Samochód z cyfrowym modelem silnika wyłaniającym się spod maski.

Teamcenter

Oprogramowanie do wizualizacji i tworzenia modeli cyfrowych produktu

Szybciej twórz lepsze produkty. Usprawnij cykle projektowania i przeglądu, popraw komunikację i zwiększ innowacyjność w całym cyklu życia produktu.

Skróć czas wprowadzania produktów na rynek dzięki wizualizacji 3D

Użyj funkcji wizualizacji 3D, aby połączyć się bezpośrednio z systemem PLM i umożliwić użytkownikom szybkie wizualizowanie, sprawdzanie i oznaczanie dowolnych list materiałowych BOM w dowolnej konfiguracji.

Wyświetlanie, analizowanie i oznaczanie dowolnej listy materiałowej BOM w dowolnej konfiguracji

Możesz łatwo wyświetlać dane produktu 3D podczas przeglądania listy materiałowej BOM. Wykorzystaj łatwy w obsłudze, intuicyjny zestaw funkcji DMU do wyświetlania, analizowania i oznaczania danych 3D. Współpracuj z innymi, korzystając z migawek 3D, które dokładnie rejestrują kontekst listy materiałowej BOM i informacje o widoku 3D z możliwością przełączania między aplikacjami CAD i wizualizacyjnymi.

Cyfrowy model samochodu ciężarowego z otwartą, przechylaną naczepą.

Poznaj funkcje cyfrowego bliźniaka połączone z rozwiązaniem Teamcenter

Poznaj modele 3D JT w wirtualnym, trójwymiarowym środowisku. Moduł rzeczywistości wirtualnej w rozwiązaniu Teamcenter zapewnia możliwości interakcji i połączeń konferencyjnych dla wielu użytkowników, jest kompatybilny z większością dostępnych urządzeń VR i umożliwia wczytywanie plików jednym kliknięciem. Obsługuje również zaawansowane funkcje, takie jak planowanie ścieżki, analizy kolizji i odstępów oraz ocena ergonomii.

A 3D animation of a car, with its front hood open

Szybkie wizualizowanie i przeszukiwanie dowolnych plików 3D JT

Uprość udostępnianie plików i skróć cykle przeglądu dzięki JT2Go, bezpłatnej aplikacji do przeglądania, która pozwala użytkownikom szybko ładować, przeglądać i przeszukiwać pliki 3D JT dowolnej wielkości. Dzięki JT2Go można wizualizować struktury produktu i informacje dotyczące wytwarzania produktu (PMI), w tym widoki modeli, przekroje, a nawet wyniki CAE. Można również tworzyć/wyświetlać migawki i udostępniać pliki innym użytkownikom.

Ilustracja przedstawiająca strukturę produktu oglądaną za pomocą oprogramowania JT2go

Tworzenie własnych aplikacji do wizualizacji 3D

Korzystaj z zestawów narzędzi do wizualizacji JT, aby szybko tworzyć i wdrażać internetowe rozwiązania do wizualizacji dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. Zestaw narzędzi PLM Vis Web umożliwia przedsiębiorstwom tworzenie szczegółowych, niestandardowych aplikacji internetowych przy użyciu standardowych środowisk HTML/JavaScript. Widżet wizualizacji Mendix zapewnia szybką integrację niskokodową z modułowymi rozwiązaniami internetowymi dla przedsiębiorstw.

Raport wizualizacyjny struktury produktu z wykorzystaniem oprogramowania JT2go
Historia klienta

Hymer

Recreational vehicle manufacturer digitalizes concept of camper van
Case Study

Recreational vehicle manufacturer digitalizes concept of camper van

Firma:Hymer

Branża:Motoryzacja i transport

Lokalizacja:Bad Waldsee, Germany

Siemens Software:Solid Edge, Teamcenter

Dowiedz się więcej