Capital

Capital Formboard Designer

Pełnoskalowe funkcje tworzenia schematów połączone z danymi projektowymi okablowania z wcześniejszych etapów procesu pozwalają ulepszyć projekty płyt montażowych okablowania.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Osoba projektująca płytę montażową okablowania pod kątem maksymalnej wydajności.

Dlaczego warto wybrać rozwiązanie Capital Formboard Designer?

Capital Formboard Designer rozszerza funkcjonalność rozwiązań Capital Harness Designer i Capital Harness Designer Modular. Zapewnia rozbudowane możliwości tworzenia schematów połączone z podstawowymi rysunkami z oprogramowania Capital Harness Designer lub Capital.

Szybkie tworzenie gotowych do produkcji projektów tablic montażu

Eliminowanie typowych źródeł błędów
Zaimplementuj nasze zaawansowane środowisko graficzne i zarządzanie projektami, aby szybko i łatwo tworzyć tablice montażu. Zautomatyzowane i oparte na regułach umieszczanie uchwytów/mocowań minimalizuje ręczne wykonywanie prac.

Tworzenie pełnowymiarowych szczegółowych diagramów tablic montażu
Funkcja wielu widoków umożliwia edycję w jednym schemacie projektu okablowania i automatyzację aktualizacji w powiązanym panelu tablicy montażu.

Uproszczenie procesu projektowania
Uprość — dzięki szkieletowi opartemu na danych — zarządzanie projektami i procesami, zmiany w projekcie, komunikację między organizacjami i integrację z procesami wyższego i niższego szczebla. Funkcja wielu widoków widoku upraszcza tworzenie rysunków i dynamicznie aktualizuje wszystkie dokumenty.

Oszczędność czasu i nakładów pracy
Manipuluj wiązkami, aby skrócić czas potrzebny do utworzenia złożonych tablic montażu. Identyfikuj problemy i wdrażaj najlepsze rozwiązania dzięki automatycznemu sprawdzaniu reguł projektowych. Funkcje zarządzania danymi upraszczają zarządzanie wersjami i eliminują błędy transkrypcji typowe dla tradycyjnych procesów opartych na plikach.

Usługi dodatkowe