1. Home
Inżynier w okularach ochronnych badający jakość części z blachy w trakcie ich wytwarzania.

Oprogramowanie Tecnomatix

Jakość oparta na modelu

Zintegruj parametry jakości podczas projektowania produktu, planowania wytwarzania i produkcji, aby zapewnić jakość wymiarowania i wykonania oraz pomóc wyeliminować kosztowne problemy z jakością w hali produkcyjnej.

Poprawienie jakości wymiarowania podczas planowania

Zintegruj parametry jakości wymiarów w ramach projektowania produktu i procesu planowania produkcji, aby uniknąć kosztownych problemów z jakością produktu:

  • Zapewnij wysoką jakość produktów w trakcie ich wytwarzania dzięki udostępnianiu informacji na temat wpływu zmienności wymiarów przed przekazaniem projektu do produkcji
  • Analizuj wpływ procesów produkcji na cechy projektowe i tolerancje, określając źródła i zakresy zmienności wymiarów w celu poprawienia jakości produkcji i wyeliminowania kosztów
Obraz analizy jakości wymiarów w oprogramowaniu Tecnomatix Variation Analysis.

Definiowanie tolerancji za pomocą informacji dotyczące wytwarzania produktu (PMI)

Wykorzystaj semantyczną reprezentację informacji dotyczących wytwarzania produktu (PMI) w celu wsparcia inżynierii jakości opartej na modelu, aby zautomatyzować definiowanie cech i tolerancji oraz zapewnić lepszą jakość wymiarów.

Wyodrębniaj i weryfikuj informacje PMI z różnych źródeł przy użyciu standardowego formatu danych JT™. Dzięki temu można korzystać z funkcji opartych na cechach z zastosowaniem tolerancji opartych na metodach i standardach wymiarowania i tolerancji geometrycznej (GD&T) oraz obliczeń, augmentacji i zużycia dla wszystkich wymagań dotyczących analizy jakości i pomiarów wymiarowania.

Obraz informacji dotyczących wytwarzania produktu stosowanych do projektu w oprogramowaniu Tecnomatix Variation Analysis.

Poprawa jakości dzięki symulacji i wizualizacji zmienności

Symuluj procesy produkcji i montażu za pomocą analizy wymiarów w celu prognozowania i ilościowego określania zakresu i przyczyn zmienności w niezawodnym środowisku 3D.

Oprogramowanie wykorzystuje symulację Monte Carlo i silnik łączenia relacji statycznych i kinematycznych operacji montażowych w pełnym zakresie dopuszczalnych relacji. Integracja z solwerami do analizy metodą elementów skończonych umożliwia zrozumienie elastyczności komponentów z uwagi na ich mocowanie, zgrzewanie i sprężynowanie.

Obraz analizy jakości wymiarów urządzenia elektronicznego w oprogramowaniu Tecnomatix Variation Analysis.

Przeprowadzanie kompleksowej analizy przyczyn źródłowych

Koszty produkcji można obniżyć, maksymalizując dopuszczalne tolerancje części, zachowując jednocześnie kontrolę nad kluczowymi specyfikacjami wymiarowymi złożenia. Kontroluj te cechy wymiarów, aby zminimalizować ilość odpady, poprawek i wad objętych gwarancją. Identyfikuj krytyczne procesy dotyczące wymiarów, tolerancji i montażu, które są kluczowymi czynnikami wpływającymi na zmienność.

Dodając dane o możliwościach produkcyjnych do analizy wariancji, można przeprowadzić analizę przyczyn źródłowych problemów produkcyjnych w czasie rzeczywistym, aby poprawić jakość i zapewnić, że części będą pasować do siebie już za pierwszym razem.

Obraz analizy przyczyn źródłowych w oprogramowaniu Tecnomatix Variation Analysis.

