Teamcenter

Plánování výrobního procesu a správa dat

Propojená výroba pro podporu vašeho podnikání

Dostaňte se do výroby rychleji díky plánování výrobních procesů a správě dat řešení Teamcenter. Spolupracujte okamžitě a bezpečně na optimalizaci výroby dílů a úkonů sestavování. Provádějte všechny související činnosti efektivněji pomocí digitálního vlákna, které propojí vaši společnost i závody.

Snadno plánujte a spravujte své výrobní procesy

Vytvářejte a spravujte data výrobních kusovníků (MBOM) a kusovníků procesů (BOP), abyste pochopili, co a jak vyrábět. Řešení Teamcenter ve spojení s digitálními výrobními řešeními společnosti Siemens usnadňuje spolupráci mezi inženýringem, výrobou a realizací. Opakovaně používejte úkony sestavování napříč závody, vytvářejte a sdílejte pracovní pokyny v dílně, provádějte analýzu času a vyvažování linek a další.

Ilustrace osoby v zelené košili, která se dívá na obrazovku počítače v dílně. 
Obrázek na obrazovce počítače ukazuje řešení Teamcenter integrované s digitálními řešeními výroby společnosti Siemens.

Vytváření a sdílení elektronických pracovních pokynů

Vytvořte podrobné výrobní pokyny, čímž zvýšíte jasnost procesů a dílčích kroků v dílně. Poskytujte nejaktuálnější informace a jasně předveďte seznam procesních kroků pomocí nástrojů pro vizualizaci 2D a 3D a technologie rozšířené reality. Procesní dokumentace je automaticky aktualizována prostřednictvím správy revizí, takže můžete rychle a snadno reagovat na změny, a to jak před výrobou, tak během ní.

 Illustration of two service technicians wearing yellow hard hats and orange safety vests. They are servicing a tractor. They are reviewing process documentation updated through revision management.

Vytvoření a údržba kusovníku procesů

Vytvořte procesy a úkony v rámci kusovníku procesů pro posloupnost kroků v plánech sestavování. Přiřaďte příslušné díly a sestavy z MBOM k operacím, specifikujte požadované nástroje a zdroje z kusovníku zařízení (BOE) nebo prostřednictvím knihovny klasifikovaných objektů. Zjednodušte změny z inženýringu výrobků na kusovník procesů pomocí nástrojů pro kontrolu odpovědnosti, abyste zachovali synchronizaci inženýrství a výroby.

Ilustrace pracovníka v bílé přilbě a bezpečnostní vestě dohlížejícího na automatizovanou sestavovací linku.

Snadné sladění technických a výrobních kusovníků

Rychle aktualizujte plány procesu sestavování podle změn v návrhu pomocí integrované platformy pro vývoj výrobků a procesů v řešení Teamcenter. Nástroje pro kontrolu odpovědnosti za kusovník pomáhají produktovým a výrobním inženýrům rychle vizualizovat a ověřit dopad jakýchkoli změn výrobků a procesů. Tím se zabrání nákladné identifikaci problémů ve výrobě v pozdní fázi.

Ilustrace pracovníka před obrazovkou počítače. Prohlíží si plány procesu sestavování na vývojové platformě v řešení Teamcenter.

Odhad provozních časů a vyvažování linky

Řešení pro správu času a vyvažování poskytují přehled o činnostech výrobního procesu s přidanou a nepřidanou hodnotou. Časová analýza používá časové standardy, jako je MTM, s integrací do řešení TiCon. Vyvážení linek zobrazuje vizuální shrnutí času pro provozy, stanice a obsluhu. Optimalizujte plán na cílový čas taktu, zlepšete práci obsluhy na lince a vyhodnoťte alternativní plány.

Ilustrace pracovníka sedícího před obrazovkou počítače. Zobrazují data o správě času a vyvažování výrobních linek. Zvětšený obraz stejných dat je promítán na stěnu za obrazovkou počítače.

Správa výrobních procesů v cloudu

Správa výrobních procesů typu SaaS je k dispozici v cloudu a spravují ji pro vás odborníci ze společnosti Siemens. Začněte hned s předem nakonfigurovanými osvědčenými postupy. Získejte kontinuitu výrobních informací díky zabezpečené výměně dat a viditelnosti procesů. Propojte své inženýrské a výrobní inženýry, projektanty, pracovníky v dílně, partnery a dodavatele, konstruktéry linek, návrhové týmy a další.

Ilustrace tří výrobních techniků shromažďujících výrobní data ze svého cloudového systému správy výrobních procesů SaaS. Překrytí snímků zobrazujících přenos dat.

Optimalizujte plánování výroby pomocí výroby dílů

Přeměňte svou strojní dílnu na provoz spravovaný daty s informacemi o návrhu výrobků a plánování sestavování v jednom systému. Optimalizujte své výrobní procesy pomocí plánování dílů, připojení k dílně a knihovny výrobních zdrojů.

Obrázek zobrazující výrobní díly a jejich propojení s plánováním dílů, dílnou a knihovnou výrobních zdrojů.

Digitální správa výrobních zdrojů

Rychle najděte to, co potřebujete, a efektivně spravujte své výrobní prostředky pomocí výkonných možností vyhledávání a načítání v rámci celého klasifikačního systému. Díky předem nahraným údajům o obráběcích nástrojích je knihovna výrobních zdrojů (MRL) přístupná přímo z řešení NX CAM. Můžete vytvářet nástrojové sestavy nebo importovat data z katalogů dodavatelů nástrojů.

Obrázek obrazovky počítače zobrazující knihovnu výrobních zdrojů (MRL) v rámci řešení NX CAM.

Připojení k dílně

Využijte jedinou platformu pro propojení plánování a výroby. Předávejte správná data přímo do výrobního zařízení včetně CNC strojů, CMM a robotů. Komunikujte o svých kompletních plánech výrobního procesu napříč funkčními odvětvími. Ujasněte si, co, jak a kde se výrobky vyrábějí. Ujistěte se, že všechny zúčastněné strany vědí, jaké zdroje jsou potřeba.

Ilustrace pracovníka v dílně, jak sleduje digitální dílnu na kapesním tabletu. Stojí před výrobní sestavovací linkou.