Příprava nástrojů a upínek

Konstrukce elektrod

Automatizujte celý proces elektroerozivního obrábění (EDM) od návrhu přes výrobu až po efektivní modelování i těch nejsložitějších a nejnáročnějších elektrod.

Automatická identifikace výrobní geometrie

Automatizujte způsob definování výrobních procesů pro jádro a dutinu.

Můžete automaticky vyhledávat, rozpoznávat, seskupovat a vybarvovat plochy, které chcete vypálit a zdrsnit pomocí EDM, drátového EDM (WEDM), frézování a broušení.

Náhled výrobních procesů.

Definujte plochy jiskření elektrod a polotovary

Modelujte tvar hlavy elektrody / oblasti hoření se specializovanými a výkonnými funkcemi.

Navrhujte vysoce složité tvary, které jsou asociativní. Zajistěte, aby se změny v návrhu provedené v jádru a dutině bez problémů rozšířily na elektrodu, tažení a obrábění.

Náhled ploch jiskření elektrod a polotovarů.

Navrhujte poddimenzovanou geometrii

Rychle navrhujte poddimenzovanou geometrii elektrod pomocí pokročilých nástrojů v NX.

Můžete kompenzovat vyjiskřovací mezeru a orbitální pohyb. Mezi předkonfigurované typy orbitů patří kruhové, čtvercové a sférické. Lze také snadno vytvářet uživatelsky definované orbity.

Náhled poddimenzované geometrie.

Efektivní správa změn v návrhu

Vyměňte verze návrhu výrobních ploch a automaticky aktualizujte související elektrody, výkresy elektrod a dráhy nástrojů.

Náhled konstrukčních verzí výrobních ploch.

Ověření konstrukce elektrod

Při určování správného nastavení stroje pro elektroerozivní obrábění ověřte rušivé vlivy a vypočítejte oblast jiskření pro optimalizaci navazujících výrobních úkonů.

Náhled konstrukce elektrod.
případová studie

Pollmann

Automotive supplier designs and builds sophisticated mechatronic parts with Siemens solutions
Case Study

Automotive supplier designs and builds sophisticated mechatronic parts with Siemens solutions

Firma:Pollmann

Odvětví:Automobilový průmysl a doprava

Umístění:Karlstein, Austria

NX, Teamcenter, Tecnomatix