Poprawa jakości wykonania podczas produkcji

Rejestruj i zapewniaj jakość wykonania dzięki gromadzeniu, przechowywaniu, raportowaniu i analizie pomiarów jakości produktu w czasie rzeczywistym oraz zarządzaniu nimi, aby szybciej korygować ewentualne błędy:

  • Skutecznie rozwiązuj problemy związane z jakością wykonania i osiągaj cele w zakresie jakości produktów dzięki efektywnym rozwiązaniom do zapewniania jakości i analiz
  • Optymalizuj przepustowość urządzeń pomiarowych i automatyzuj ręcznie wykonywane procesy zakresie gromadzenia, translacji, analizowania i raportowania danych
  • Konsoliduj wyniki najnowszych pomiarów w celu uzyskania spójnego obrazu jakości produkcji i rozwiązywania problemów
Obraz analizy jakości wykonania w oprogramowaniu Tecnomatix Variation Analysis.

Automatyzacja raportowania danych dotyczących jakości w całym przedsiębiorstwie

Zautomatyzuj publikowanie raportów, aby umożliwić łatwe wypełniane wstępnie skonfigurowanych szablonów raportów danymi pomiarów jakości. Z kolei historyczne raporty podsumowujące pozwalają skonsolidować bardzo duże ilości danych pomiarowych, co umożliwia szybkie przeglądanie tych informacji i wykorzystywanie ich do podejmowania decyzji dotyczących projektu i produkcji.

Można porównywać procesy lub zakłady produkcyjne, lepiej zrozumieć stabilność procesów i tworzyć podsumowania wyników produkcyjnych przedsiębiorstwa za dowolny okres.

Obraz raportowania jakości produkcji w oprogramowaniu Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.

Integracja pomiarów wymiarowych z planowaniem

Zaplanuj proces zarządzania, aktualizacji i rejestrowania zaprojektowanych punktów i planów pomiarowych w bazie danych produkcyjnych. Osoby podejmujące decyzje mogą uzyskiwać dostęp do tych danych w dowolnym momencie i z dowolnej lokalizacji w celu pobrania wybranych informacji.

Zdefiniuj proces pomiarów skoordynowany z projektem produktu, planowaniem produkcji i rozplanowaniem zakładu, aby mieć pewność, że pomiary wymiarów są zintegrowane z procesem planowania jakości wykonania przed uruchomieniem i realizacją produkcji.

Obraz planowania jakości produkcji w oprogramowaniu Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.

Monitorowanie produkcji w celu gromadzenia danych dotyczących jakości

Monitoruj i rejestruj dane pomiarów z dowolnego urządzenia podczas produkcji, a następnie wczytuj je do oprogramowania Teamcenter przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi do aktywnego identyfikowania trendów jakości.

Wykorzystaj obsługę wszystkich formatów i potrzeb związanych z postprocessingiem. Skonsolidowanie gromadzenia danych dotyczących jakości ze wszystkich urządzeń pomiarowych w zakładach produkcyjnych w jednym systemie pozwala lepiej zrozumieć jakość wykonania.

Obraz analizy produkcji w oprogramowaniu Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.

Statystyczne analizy danych dotyczących jakości

Dzięki połączeniu zaawansowanych technik statystycznych z funkcjami geometrii 3D można szybko identyfikować przyczyny źródłowe problemów z jakością występujących w środowisku produkcyjnym.

Domknięcie pętli między projektowaniem a produkcją umożliwia wyjście poza ograniczenia fragmentarycznych rozwiązań zarządzania jakością. Połącz i zintegruj dane dotyczące jakości bezpośrednio z głównymi procesami projektowania produktów i produkcji.

Obraz analizy przyczyn źródłowych problemów z jakością produkcji w oprogramowaniu Tecnomatix Dimensional Planning and Validation.
Przykład wdrożenia

Chery Automobile

Firma Chery Automobile wykorzystuje oprogramowanie Teamcenter i Tecnomatix w celu zwiększenia wydajności i poprawienia jakości w procesach badawczo-rozwojowych.

Red Chery Automobile vehicle driving on the road.
Case Study

Siemens Digital Industries Software supports leading Chinese automotive manufacturer in internationalization

Firma:Chery Automobile

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Wuhu, Anhui Province, China

Siemens Software:NX, Teamcenter, Tecnomatix