Projektowanie narzędzi i osprzętu

Projektowanie elektrod

Zautomatyzuj cały proces obróbki elektroerozyjnej (EDM) od projektu do produkcji, aby skutecznie modelować nawet najbardziej złożone i wymagające elektrody

Automatyczna identyfikacja geometrii produkcyjnej

Zautomatyzuj sposób definiowania procesów produkcyjnych dla rdzenia i wnęki.

Możesz również automatycznie wyszukiwać, rozpoznawać, grupować i kolorować powierzchnie do wypalania i obróbki zgrubnej metodą obróbki elektroerozyjnej (EDM), cięcia elektroerozyjnego (WEDM), frezowania i szlifowania.

Widok procesów produkcji.

Definiowanie obszarów iskrzenia elektrody i pustych

Używaj specjalistycznych i zaawansowanych funkcji do modelowania kształtu głowicy elektrody / obszaru wypalania.

Projektuj bardzo złożone, asocjatywne kształty. Zapewnij poprawne propagowanie zmian projektowych w rdzeniu i wnęce do projektu elektrody, rysunków i procesu obróbki maszynowej.

Widok obszarów iskrzenia elektrody i pustych.

Projektowanie niewymiarowej geometrii

Szybko projektuj niewymiarową geometrię elektrod przy użyciu zaawansowanych narzędzi w oprogramowaniu NX,

pozwalających skompensować przerwę iskrową i ruch orbitalny. Dostępne są gotowe rodzaje orbit, między innymi: kołowe, kwadratowe i sferyczne. Można również łatwo tworzyć orbity zdefiniowane przez użytkownika.

Widok geometrii niewymiarowej.

Efektywne zarządzanie zmianami projektowymi

Zamieniaj wersje projektów powierzchni produkcyjnych i automatycznie aktualizuj powiązane elektrody, rysunki elektrod i ścieżki narzędziowe.

Widok wersji projektowych powierzchni produkcyjnych.

Sprawdzanie poprawności konstrukcji elektrody

Weryfikuj zakłócenia i oblicz obszar iskrzenia, aby zoptymalizować dalsze procesy produkcyjne podczas określania właściwych ustawień maszyny EDM.

Widok projektu elektrody.
przykład wdrożenia

Pollmann

Automotive supplier designs and builds sophisticated mechatronic parts with Siemens solutions
Case Study

Automotive supplier designs and builds sophisticated mechatronic parts with Siemens solutions

Firma:Pollmann

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Karlstein, Austria

Siemens Software:NX, Teamcenter, Tecnomatix