą przeprowadzać integrację i testy oprogramowania komputerze bez potrzeby stosowania sprzętu ECU lub dostępu do współdzielonego sprzętu testowego. Jednostka ECU może być symulowany, umożliwiając przeprowadzanie testów oprogramowania w kontrolowany i niepowtarzalny, nieinwazyjny sposób w celu uzyskania dogłębnych informacji. Rozwiązanie obsługuje też standardowe interfejsy narzędzi. Dzięki temu programiści mogą używać testów i modeli do sprawdzania poprawności oprogramowania stosowanych na fizycznym sprzęcie ECU.

Możliwość używania wirtualnej jednostki ECU
Korzystaj z wirtualnej jednostki ECU w oprogramowaniu Capital Embedded Virtualizer AR Classic, modelu symulacyjnego docelowego sprzętu ECU, obejmującego procesor, pamięć i peryferyjne urządzenia we/wy (I/O). Nasze oprogramowanie jest przenoszone na wirtualną jednostkę ECU i jest dostępne w wersji generatywnej lub z możliwością dostosowania do konkretnego modelu i zintegrowania ze środowiskiem, zapewniając gotową do użycia platformę wykonawczą zgodną z AUTOSAR.

Uruchamianie rzeczywistego oprogramowania jednostki ECU
Doświadcz różnicy zapewnianej przez nasze oprogramowania dzięki możliwości integracji i testowania rzeczywistego oprogramowania AUTOSAR. Produkt zawiera podstawowe oprogramowanie AUTOSAR oraz powiązane narzędzia do konfiguracji i generowania, umożliwiające programistom bezpośrednie testowanie rozwiązań, które trafią do produkowanych pojazdach.

Weryfikacja oprogramowania w środowisku AUTOSAR
Programiści mogą korzystać z funkcji debugowania i analiz za pośrednictwem elementów architektury AUTOSAR oprócz zwykłych testów na poziomie źródła C/C++. Przeprowadzaj krzyżową korelację modelu i kodu, a także przedstawiaj je zarówno za pomocą zintegrowanego debuggera, jak i analizatora.

Stosowanie nieinwazyjnego śledzenia i bodźców
Symuluj oprogramowanie i zbieraj odpowiedzi mające kluczowe znaczenie dla sprawdzania poprawności złożonych warunków działania i scenariuszy dotyczących bezpieczeństwa. Oprogramowanie Capital Embedded Virtualizer AR Classic w niepowtarzalny sposób obsługuje weryfikację przy użyciu efektywnego języka skryptowego, który dostarcza bodźce i reakcje bez modyfikacji kodu lub narzędzi, w dowolnym miejscu obrazu oprogramowania.

Obsługa standardowych interfejsów narzędzi
W naturalny sposób wpasuj się w ustalone procesy rozwoju. Oprogramowanie jest używane tak jak rzeczywisty sprzęt jednostki ECU z użyciem standardowych interfejsów do tworzenia oprogramowania C/C++, modelowania i testowania, weryfikacji sieciowej, testów diagnostycznych oraz pomiarów i kalibracji.

Testowanie przy użyciu zaawansowanej i ciągłej integracji
Można wykonywać automatyczne testy regresji, ponieważ korzystanie z oprogramowania wymaga jedynie komputera. Liczba testów, które można wykonać, jest ograniczona tylko dostępnością zasobów obliczeniowych. Zapewnij pełną kontrolę nad przypadkami testowymi i ich automatyzację dzięki zaawansowanemu językowi skryptowemu naszego oprogramowania.

Dowiedz się więcej