NX

NX AM Fixed-Plane

Funkcje AM Fixed-Plane w oprogramowaniu NX zapewniają rozwiązania potrzebne do skonfigurowania systemu do drukowania w stałopłaszczyznowych systemach druku, takich jak drukarki proszkowe lub natryskowe.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Zrzut ekranu przedstawiającego część produkowaną z zastosowaniem wytwarzania addytywnego.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie NX AM Fixed-Plane?

Przyspiesz konfigurację druku na potrzeby stałopłaszczyznowego wytwarzania addytywnego przy użyciu naszych rozwiązań NX AM Fixed-Plane. Niezależnie od rodzaju materiału lub drukowanej części nasze rozwiązania obejmują metody stałopłaszczyznowe, takie jak złoże proszkowe, natryskiwanie, Multi Jet Fusion (MJF), Fused Filament Fabrication (FFF) i inne.

Importowanie części i konfiguracja tacy wydruku
Funkcje AM Fixed-Plane w oprogramowaniu NX umożliwiają skonfigurowanie zasobnika materiału, tworzenie podstawowych geometrii pomocniczych (bloków, linii i punktów) oraz udostępniają strukturę procesora drukowania dla różnych urządzeń druku 3D. Rozwiązanie obsługuje również eksport konfiguracji tacy wydruku na podstawie plików 3MF i STL. Dostęp do tych produktów jest częścią pakietu, który obejmuje modelowanie i szkicowanie brył w oprogramowaniu NX, modelowanie cech, podstawowe funkcje modelowania powierzchni swobodnych, modelowanie złożeń i funkcje zdefiniowane przez użytkownika.

Edytowanie i poprawianie modeli przed wydrukiem
Narzędzia CAD zintegrowane z systemem NX, takie jak modelowanie synchroniczne, umożliwiają przygotowywanie modeli 3D do drukowania i edytowanie geometrii części z uwzględnieniem żądanych zmian projektu. Funkcje obsługi złożenia umożliwiają modelowanie całych wieloczęściowych złożeń, które można wydrukować.

Zmaksymalizowanie produktywności dzięki zaawansowanym funkcjom
Zwiększ swoje możliwości działania dzięki dodaniu zaawansowanych typów geometrii podpór, takich jak płyta węzłowa, kontur, sieć, stożek, objętość i podpory zdefiniowane przez użytkownika. Utwórz pakiet zapewniający dostęp do najlepszych w klasie narzędzi do edycji geometrii o charakterze płaszczyznowym do bezpośredniej pracy z obiektami siatki, takimi jak importowane pliki STL lub 3MF.

Rozwiązania NX AM Fixed-Plane oferują zaawansowane narzędzia do konfiguracji wytwarzania addytywnego:

Narzędzia NX AM Fixed-Plane Basic:

  • Bezproblemowe umieszczanie i ustawianie części metodą „przeciągnij i upuść”
  • Automatyczne i ręczne tworzenie konstrukcji podpór
  • Automatyczne generowanie znaczników druku
  • Generowanie kodu wydruku do bezpośredniego drukowania na obsługiwanym sprzęcie
  • Przeglądarka warstw dla obsługiwanych typów drukarek

Narzędzia NX AM Fixed-Plane Advanced:

  • Wszystkie funkcje dostępne w rozwiązaniach NX AM Fixed-Plane Basic
  • Tworzenie płyt węzłowych, konturów, sieci, stożków, objętości i podpór zdefiniowanych przez użytkownika
  • Zagnieżdżanie 2D i 3D części w tacy wydruku

Uwaga: Aby uzyskać bieżącą listę drukarek z obsługą druku bezpośredniego, należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Dostępne funkcje

NX AM Fixed-Plane solutions allow you to easily populate your build tray by adding parts through a seamless drag-and-drop interface. You can quickly pattern parts in the build tray to create duplicates for printing. You can also define the orientation manually or according to the AM Build Coordinate System, which is created at design time or by simulation.

Advanced licenses include the ability to 2D and 3D nest parts in the build tray. Options for nesting include settings for the allowable distance between parts and the chosen optimization method. This allows you to quickly optimize the space within the build tray for the most efficient prints possible.

Wiele procesów produkcyjnych, niezależnie od branży, wymaga możliwości umieszczania numerów seryjnych na części w celach identyfikacyjnych. Ponieważ metoda wytwarzania addytywnego jest używana do wytwarza niepowtarzalnych części, dobrze się do tego nadaje. Jednak oprogramowanie sterujące procesami produkcyjnymi musi zawierać efektywny system przypisywania i tworzenia znaczników drukowania w momencie produkcji. Pozwala to operatorowi w hali produkcyjnej modelować te znaczniki.

