WSPÓŁPRACA I REALIZACJA

Oprogramowanie logistyczne AX4

Zdigitalizuj swój łańcuch dostaw, aby zapewnić pełną jego przejrzystość i solidną podstawę do podejmowania decyzji w celu osiągnięcia doskonałości operacyjnej.

A group of people pointing at a whiteboard.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie AX4?

Utworzenie scentralizowanej platformy współpracy w chmurze zwiększa efektywność komunikacji i udostępniania informacji w celu zapewnienia płynnego działania łańcucha dostaw. Narzędzia wieży kontrolnej oferowane przez oprogramowanie AX4 są w stanie zastąpić wyspecjalizowane samodzielne rozwiązania.

Oprogramowanie AX4 można łatwo zintegrować z istniejącymi środowiskami systemowymi; można też go używać, aby ułatwić komunikację między przedsiębiorstwami oraz połączyć systemy i podmioty w łańcuchu dostaw. Pozwala też niezawodnie planować kolejne etapy procesu w magazynie, w dziale produkcji i wytwarzania lub u klienta.

Przy użyciu tego rozwiązania można przesyłać wszystkie dokumenty potrzebne do obsługi transportu przychodzącego i wychodzącego: od zleceń odbioru i specyfikacji wysyłkowych po listy przewozowe i etykiety. Walidacje i automatyzacje oparte na regułach przyspieszają procesy logistyczne i zapewniają płynność wykonywania działań, a także usprawniają procesy rozliczeniowe i wdrożenia.

Usprawnienie współpracy w łańcuchu dostaw

Zintegruj partnerów i systemy, aby usprawnić współpracę między przedsiębiorstwami zwiększyć widoczność łańcucha dostaw. Licząca ponad ponad 500 000 użytkowników platforma współpracy AX4 łączy sferę wirtualną i fizyczną.

Modułowe rozwiązanie w chmurze

Oprogramowanie AX4 to modułowe i wysoce skalowalne rozwiązanie do obsługi łańcucha dostaw. Można go z powodzeniem używać do konkretnych zadań dzięki funkcjom dostosowanym do indywidualnych potrzeb, dostępnym w dowolnym miejscu i czasie.

Integracja

Oprogramowanie AX4 można bezproblemowo zintegrować z istniejącym środowiskiem IT, a w razie potrzeby można je wdrożyć jako rozwiązanie pod marką własną.

Zrównoważony rozwój działalności biznesowej

Rozwiązanie pozwala tworzyć synergie w obszarze transportu, unikać niepotrzebnych transportów i poprawić kontrolę. Umożliwia też zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i wzmocnienie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw.

Tworzenie własnego modułowego pakietu rozwiązań

Przy użyciu narzędzi oferowanych przez rozwiązanie można zwiększyć jakość informacji w swojej sieci, wzmocnić odporność łańcucha dostaw oraz ograniczyć czas i koszty transportu.

Purchase Order Management

Complete order consolidation—at last: Create, control and monitor logistics orders

Use Purchase Order Management to control your procurement networks with suppliers and carriers. Automate everything from release orders and pickup planning to the actual pickup.

Leverage centralized purchase order management: from the order confirmation of suppliers and the addition of shipping instructions, to the creation of delivery notes and the provision of a transportation management platform for pickup orders. Comprehensive integration of all players, such as suppliers, carriers, warehouses and production facilities, allows for real-time transmission of order data to suppliers. This yields a holistic view of each unique order situation.

Seamlessly monitor order fulfillment with end-to-end milestone monitoring and generate all necessary transport documents, including labels and waybills.

A woman standing in a factory using a tablet.</br>

Transportation Management Inbound

Ensure supply to your facilities through end-to-end visibility

Handle transportation orders from various data sources and formats, validating the data and allocating the orders to the appropriate units with the Transportation Management Inbound module. Use the module to consolidate shipments, assign tracking information and import or generate the accompanying print documents.

Milestone plans are used to control and monitor multimodal transportation. Implement more precise follow-up processes that can be automatically initiated when milestones are achieved or missed: real-time position data from partner platforms within the Siemens Digital Logistics partner ecosystem can be optionally integrated and provide detailed information and more precise predictions of the estimated time of arrival (ETA).

For smooth processing of inbound transports at your facility, optional time slot information is automatically linked to shipment and manifest data to determine specific delivery times and gates. This avoids congestion at the ramp and ensures that the necessary equipment and personnel are available on time.

The Transportation Management Inbound module provides you with end-to-end visibility and reduces unnecessary transportation.

A white truck driving down a highway.

Transportation Management Outbound

Improve your delivery reliability and customer satisfaction

Centrally converge data of all involved parties with the Transportation Management Outbound module. Provide all parties access through an interface, replacing error-prone manual processes. Use the system to automatically accept transport orders from different sources, transmit them to the various carriers and generate transport-related documents.

Record tracking data across service providers through an API, web account or mobile app. Provide shippers, carriers and customers the appropriate shipping and tracking data in real time. Issue cross-enterprise status updates and search shipments by reference data.

Recurring tasks in the process are automated: time- or event-triggered actions monitor transportation processes and notify all parties involved whenever any deviations occur.

With Transportation Management Outbound you can improve reliability and service, resulting in higher customer loyalty.

A worker pushing a pallet truck in a warehouse.

Appointment and Dock Management

Say goodbye to unnecessary wait times

Manage incoming vehicles during loading and unloading with the Appointment and Dock Management module. Quickly reserve, book or release time slots and link them to shipments. Control and untangle traffic flows in advance using templates and differentiated time slot windows of 60/90/120 minutes, etc. Add extra information, such as vehicle type or driver, at any time.

Run plausibility checks and validate the mandatory freight documents before booking a time slot. Use the software to look at specific parameters and specifications, such as if a freight crane is needed or if there are other special cargo requirements (this is particularly helpful when managing hazardous goods).

The Appointment and Dock Management module saves time and makes life easier for shippers, drivers and recipients.

A warehouse loading dock or flush dock with eight blue trailers.

Freight Cost Settlement

Create freight cost transparency that's customizable and automated

Calculate and assign freight costs to individual shipments based on factors such as volume or time, allowing precise allocation to customers or cost centers.

Automatically generate invoices and credits based on data, such as shipping volumes, distance, transport modes or ancillary services. Expected invoice amounts are checked against actual invoice amounts. If discrepancies are found, the invoices are automatically flagged for dispute.

Freight information is also automatically generated on the basis of the contracts and can then be used to for bids/tenders. Auditing and approval processes can be fully customized. Account assignment is automated for financial accounting, for both in-house or external. This makes it possible to define and apply even the most complex rates in a single system.

A woman and a man are writing on a whiteboard.

Korzyści oferowane przez rozwiązanie umożliwiają zmaksymalizowanie wydajności łańcucha dostaw

Pierwsze kroki

Zapoznanie się z pakietami startowymi

Zarządzasz złożonymi sieciami międzynarodowymi? Zacznij od zarządzania transportem, aby zwiększyć odporność i wydajność sieci logistycznej. Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania przyspieszą rozpoczęcie transformacji cyfrowej, oferując skalowalność i szybki wgląd w przepływ pracy, umożliwiając ciągłą optymalizację procesów.

Dowiedz się więcej