Capital

Capital Harness Costing LD

Twórz szczegółowe kalkulacje kosztów okablowania zaprojektowanego zgodnie ze standardem KBL.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Inżynierowie zajmujący się projektowaniem okablowania analizują prognozowaną listę materiałową BOM i koszty okablowania

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie Capital Harness Costing LD?

W zakresie związanym z kalkulacją kosztów oprogramowanie Capital Harness Costing LD pobiera dane z poprzednich procesów, w formacie KBL lub HCV, oraz importuje i wzbogaca dane każdego obiektu wiązki przewodów o prawidłowy czas pracy i ilość użytego materiału.

Tworzenie dokładnych kalkulacji kosztów

Przenoszenie logiki klienta
Wykorzystaj elastyczną definicję specyficznej dla klienta logiki biznesowej dotyczącej informacji na temat montażu (na przykład czasów planowania).

Obliczanie schematów nakładów pracy i czasu
Używaj kompleksowej, a przy tym łatwej definicji ustrukturyzowanych i hierarchicznych schematów czasu i nakładów pracy. Na żądanie można skonfigurować funkcję importowania danych z katalogów na podstawie arkuszy kalkulacyjnych.

Definiowanie obliczeń
Twórz i zachowuj logikę obliczeń specyficzną dla klienta na serwerze, zapewniając jej dostępność zgodnie z wymaganiami. Ceny można obliczać i oceniać na podstawie systemów produkcyjnych i lokalizacji zakładów, wyników czasowych i materiałowych, kursów wymiany, a także wynikających z nich kosztów komponentów.

Wsparcie na każdym etapie kosztorysów
Analizuj, weryfikuj lub eksportu uzyskane wyniki na różnych etapach procesu tworzenia kalkulacji w różnych formatach wyjściowych.

Efektywna praca w oprogramowaniu Capital
Oprogramowanie Capital Harness Costing LD stanowi dopełnienie narzędzia Capital Harness Designer LD i Capital Harness Analyzer.

Czym jest Capital Harness Costing LD?

Capital Harness Costing LD to aplikacja, która oblicza czas pracy wymagany do montażu, ilość materiałów, a także koszty i ceny dla rysunku wiązki w formacie pliku KBL/HCV. Wyniki są przejrzyście ułożone i dobrze zorganizowane; można je prześledzić w odniesieniu do każdego etapu pracy i każdej jednostki wiązki przewodów.