Satelita unoszący się nad Ziemią

Teamcenter

MBSE: inżynieria systemów oparta na modelu

Rozwój produktu bez zintegrowanej architektury jest jak budowanie bez planów. Integracja systemu może pochłonąć aż połowę zasobów programu. Wykorzystaj inżynierię systemów opartą na modelu (MBSE) na wczesnym etapie projektu, aby uzyskać nieprzerwaną integrację.

Integracja od początku. Integracja przez cały czas.

Zintegruj architekturę produktu z modelami systemów, wymaganiami i parametrami w ramach zarządzania cyklem życia produktu (PLM), aby wspierać cały proces rozwoju produktu.

Tworzenie modeli systemów przy użyciu standardowej metodologii

Przerwij kosztowny, oparty na dokumentach cykl specyfikacja-projektowanie-budowanie dzięki metodzie tworzenia zintegrowanych planów produktów, która w większym stopniu polega na współpracy zespołowej . Modelowanie systemów, oparte na metodologii systemów zgodnej z normą ISO, rejestruje architekturę produktu, interfejsy, wymagania i parametry w jednym miejscu. Integracja z systemem PLM zapewnia skalowanie procesu w celu uzyskania nieprzerwanej integracji.

Ilustracja przedstawiająca projekt samochodu na tle schematu działań

Zarządzanie architekturą produktu przy użyciu standardowych usług PLM

Wyobraź sobie skonfigurowany parametr prowadzący do decyzji dotyczącej konstrukcji. Modelowanie systemu z uwzględnieniem parametrów, funkcji i interfejsów jest częścią usług PLM, takich jak zarządzanie konfiguracją, zmianami i przepływem informacji. Może być również powiązane z badaniem handlowym, wymaganiami i dalszymi etapami procesu dotyczącymi części, dostawców, symulacji, procesów, testów itp.

Ilustracja przedstawiająca wagę z kosztami i cechami na szalach

Ciągła współpraca z dostawcami oparta na modelu

Korzystaj z usług ułatwiających współpracę z dostawcami, aby udostępniać części modeli systemu dostawcom, jednocześnie chroniąc swoją własność intelektualną dzięki zintegrowanej architekturze w ramach zgodności z rozwiązaniem PLM i SysML w wersji 2. Dostawcy mogą w sposób ciągły dostarczać informacje zwrotne na temat postępów, aby wzmacniać integrację i tworzyć łańcuchy projektowe oparte na modelu (MBDC).

Illustration of a ven-diagram showing the different facets of project collaboration. The different sections illustrate research, design and production.

Try systems engineering for Aerospace & Defense

Start your trial in minutes and learn to build your own sophisticated aerospace model-based systems engineering solution. Integrate the resulting design by collaborating across suppliers and the internal organization, with no installation required. We create the environment for you!

Take a trial run in systems engineering for Automotive

Start your trial in minutes and learn to build your own sophisticated automotive model-based systems engineering solution. Integrate the resulting design by collaborating across suppliers and the internal organization, with no installation required. We create the environment for you!

A rendering of a two-seat racecar.

Dowiedz się więcej