Ilustracja przedstawiająca zespół przybijający żółwika nad stołem roboczym, reprezentująca zarządzanie procesami.

Teamcenter

Zarządzanie procesami PLM

Przejmij kontrolę nad planowaniem, harmonogramami, zasobami i procesami, łącznie z czasem cyklu wprowadzania zmian, aby lepiej realizować projekty, produkty i programy.

Usprawnienie procesów cyklu życia w celu poprawienia wydajności

Zautomatyzuj procesy związane z projektem, produktem i programem oraz zarządzaj nimi. Skróć czas cyklu zmian, zarządzaj wpływem zmian i kontroluj ich koszty. Dotrzymuj terminów, zarządzaj zasobami i przestrzegaj ograniczeń budżetowych.

Szybkie i precyzyjne zarządzanie wpływem zmian

Funkcje zarządzania zmianami w rozwiązaniu Teamcenter w pętli zamkniętej, z certyfikatem CMII, pozwalają stosować elastyczne procesy, które można łatwo dostosować do indywidualnych potrzeb. Procesy zmian usprawniają ich wprowadzanie i zapewniają ich pełną identyfikowalność. Możesz zarządzać ewolucją swoich produktów, problemami i ulepszeniami przy zapewnieniu widoczności zmian na poziomie całego przedsiębiorstwa. Wdrażaj zmiany szybko, precyzyjnie i kompleksowo, aby reagować na potrzeby rynku i klientów.

Kobiety pracujące przy komputerze i wdrażające zarządzanie procesami PLM

Zarządzanie przepływami informacji, w tym przeglądem i wydaniem projektu

Oprogramowanie Teamcenter umożliwia zautomatyzowanie wszystkich procesów roboczych, niezależnie od stopnia ich złożoności. Twórz przepływy informacji uwzględniające logikę biznesową. Zdefiniuj szablony standardowych procesów, aby egzekwować najlepsze praktyki i eliminować błędy. Stały dostęp do danych statusu, historii oraz zapisów kontrolnych to gwarancja całkowitej kontroli nad procesem i jego pełnej przejrzystości. Zapewnij wszystkim użytkownikom niezbędne narzędzia, aby mogli wywiązywać się na czas ze swoich zadań.

Kobieta przy biurku przygotowująca prezentację dotyczącą przepływu informacji.

Śmiało realizuj cele programu

Efektywnie planuj i dostosowuj programy. Prognozuj zapotrzebowanie na zasoby, wykonuj kosztorysy i szybko uruchamiaj realizację programu. Bądź na bieżąco ze zmianami wymagań. Uwzględniaj wyzwania inżynieryjne, problemy z łańcuchem dostaw i ograniczony dostęp do zasobów. Otrzymuj powiadomienia o problematycznych punktach za pośrednictwem pulpitów nawigacyjnych i raportów. Zapewnij uczestnikom procesu dostęp do informacji na temat programu w czasie rzeczywistym w miarę jego rozwoju.

Mężczyzna patrzący na raport zarządzania procesami PLM na pulpicie

Dostosowywanie i ustalanie priorytetów projektów w kontekście programu

Grupuj projekty zgodne z ogólnymi celami i zarządzaj nimi. Wykorzystuj narzędzia i procesy oparte na najlepszych praktykach, niezależnie od tego, czy jesteś pełnoetatowym, czy okazjonalnym kierownikiem projektu. Twórz szczegółowe plany projektów powiązane bezpośrednio z danymi produktów, takimi jak wymagania, elementy dostarczane, listy materiałowe BOM lub części, oraz zarządzaj nimi. Szybko organizuj i określaj status działań, aby upewnić się, że cały zespół zna status projektu.

Mężczyzna przy komputerze zarządzający harmonogramem produktu w ramach zarządzania procesami PLM
Historia klienta

Mercury Marine

Mercury Marine cuts change cycle time in half

Firma:Mercury Marine

Branża:Przemysł morski

Lokalizacja:Wisconsin, USA

Dowiedz się więcej