Senzorové rameno robota pro kontrolu strojů.

Řešení NX pro výrobu

Kontrola kvality komponent

Automatizujte kontrolu kvality pomocí procesu řízeného daty a vyrábějte komponenty vyšší kvality.

Jak zlepšit kvalitu komponent pomocí integrovaného softwaru

Digitalizujte kontrolu kvality komponent pomocí přístupu založeného na datech a integrace souřadnicového měřicího stroje (CMM), programování kontrol, provádění kontrol v dílně a analýzy naměřených dat.

Přečtěte si více o našich pokročilých možnostech kontroly kvality:

Programování kontrol CMM

Automaticky generujte a přesně simulujte kontrolní dráhy díky pokročilým funkcím softwaru NX.

Naprogramujte nejnovější kontrolní metody s minimálními vstupy pomocí geometrie komponent a vložených informací o výrobku a výrobě (PMI).

Grafika robota pro kontrolu strojů

Analýza dat kontroly

Sledujte kvalitu komponenty porovnáním naměřených výsledků skutečného stavu s 3D geometrií tak, jak byla navržena.

Vizualizujte výsledky měření v NX a provádějte analýzu v kontextu digitálního modelu komponenty.

Snímek obrazovky s analýzou naměřených dat v NX

Spuštění kontrolního programu

Provádějte důslednou a přesnou průběžnou kontrolu a analýzu naměřených dat vyráběných komponent pomocí zařízení CMM a CNC strojů připravených pro kontrolu.

Uzavřený proces kontroly kvality dílu vám pomůže dodávat přesné komponenty, které splňují přísné požadavky na kvalitu a rozměrovou přesnost.

Grafika uzavřeného procesu kontroly kvality komponenty, který se provádí na strojní komponentě
případová studie

C-Mill

A metal machine part
Case Study

Precision part manufacturer integrates NX CMM Inspection Programming to digitalize the entire production operation

Firma:C-Mill

Odvětví:Letectví a obrana, Lékárenství a farmaceutický průmysl

Umístění:Port, Switzerland

NX