KOMPONENTY ŘEŠENÍ D-CUBED

D-Cubed HLM

Integrujte přesné pohledy se skrytými čarami pro vysoce kvalitní ilustrace do aplikací CAD, CAM a CAE pomocí řešení D-Cubed Hidden Line Manager (HLM).

Blok motoru je vykreslen se skrytými čarami zobrazenými v aplikaci pro 3D návrh.

Proč využívat řešení D-Cubed Hidden Line Manager?

Umožněte aplikacím vytvářet z 3D modelů vysoce kvalitní technické výkresy, technické ilustrace a pohledy se skrytými čarami pomocí řešení D-Cubed HLM.

Výpočet skrytých čar, který je k dispozici jako softwarová komponenta pro integraci dodavateli softwaru, je přínosem pro mnoho různých aplikací, včetně mechanického CAD, průmyslového stylingu, architektury a technických ilustrací.

Podívejte se na zahrnuté prvky

Pohledy se skrytými čarami

Vypočítejte viditelné, skryté, zakryté a obrysové segmenty hran v paralelních nebo perspektivních pohledech.

Můžete také vypočítat obrysové segmenty, které zvýší přehlednost technického výkresu nebo technické ilustrace – globální obrysy zdůrazňují hranici komponenty, zatímco místní obrysy je možné použít k rozlišení vnitřních prvků.

Šrafování a stínování jsou rovněž podporovány identifikací viditelných a skrytých oblastí dané plochy.

Vysoký výkon

Vytvářejte přesné výsledky i u velkých sestav a složitých povrchů volných tvarů. Optimalizace výkonu zahrnují inkrementální výpočty v dynamických prostředích a efektivní využití paměti pomocí načítání a instancování komponent podle potřeby.

Široký výběr typů modelů

Pracujte s libovolnou kombinací přesných, fasetových, tělesových, povrchových, drátěných, manifoldových a nemanifoldových geometrických formátů. Flexibilní integrační architektura podporuje více formátů modelů ve stejné aplikaci. Naše řešení je tolerantní k modelům obsahujícím chyby, jako jsou mezery mezi sousedícími plochami.

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.