Kobieta pracująca na laptopie z oddzielnym monitorem, analizująca dane zarządzania kosztami produktu.

Teamcenter

Zarządzanie kosztami produktu

Określ i oceń koszty produktu i narzędzi, ślad węglowy i rentowność na początku cyklu życia produktu.

Twórz ekologiczne i opłacalne produkty

Podejmuj świadome decyzje w celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, obniżenia kosztów produktów i spełnienia wymagań klientów.

Maksymalizacja zysków dzięki zarządzaniu kosztami produktu

Obliczaj koszty nowych produktów, narzędzi i ofert na wczesnym etapie cyklu życia produktu. Szybko identyfikuj czynniki wpływające na koszty oraz łatwo symuluj i porównuj alternatywne opcje. Przewiduj przyszłe koszty i ceny produktów, korzystając z kalkulacji rentowności, aby zwiększyć bezpieczeństwo inwestycji w rozwój produktów.

Ilustracja przedstawiająca mężczyznę przeglądającego dane na laptopie.

Inżynieria kosztów obsługi zakupionych części i narzędzi

Przeprowadzaj wiarygodne szacunki kosztów części od dostawców, modelując proces produkcyjny od podstaw. Określaj czynniki kosztowe powiązane z każdym etapem procesu. Przy użyciu rozwiązania do zarządzania kosztami produktu można zarządzać strukturą kosztów i inżynierią wartości z udziałem dostawców. Na podstawie uzyskanych szacunkowych danych można negocjować przyszłe ceny docelowe lub ceny zakupu poparte wiarygodnymi informacjami na temat kosztów.

Ilustracja przedstawiająca dwie kobiety omawiające dane na tablicy.

Pomiar śladu węglowego produktu i zarządzanie nim

Utwórz bezpośrednie, widoczne połączenie między kosztem produktu i emisją dwutlenku węgla. Zbierając wskaźniki emisji śladu węglowego produktu w całym łańcuchu wartości, można zidentyfikować najważniejsze działania, które przyniosą największe oszczędności. Następnie można przeanalizować wpływ na środowisko jako kompromis między śladem węglowym produktu, marżą zysku i wartością dla klienta.

Ilustracja przedstawiająca wagę, która porównuje koszty z wpływem na środowisko.
Historia klienta

Festo

Festo identifies and specifies target costs

Firma:Festo

Lokalizacja:Esslingen, Germany

Siemens Software:Teamcenter

Dowiedz się więcej