NX

NX AM Multi-Axis

Zapewnia rozwiązania niezbędne do skonfigurowania i obsługi wieloosiowych i hybrydowych drukarek 3D.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak kupić ten produkt w
Zmień kraj

Model wieloosiowego systemu wytwarzania addytywnego.

Dlaczego warto wybrać oprogramowanie NX AM Multi-Axis?

Sterowanie wieloosiowym sprzętem do wytwarzania addytywnego wymaga specjalnego oprogramowania. Zwykłe urządzenia do płaszczyznowego drukowania 3D nie mogą generować złożonych ścieżek osadzania 3D wymaganych w przypadku drukowania wieloosiowego. Odpowiedzą może być rozwiązanie NX Additive Manufacturing (AM) Multi-Axis.

Tworzenie złożonych ścieżek osadzania 3D
Określaj złożone ścieżki osadzania dla sprzętu wieloosiowego za pomocą kombinacji sprawdzonych, wstępnie zaprogramowanych ścieżek, np. o kształcie śrubowym. Można również używać oprogramowania do zaawansowanego planowania ścieżek dla działań takich jak okładanie. Generowanie tych złożonych ścieżek ruchu jest praktycznie niemożliwe przy użyciu innych narzędzi.

Uzyskaj dostęp do zaawansowanych narzędzi do planowania ścieżek, walidacji i przygotowania wytwarzania addytywnego, takich jak:

 • Kompletny zestaw narzędzi CAD do dekompozycji cech, modelowania stołu montażowego i projektowania osprzętu do zadań konfiguracji w środowisku kinematycznym maszyny do drukowania
 • Kompleksowe jednoczesne 5-osiowe planowanie ścieżki wytwarzania addytywnego dla robotów i narzędzi obrabiarki, obsługujące szeroki zakres operacji ścieżki narzędzia
 • Wydajny system łączący wieloosiowe osadzanie i operacje
  produkcji subtraktywnej w tej samej konfiguracji ścieżki narzędzia
 • System symulacji do walidacji wieloosiowej konfiguracji obróbki wytwarzania addytywnego i analizy jej wydajności za pomocą cyfrowego bliźniaka produkcyjnego
 • Wysokowydajne, modułowe systemy automatyki CNC sterujące do 93 osiami w 30 kanałach obróbczych

Dostępne funkcje

Przygotowanie do produkcji

Widok dekompozycji wieloosiowej części.

Oprogramowanie NX AM Multi-Axis zawiera kompletny zestaw narzędzi CAD do dekompozycji cech, modelowania stołu montażowego i projektowania osprzętu w celu skonfigurowania zadań w środowisku kinematycznym maszyny. Dekompozycja cech jest procesem rozdzielania cech części na poszczególne operacje wytwarzania addytywnego. Ten etap ma kluczowe znaczenie dla uzyskania odpowiedniej wydajności wieloosiowego i hybrydowego wytwarzania addytywnego.

Te narzędzia przyspieszają przygotowanie części do programowania i symulacji ścieżki narzędzia oraz umożliwiają szybkie reagowanie na zmiany projektowe.

Planowanie ścieżki

Widok różnych typów wieloosiowych ścieżek osadzania.

Rozwiązanie NX AM Multi-Axis obejmuje rozległy zestaw typów ścieżek do planowania drukowania wieloosiowego lub hybrydowego, w tym osadzania płaszczyznowego, osadzania rotacyjnego, osadzania swobodnego i osadzania rurowego.

Operacje osadzania można łatwo zmieniać, aby umożliwić wykorzystanie różnych parametrów w przejściach wypełniających i wykończeniowych, zmienić konfigurację wielu brył w celu uzyskania optymalnego wydruku lub dostosować ją do drukowania różnych materiałów.

Symulacja osadzania pozwala następnie zwizualizować ten proces, pomagając zidentyfikować obszary z niedoborem materiału, zweryfikować proces osadzania i zapobiec kolizjom z głowicą osadzającą.

Poniżej znajduje się krótki opis różnych typów ścieżek osadzania dostępnych w oprogramowaniu NX AM Multi-Axis i wynikających z nich korzyści.

Osadzanie płaszczyznowe:

 • Drukowanie na kolejnych poziomach płaszczyzn z wypełnieniem zygzakowatym lub spiralnym
 • Tworzenie pustych obiektów przy użyciu funkcji płaszczyznowego, cienkościennego, spiralnego wytwarzania addytywnego
 • Wykonywanie wielu przejść wykończeniowych na granicach wewnętrznych i zewnętrznych
 • Używanie ruchu 5-osiowego w celu wyrównania względem naszkicowanych ścian


Osadzanie obrotowe:

 • Definiowanie prostego ruchu obrotowego wokół osi z właściwościami wydruku
 • Tworzenie okrągłych cech wzdłuż osi części lub dodawanie cech do części okrągłej
 • Dostosowywanie głowicy drukującej do naszkicowanych kątów cech
 • Używanie opcji wytwarzanie cienkościennego do wytwarzania dla kołnierzy lub podobnych cech


Osadzanie swobodne:

 • Drukowanie „skórek” na geometrii 3D o kształcie nieregularnym
 • Wytwarzanie cech cienkościennych
 • Wytwarzanie cech w kształtach 3D
 • Zapewnienie spójności drukowania


Osadzanie rurowe:

 • Wykonywanie jednoprzejściowego wydruku konstrukcji rurowych
 • Stosowanie wydajnego ruchu śrubowego podczas osadzania
 • Zmienna grubość warstw w zależności od geometrii

Osadzanie 5-osiowe i hybrydowe

Widok 5-osiowych ścieżek osadzania na części turbiny.

Niektóre wieloosiowe i hybrydowe maszyny do wytwarzania addytywnego wykorzystują pełną konfigurację 5-osiową do osadzania materiału. Takie rozwiązanie zapewnia wyższą jakość wykończenia powierzchni połączoną z większą dokładnością osadzania i lepszym kształtem siatki.

Dysponowanie niezawodnym oprogramowaniem obsługującym osadzanie 5-osiowe jest istotne, ponieważ niektóre 5-osiowe technologie drukowania mają specyficzne wymagania. Na przykład osadzanie łukowe drutem może spowodować niepożądany stan, w którym łuk przeskakuje z obszaru osadzania do innego obszaru części, jeśli głowica osadzająca znajdzie się zbyt blisko. Regulacja kąta głowicy osadzającej może złagodzić te problemy: jest to jedna z niezawodnych funkcji planowania osadzania 5-osiowego dostępnych w oprogramowaniu NX AM Multi-Axis.

Co więcej, zintegrowanie światowej klasy system CAM z systemem obejmującym nasze rozwiązania NX do wytwarzania addytywnego umożliwia łatwe przełączanie się między wytwarzaniem addytywnym i subtraktywnym podczas drukowania 3D. Pomaga to zmniejszyć ilość odpadów wynikających z nieoptymalnych procesów produkcyjnych, związanych na przykład z koniecznością używania wielu rozwiązań programowych.

Lepiej poznaj oprogramowanie NX do obsługi produkcji

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania NX i wszystkich naszych produktów.

Blog dotyczący oprogramowania NX do obsługi produkcji

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania NX do obsługi produkcji dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność oprogramowania NX do obsługi produkcji

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania NX do obsługi produkcji