1. Home
Pracownik sprawdzający jakość produktu przy użyciu systemu zarządzania jakością.

Funkcje oprogramowania Opcenter

System zarządzania jakością

System zarządzania jakością (QMS) zapewnia procedury, procesy, strukturę i zasoby potrzebne do spełnienia wymagań klientów i zgodności z normami i wytycznymi branżowymi.

Łatwiejsze zapewnianie najwyższej jakości produktów

Przy użyciu systemów zarządzania jakością można obniżyć koszty i osiągnąć wysoki poziom zadowolenia klienta.

Definiowanie i inicjowanie planowanie jakości zmniejszającego ryzyko

Usprawnij planowanie jakości w całym procesie rozwoju produktu, od prototypu do produkcji seryjnej. Monitoruj zdarzenia i identyfikuj potencjalne problemy z jakością, zanim jeszcze wystąpią. Wspieraj zaawansowane planowanie jakości produktu (APQP) i przyspieszaj procesy rozwoju z zachowaniem wysokiej jakości. Faza planowania w systemie QMS obejmuje analizę rodzajów i skutków awarii (FMEA), zdefiniowanie planu kontroli i proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP).

Dwóch współpracowników rozmawiających o jakości produktu.

Zapewnienie wysokiej jakości dzięki niezawodnym procesom produkcyjnym

Osiągnij pożądaną jakość w całym procesie, od materiałów i komponentów dostarczanych przez dostawców po gotowe produkty. Zarządzanie jakością obejmuje planowanie i realizację kontroli jakości, analizę przy użyciu narzędzi statystycznej kontroli procesu (SPC) oraz zarządzanie jakością dostawców. Wykrywaj odchylenia produktów i procesów, identyfikuj przyczyny źródłowe i usuwaj wady. Zapewnij zgodność z wymogami i automatycznie generuj dokumentację wspierającą audyty jakości.

Dwóch współpracowników rozmawiających o jakości produktu.

Zapewnianie ciągłej poprawy jakości

Wspieraj ciągłą, trwałą poprawę jakości i produktywności przy użyciu funkcji zarządzania problemami i reklamacjami. Uzyskuj dane i informacje dotyczące kosztów reklamacji zewnętrznych i wewnętrznych oraz zarządzaj centralnie wszystkimi działaniami związanymi z zapewnianiem jakości. Informacje uzyskane dzięki systemowi QMS umożliwiają szybką identyfikację słabych punktów i sprawne wdrożenie działań zaradczych w celu poprawienia jakości i zwiększenia produktywności.

Pracownik sprawdzający jakość produktu.

Poznaj produkty Opcenter QMS

Dowiedz się więcej na temat oprogramowania Opcenter

Wsparcie klienta

Firma Siemens oferuje światowej klasy wsparcie klienta dotyczące oprogramowania Opcenter i wszystkich naszych produktów.

Blog poświęcony oprogramowaniu Opcenter

Bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami i najważniejszymi informacjami na temat oprogramowania Opcenter dostępnymi na stronie naszego bloga.

Społeczność użytkowników oprogramowania Opcenter

Dołącz do rozmowy lub uzyskaj odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące oprogramowania Opcenter.