A person holds a tablet displaying graphs and charts, and points at them with their other hand

Funkce řešení Opcenter

Chytrá výroba pro podniky

Chytrá výroba pro podniky (EMI) propojuje, organizuje a agreguje výrobní data z celého výrobního podniku.

Generování poznatků pomocí výkonné analýzy dat

Díky chytré výrobě pro podniky můžete pomocí výkonné analýzy dat generovat poznatky ze správy výrobních úkonů (MOM) a podnikových dat.

Využijte velké objemy dat z výroby

Zachyťte množství dat generovaných stroji, zařízeními, senzory a dalšími zdroji ve vaší výrobní hale. Kontextualizujte a kombinujte tato data s informacemi z konstrukčních, inženýrských a obchodních systémů. Díky zachycení, agregaci a kontextualizaci nezpracovaných výrobních dat může váš systém chytré výroby proměnit velké objemy dat na chytrá data.

Tři spolupracovníci pracující na chytré výrobě pro podniky.

Získejte přehled o výkonnosti výroby

Využívejte chytrá data k odhalení trendů, které odhalují, co se skutečně děje během výrobních a kvalitativních procesů. Chytrá výroba pro podniky využívá analýzu dat k identifikaci a analýze klíčových procesních parametrů ovlivňujících kvalitu a/nebo produktivitu, včetně faktorů, které dříve mohly představovat skryté výrobní náklady nebo způsobovat snížení kvality.

Zaměstnanci pracující na projektech chytré výroby pro podniky.

Využijte poznatky o výrobě a zajistěte si neustálé zlepšování

Identifikujte procesní vady, selhání materiálu a procesů, provozní problémová místa a další problémy. Využívejte poznatky ze svého systému chytré výroby k lepšímu rozhodování. Software EMI nabízí pokročilé možnosti vyhledávání pro rychlé a efektivní pochopení kontextu, umožnění sledovatelnosti výrobních a kvalitativních procesů a vytváření protokolů auditu pro identifikaci odpovědných osob a zlepšování činností.

Dva zaměstnanci pracující na chytré výrobě pro podniky

Prohloubení znalostí o řešení Opcenter

Zákaznická podpora

Společnost Siemens nabízí prvotřídní zákaznickou podporu pro řešení Opcenter a všechny své produkty.

Blog řešení Opcenter

Sledujte nejnovější zprávy a zajímavosti o řešení Opcenter na našem blogu.

Komunita řešení Opcenter

Zapojte se do konverzace nebo získejte odpovědi na své otázky týkající se řešení Opcenter.