výzkumný pracovník kontrolující nejnovější návrh formulovaného výrobku

Výzkum, vývoj a laboratorní postupy

Opcenter RD&L

Sada softwarových produktů Opcenter Research, Development and Laboratory (RD&L) zefektivňuje, optimalizuje a slaďuje výzkum a vývoj formulovaných výrobků, čímž podporuje efektivitu inovací a správu dat pro balené spotřební zboží (CPG).

Zlepšení kvality, bezpečnosti a doby uvedení baleného spotřebního zboží na trh

Pomocí digitálního vlákna pro výzkum a vývoj formulovaných výrobků rychleji uveďte nové výrobky na trh bez rizik týkajících se kvality a bezpečnosti.

Urychlení uvádění výrobků na trh

Simulujte výkon výrobků pomocí digitálního dvojčete složení a pracujte na návrhu formulovaných výrobků v digitálním prostředí.

Snížení složitosti

Využívejte jediné úložiště pro správu specifikací pro celou firmu, které poskytuje snadný přístup a správu verzí pro všechny činnosti výzkumu a vývoje.

Zvýšení úrovně kvality

Uzavřete smyčku v oblasti kvality od příchozí po odchozí fázi díky integrovaným komponentám pro správu laboratoře, které bez problémů spolupracují.

Urychlení chytrých, bezpečných a udržitelných inovací

Výhody pro výzkum, vývoj a laboratorní postupy

Uchování jediného směrodatného zdroje
Jedno úložiště uchovává aktuální podrobnosti o všech surovinách, polotovarech, hotových výrobcích a obalových materiálech, což vede k větší efektivitě vyhledávání v případě činností výzkumu a vývoje a větší jistotě, že data jsou aktuální a přesná.

Vytvoření digitálního dvojčete složení
Virtuální reprezentace složení a specifikací výrobku, uchovávaná v jediném datovém úložišti řešení RD&L, umožňuje inovátorům výrobků vyhodnotit četné úpravy před přechodem na zkoušky v reálném prostředí, co se týče vývoje formulovaných výrobků.

Bezpečné ukládání dat do elektronického laboratorního zápisníku
Podpora elektronické správy dat souvisejících s projektem ve struktuře zápisníku nabízí vysokou úroveň flexibility a možností vyhledávání a současně zajišťuje přísné zabezpečení dat pro všechny činnosti vývoje výrobků baleného spotřebního zboží.

Zajištění shody se správnou výrobní praxí (GMP)
Systém dohlíží na odběr vzorků a zkoušky v souvislosti s výrobou, čímž zajišťuje, že jsou prováděny v souladu s aktuální správnou výrobní praxí (GMP), aby byly uspokojeny požadavky maloobchodních zákazníků a regulačních úřadů.

Vytváření popisků vyhovujících předpisům
Využitím kusovníku (BOM) a všech podrobností specifikací poskytuje systém automatický souhrn ingrediencí, nutričních informací, alergenů a požadovaných údajů, aby bylo zajištěno dodržování předpisů pro účely vytváření popisků.

Vytváření integrovaných výkazů
Systém automaticky generuje všechny požadované výkazy, včetně trendů a grafů týkajících se kvality laboratoře a výrobku, a ověřuje výsledky jejich porovnáním se specifikacemi.

Pracovníci továrny se dívají na tablety v blízkosti výrobní linky na čisticí prostředek.
videorozhovor

Řešení Opcenter RD&L ve společnosti Coopers Brewery

Společnost Coopers Brewery (Austrálie) se zaměřuje na výrobu vysoce kvalitního piva pomocí softwaru Opcenter RD&L. Integrovaný systém LIMS (Laboratory Information Management System) a systém pro realizaci výroby (MES) pomáhá společnosti Coopers řídit vstupní suroviny, analýzu zpracovávaných výrobků a hotových výrobků, aby bylo zajištěno, že výrobky, které vyrábí, jsou vždy správné hned napoprvé.

Další informace