TEAMCENTER

Správa softwarových návrhů

Synchronizujte, organizujte a slaďte životní cykly vývoje softwarových a hardwarových výrobků, abyste mohli dodávat vysoce kvalitní kyberfyzikální výrobky.

Pochopení vztahů mezi hardwarem a softwarem

Nemigrujte, neduplikujte ani neseskupujte data. Spravujte závislost v rámci celého životního cyklu, včetně správy požadavků, změn a konfigurace.

Implementujte správu návrhu softwaru pomocí řešení Teamcenter

Spravujte, vyhledávejte, sdílejte a opakovaně používejte data napříč centry návrhu z jediného zabezpečeného zdroje. Díky rozsáhlé integraci do elektrických, elektronických, mechanických, softwarových a simulačních nástrojů si můžete zajistit víceoborový kusovník a vytvořit digitální dvojče. Můžete porozumět složitým vztahům a závislostem mezi součástmi ve všech možných konfiguracích výrobku i během provádění změn.

Ilustrace počítače s různými ikonami – představuje správu softwarových návrhů.

Využití řešení Polarion ALM a Teamcenter: Integrace řešení ALM-PLM

Využijte interoperabilitu řešení Teamcenter a Polarion. Společně umožňují vytvořit integrované řešení ALM-PLM, které spojuje pokročilé možnosti vývoje softwarových aplikací řešení Polarion® ALM™ se špičkovými funkcemi správy životního cyklu výrobků řešení Teamcenter.

Obrázek pro řešení Polarion ALM a Teamcenter: Integrace řešení ALM-PLM

Stanovení a navigace požadavků napříč obory

Využijte sledovatelnost požadavků napříč obory – díky integraci řešení Polarian-Teamcenter – abyste získali jasnější vymezení toho, jak software souvisí s konkrétními funkcemi výrobku. Potom odvoďte požadavky na software podle požadavků na výrobky a ověřte, že kompletní výrobek splňuje všechny požadavky.

Obrázek záznamu v chytrém telefonu s požadavky na zaškrtnutí, které jasně stanovují a navigují požadavky napříč obory

Zlepšete mezioborovou viditelnost dopadu změn

Umožněte vývojovým týmům rychle vyhodnocovat dopad změn výrobků napříč obory. Umožněte jim iniciovat, sledovat a spravovat procesy změn v rámci řešení Teamcenter nebo Polarion s neomezenou sledovatelností. Snižte počet chyb a náklady na řešení záruk díky identifikaci a sledování konkrétních změn hardwaru a softwaru.

Obrázek pro zlepšení mezioborové viditelnosti dopadu změn

Přístup k softwarovým datům, datům o výrobcích a procesům

Spolupracujte efektivněji, snižte časovou ztrátu a předcházejte chybám přesným propojením firmwaru s hardwarem. Díky odpovědnosti a sledovatelnosti zlepšete připravenost na audity a podpořte procesy údržby a oprav tím, že společnostem umožníte rychle lokalizovat díly a spravovat opravy závad.

Obrázek pro přístup k softwarovým datům, datům o výrobcích a procesům

Správa softwarového kusovníku a integrovaného systému s uzavřenou smyčkou

Spravujte binární soubory softwaru a začleňte je do kusovníku výrobků. Propojte související softwarové artefakty s elektronickými řídicími jednotkami (ECU) a spravujte všechny závislosti hardwaru a softwaru.

Obrázek pro správu kusovníku softwaru integrovaného systému s uzavřenou smyčkou

Vyzkoušejte řešení Polarion ještě dnes

Vše, co potřebujete k dosažení agility a plné kontroly nad životním cyklem aplikací kyberfyzikálních systémů.

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Groupe SEB

Optimizing development process with simulation
Case Study

Optimizing development process with simulation

Firma:Groupe SEB

Odvětví:Spotřební zboží a maloobchod

Umístění:Écully, France

NX, Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter FLOEFD, Solid Edge, Teamcenter

Další informace