Žena pracující na notebooku se samostatným monitorem. Dívá se na data pro správu nákladů na výrobek.

Teamcenter

Správa nákladů na výrobek

Určete a vyhodnoťte náklady na výrobky a nástroje, uhlíkovou stopu výrobků a ziskovost již na začátku životního cyklu výrobků.

Vytvářejte udržitelné a ziskové výrobky

Přijímejte informovaná rozhodnutí ke snížení uhlíkových emisí, snížení nákladů na výrobky a řešení požadavků zákazníků na hodnotu.

Maximalizujte zisky pomocí správy nákladů na výrobek

Vypočítejte náklady na nové výrobky, nástroje a cenové nabídky již v rané fázi životního cyklu výrobků. Rychle identifikujte nákladové faktory a snadno simulujte a porovnávejte alternativy. Předvídejte budoucí náklady a ceny výrobků pomocí výpočtu ziskovosti k zajištění investic do výrobků.

Ilustrace muže, který si prohlíží data na notebooku.

Podpora inženýringu nákladů pro zakoupené díly a nástroje

Provádějte spolehlivé odhady nákladů na dodavatelské díly modelováním výrobního procesu zdola nahoru. Určete nákladové faktory spojené s každým krokem procesu. Pomocí správy nákladů na výrobek můžete spravovat strukturu nákladů a hodnotovou analýzu s dodavateli. Podle těchto odhadů můžete sjednat budoucí cílové ceny nebo nákupní ceny na základě spolehlivých podrobností o nákladech.

Ilustrace dvou žen diskutujících o datech na tabuli.

Měření a správa uhlíkové stopy výrobků

Vytvořte okamžitou a viditelnou vazbu mezi náklady na výrobek a emisemi CO2e. Shrnutím faktorů emisí a uhlíkové stopy výrobků v celém hodnotovém řetězci můžete identifikovat nejdůležitější faktory, které přinesou největší úspory. Poté můžete analyzovat dopad jako kompromis mezi uhlíkovou stopou výrobků, ziskovou marží a hodnotou zákazníka.

Ilustrace váhy posuzující náklady a dopad na životní prostředí.
Případová studie

Festo

Festo identifies and specifies target costs

Firma:Festo

Umístění:Esslingen, Germany

Teamcenter

Další informace