JT

JT Open Toolkit (JTTK)

Získejte přístup k bohatému obsahu dat JT ve svých aplikacích pomocí řešení JT Open Toolkit, rozhraní API C++ pro čtení a zápis souborů JT kompatibilních s normou ISO.

Programátor používá řešení JT Open Toolkit k vývoji aplikace, která využívá formát souborů JT pro 3D spolupráci a vizualizaci modelu.

Proč využívat řešení JT Open Toolkit?

Využijte široce rozšířený formát souborů JT pro spolupráci a vizualizaci dat 3D modelů ve svých aplikacích. Řešení JT Open Toolkit je rozhraní API jazyka C++, které umožňuje aplikacím číst a zapisovat soubory JT kompatibilní s normou ISO.

Řešení JT Open Toolkit podporuje vývoj 64bitových aplikací na platformách Microsoft Windows, Linux a MacOS. Koupí řešení JT Open Toolkit se automaticky stáváte platícími členy programu JT Open Program. Výrobci softwaru, kteří chtějí řešení JT Open Toolkit využívat ve svých aplikacích, mohou všechny potřebné knihovny dále šířit a využívat tak všech funkcí tohoto nástroje. Tato sada nástrojů obsahuje úplnou dokumentaci API a PLM XML SDK. Součástí je také řada ukázkových programů, které vývojářům umožní začít rychleji využívat všechny funkce.

Podívejte se na zahrnuté prvky

Řešení JT Open Toolkit poskytuje přístup ke čtení/zápisu veškerého obsahu formátu JT, a to včetně struktury výrobků, metadat, atributů, úrovní detailů (LOD), výrobních informací o výrobku (PMI) a přesné geometrie B-Rep.

Teselace v řešení JT

Pomocí teselačního modulu řešení JT můžete vytvářet více teselačních datových sad nebo úrovní detailů (LOD). Vytvářejte jedinečné asociace, které zachovávají propojení s geometrií použitou k vygenerování fasetových tvarů. Aplikace, jako jsou 3D prohlížeče, je možné použít k výběru fasetových ploch, hran nebo vrcholů, což usnadňuje interakci s uživatelem. Pokud jsou tvary vytvořené jako analytická geometrie, je možné je za běhu teselovat prostřednictvím jejich analytických popisů v zobrazovacích aplikacích. Analytickou geometrii můžete vybrat také na základě jejích vlastností, jako je například osa válce. Teselační data je možné použít k obecnému měření vzdáleností mezi hranami a plochami a k dotazování na analytické parametry, jako je poloměr kružnice.

Informace o výrobě výrobků (PMI)

Spravujte informace o výrobě výrobků v souborech JT pomocí řešení JT Open Toolkit a komplexní sady tříd. Řešení podporuje informace o výrobě výrobků jak na úrovni sestav, tak komponent. Pomocí podpůrných systémů, jako je řešení NX, je možné informace o výrobě výrobků ve formátu JT načíst přímo do modelů CAD jako živá data. Obsah informací o výrobě výrobků ve formátu JT je v souladu se zveřejněným schématem PLM XML pro anotace. Schéma PLM XML poskytuje plnou viditelnost podporovaného obsahu jako prvků XML. Obsah informací o výrobě výrobků v souboru JT je možné extrahovat a reprezentovat jako PLM XML s informacemi o výrobě výrobků. Soubory JT obsahují jak sémantická data, tak grafické znázornění.

Přesné modely s reprezentací hranic (B-Rep)

Podporujte přesnou topologii a geometrii prostřednictvím integrovaného datového modelu řešení Parasolid XT.

Geometrie řešení Parasolid XT podporuje přesné měření a přiřazení k informacím o výrobě výrobků (PMI) v souboru JT a také trvalé identifikátory geometrie.

Pořiďte si licenci k řešení Parasolid, našemu geometrickému modelovacímu modulu, a rozšiřte možnosti 3D geometrického modelování.

Zůstaňte ve spojení díky řešení PLM Components

Přečtěte si blog

Získejte novou perspektivu o řešení PLM Components a trhu se systémy PLM v obecné rovině.