Capital

Capital Harness Analyzer

Możesz wizualizować i analizować dane techniczne pojazdu z zastosowaniem znanych formatów branżowych: KBL, HCV, VEC oraz JT.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

A computer monitor displaying Capital Harness Analyzer software

Dlaczego watro wybrać oprogramowanie Capital Harness Analyzer?

Oprogramowanie Capital Harness Analyzer umożliwia przeglądanie i wyszukiwanie treści graficznych, elastyczne raportowanie i przygotowywanie danych. Wirtualnie kontroluj cały proces rozwoju okablowania z wykorzystaniem funkcji sprawdzania reguł projektowych (DRC).

Wyświetlanie i analizowanie gotowego projektu wiązki przewodów

Oszczędność czasu dzięki zastosowaniu elastycznych funkcji usprawniających projektowanie
Oprogramowanie umożliwia wyświetlanie i analizę całego projektu elektrycznego przy użyciu formatu KBL lub VEC, z uwzględnieniem danych 2D i (lub) 3D. Poszczególne widoki są połączone ze sobą za pomocą hiperłączy.

Rozszerzenie funkcjonalności za pomocą makr
Rozszerz funkcjonalność, opracowując procedury w postaci makr w celu zaimplementowania reguł ochrony własności intelektualnej i procesów przedsiębiorstwa. Każda procedura dostępna w tych językach programowania rozszerza funkcje oferowane przez oprogramowanie Capital Harness Analyzer w celu ograniczenia liczby powtarzalnych zadań.

Tworzenie wszechstronnych schematów
Twórz dynamiczne schematy na podstawie zmiennych takich jak obliczona średnica końcówki złącza lub wiązki w wybranych modułach funkcjonalnych. Użyj konfiguracji, definicji grup złożeń dla produkcji lub porównuj różne wersje wraz z informacjami o różnicach między nimi.

Niezawodne zarządzanie zmianami
Korekty i proste zmiany w ochronie pakietu są przekazywane z powrotem do oprogramowania Capital Harness Designer LD bez manipulowania oryginalnym dokumentem.

Eksportowanie niezbędnych plików
Eksportuj dane z różnych etapów pracy w postaci plików PDF, listy materiałowej BOM lub dokumentu programu Excel. Dane mają zawsze charakter dynamiczny względem wybranych obiektów.

Efektywna praca w oprogramowaniu Capital
Oprogramowanie Capital Harness Analyzer stanowi dopełnienie narzędzia Capital Harness Designer LD i Capital Harness Costing LD.

Czym jest Capital Harness Analyzer?

Oprogramowanie Capital Harness Analyzer umożliwia wizualizację i analizę danych technicznych pojazdu z zastosowaniem formatów uznanych w branży, w tym formatu KBL. Nawigacja w oprogramowaniu jest łatwa, z płynnymi przejściami między wyświetlaniem danych w postaci 2D i 3D. Elastyczne funkcje usprawniające projektowanie umożliwiają wyświetlanie i analizę całego projektu instalacji elektrycznej.