KOMPONENTY ŘEŠENÍ D-CUBED

D-Cubed Assembly Engineering Manager

Provádějte vysoce přesné simulace pohybu v aplikacích CAD/CAM/CAE pomocí řešení D-Cubed AEM a ověřujte funkci virtuálních sestav a mechanismů.

Model mechanického hnacího ústrojí pro počítačem podporovaný návrh v kontextu traktoru.

Proč využívat řešení D-Cubed AEM?

Ušetřete čas a náklady ověřováním funkce virtuálních sestav a mechanismů, čímž snížíte počet konstrukčních chyb i potřebu výroby drahých fyzických prototypů. Řešení D-Cubed Assembly Engineering Manager (AEM) umožňuje softwarovým aplikacím realističtější prototypování pohybu sestav a mechanismů a přesnou předpověď interakce komponent při jejich kolizi a přenosu pohybu. Řešení AEM zohledňuje hmotnostní vlastnosti komponent a účinky vnějších sil a mechanických zařízení, jako jsou motory.

Přímá interakce s geometrickým modelem s malou nebo žádnou přípravou modelu znamená, že koncoví uživatelé nemusí být odborníky na simulaci pohybu.

Tato technologie simulace pohybu, která je k dispozici jako softwarová komponenta, je integrovaná do jádra aplikace pro geometrické modelování a poskytuje koncovým uživatelům nástroje pro simulaci pohybu bez nutnosti používat drahé, složité a hůře integrované moduly pro simulaci pohybu.

Podívat se na zahrnuté prvky

Vysoká přesnost

Automaticky vypočítávejte přesné 3D kontakty mezi všemi permutacemi bodů, hran a ploch jakéhokoli geometrického typu, včetně složité geometrie volných tvarů. Přesnost řešení AEM splňuje přísné požadavky na proces inženýrského navrhování.

Interaktivní výkon

Zkoumejte funkci mechanismu nebo zkoumejte fyzikální procesy montáže/demontáže přetahováním jednotlivých komponent v prostředí 3D modelování. Řešení D-Cubed AEM poskytuje okamžitou zpětnou vazbu výsledků simulace a zajišťuje interaktivní výkon.

Simulace pohybu

Simulujte pohyb sestav a mechanismů s vysokou mírou realističnosti. Simulace mohou zohledňovat gravitaci a řadu sil a zařízení, jako jsou točivé momenty, lineární a torzní pružiny, lineární a rotační motory a dopravníky.

Během simulace můžete interaktivně vybírat a přesouvat komponenty sestavy a zároveň aktualizovat hodnoty sil, což umožňuje posoudit, jak kvantitativní interakce sil ovlivňuje chování mechanismu.

Případová studie

ISD Software

D-Cubed AEM motion simulation software enables CAD/CAM developer to rapidly respond to customer needs
Case Study

D-Cubed AEM motion simulation software enables CAD/CAM developer to rapidly respond to customer needs

Firma:ISD Software

Umístění:Dortmund, Germany

PLM Open

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.