Efektywność tych procesów można zwiększyć dzięki ścisłemu zintegrowaniu narzędzia do konfiguracji tacy z oprogramowaniem CAD, aby ułatwić tworzenie znaczników druku. Projektując część w oprogramowaniu NX, można przypisać położenie znacznika wydruku do określonego obszaru tej części. Następnie można łatwo przekazać te informacje, aby odpowiednie znaczniki druku zostały umieszczone we wskazanym położeniu na części. Znaczniki drukowania w oprogramowaniu NX można generować ręcznie, za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub pliku tekstowego, bądź za pomocą programu. Zapewnia to maksymalną elastyczność przypisywania znaczników druku i śledzenia ich wykonywania.

Generuj podpory z wbudowanej biblioteki po wybraniu żądanej drukarki. Różne drukarki są powiązane z różnymi rodzajami podpór w bibliotece. Można również wygenerować niestandardowe typy podpór, które zostaną dołączone do biblioteki i powiązane z różnymi drukarkami.

Zaawansowani użytkownicy wytwarzania addytywnego mogą tworzyć niestandardowe konstrukcje podpór przy użyciu niezawodnych funkcji projektowania w oprogramowaniu NX.

Podstawowe rozwiązania NX AM Fixed-Plane obejmują podstawowe typy konstrukcji podpór, takie jak bloki, ściany i punkty, z opcją dodania bardziej złożonych typów podpór.

Element siatki lub geometrii o charakterze płaszczyznowym zaimportowany z pliku STL lub 3MF.

Uzyskaj możliwość importowania i eksportowania zarówno plików STL, jak i 3MF. Te popularne formaty plików są używane do przenoszenia i przechowywania danych części wytwarzanych metodą addytywną.

Importuj i eksportuj pliki STL i 3MF, aby uzyskać to, co najlepsze z obu środowisk. Możesz korzystać ze zintegrowanych, kompleksowych rozwiązań od projektu do wydruku oferowanych przez firmę Siemens, a także z indywidualnych rozwiązań punktowych innych dostawców oprogramowania do obsługi wytwarzania addytywnego.

Oprogramowanie NX AM Fixed-Plane zapewnia dostęp do wszystkich najważniejszych funkcji projektowania, szkicowania i tworzenia złożeń w systemie NX CAD. Możesz użyć tych narzędzi do tworzenia niezwykłych części drukowanych w 3D. Co więcej, dzięki zintegrowaniu tych funkcji z funkcjami konfiguracji wydruku 3D w oprogramowaniu NX wszelkie zmiany projektowe będą sprawnie przekazywane do tacy wydruku.

Projektowanie części pod kątem wytwarzania addytywnego (DfAM) nie ogranicza się jednak do tworzenia geometrii części. Efektywny proces DfAM obejmuje sprawdzenie poprawności w celu zapewnienia możliwości wydrukowania zaprojektowanej części. Opcje rozwiązania NX AM Fixed-Plane obejmują procedury sprawdzania nawisu, porowatości, grubości ścianki, minimalnych promieni, objętości wydruku, objętości zamkniętych, kanałów wewnętrznych, uwięźniętych podpór, czasu drukowania itp. Przy użyciu tych narzędzi można utworzyć potrzebną geometrię i upewnić się, że zostanie prawidłowo wydrukowana.

Generuj części ze współistniejącą geometrią płaszczyznową i siatkową oraz wchodzącą w interakcję z obszarami NURBS za pomocą technologii modelowania konwergentnego, opatentowanej przez firmę Siemens. Pozwala to ograniczyć uciążliwą pracę związaną z edycją geometrii płaszczyznowej. Oprogramowanie NX zawiera narzędzia do bezpośredniej edycji geometrii płaszczyznowej, jednak większość interakcji z takimi obiektami można zrealizować przy użyciu zwykłych narzędzi CAD, takich jak ekstruzja, operacje logiczne i zaokrąglenia. Tych narzędzi CAD można używać zarówno do brył siatkowych, jak i brył NURBS w oprogramowaniu NX. Bryły NURBS i siatkowe mogą być nawet łączone lub odejmowane od siebie, czego można się spodziewać, pracując wyłącznie z obiektami NURBS. Pozwala to uzyskać ogromne oszczędności czasu podczas projektowania i przygotowywania części do druku 3D.

Zaawansowane funkcje DfAM, takie jak generowanie struktury kratowej lub optymalizacja topologii, są również zintegrowane z oprogramowaniem NX i można je dodać do pakietów NX AM Fixed-Plane.

Lepiej poznaj oprogramowanie NX do obsługi produkcji

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania NX i wszystkich naszych produktów.

Blog dotyczący oprogramowania NX do obsługi produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania NX do obsługi produkcji dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność oprogramowania NX do obsługi produkcji

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania NX do obsługi produkcji