1. Home

TEAMCENTER

Zarządzanie projektowaniem oprogramowania

Synchronizuj, organizuj i dostosowuj cykle rozwoju oprogramowania i sprzętu, aby dostarczać wysokiej jakości produkty cyberfizyczne.

Zrozumienie relacji między sprzętem i oprogramowaniem

Nie przenoś, nie duplikuj ani nawet nie agreguj danych. Zarządzaj zależnościami w całym cyklu życia, w tym wymaganiami, zmianami i konfiguracją.

Wdrażanie zarządzania projektowaniem oprogramowania z rozwiązaniem Teamcenter

Zarządzaj, znajduj, udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane w centrach projektowych przy użyciu jednego bezpiecznego źródła. Głęboka integracja z narzędziami do projektowania układów elektrycznych i elektronicznych, konstrukcji mechanicznych, oprogramowania oraz symulacji umożliwia tworzenie multidyscyplinarnych list materiałowych BOM i kompleksowego cyfrowego bliźniaka. Orientuj się w złożonych relacjach i zależnościach między komponentami z różnych dziedzin projektowych w ramach wszystkich możliwych konfiguracji produktu, nawet jeśli ulegają one zmianom.

Ilustracja przedstawiająca ekran komputera z różnymi ikonami, reprezentująca funkcje zarządzania projektowaniem oprogramowania.

Stosuj rozwiązania Polarion ALM i Teamcenter: Integracja między rozwiązaniami ALM i PLM

Wykorzystaj interoperacyjność rozwiązań Teamcenter i Polarion. Razem składają się na zintegrowane rozwiązanie ALM-PLM, które łączy zaawansowane możliwości tworzenia aplikacji dostępne w oprogramowaniu Polarion® ALM™ z najlepszymi funkcjami zarządzania cyklem życia produktu oferowanymi przez oprogramowanie Teamcenter.

Obraz przedstawiający rozwiązanie Polarion ALM i Teamcenter: Integracja między rozwiązaniami ALM i PLM

Określanie wymagań i nawigowanie po nich w różnych domenach

Korzystaj z funkcji identyfikowalności wymagań między domenami, możliwej dzięki integracji Polarion-Teamcenter, aby uzyskać jednoznaczną definicję powiązania oprogramowania z konkretnymi funkcjami produktu. Następnie na podstawie wymagań dotyczących produktu możesz uzyskać wymagania dotyczące oprogramowania i sprawdzić, czy kompletny produkt jest z nimi zgodny.

Ilustracja przedstawiająca ekran smartfona z zaznaczonymi wymaganiami, demonstrującymi możliwości precyzyjnego określania wymagań i nawigowanie po nich w różnych domenach

Poprawa interdyscyplinarnej widoczności wpływu zmian

Umożliwiaj zespołom programistycznym szybką ocenę wpływu zmian w produkcie w różnych domenach. Zapewnij im możliwość inicjowania, monitorowania i kontrolowania procesu zmian w oprogramowaniu Teamcenter lub Polarion z pełną identyfikowalnością. Zmniejsz liczbę błędów i kosztów gwarancyjnych dzięki identyfikowaniu i śledzeniu konkretnych zmian wprowadzanych w sprzęcie i oprogramowaniu.

Obraz przedstawiający poprawę interdyscyplinarnej widoczności wpływu zmian na różne dziedziny

Dostęp do danych i procesów dotyczących produktów oraz oprogramowania

Możesz efektywniej współpracować, zmniejszyć straty czasowe i unikać błędów dzięki prawidłowemu łączeniu oprogramowania układowego ze sprzętem. Ułatwienie sprawdzania odpowiedzialności i zwiększenie identyfikowalności pozwala poprawić przygotowanie do audytów i wspomaga procesy konserwacji i napraw, umożliwiając przedsiębiorstwom szybkie lokalizowanie części i zarządzanie naprawami.

Obraz przedstawiający dostęp do danych i procesów produktu oraz oprogramowania

Zarządzanie listą materiałową BOM systemu i oprogramowania wbudowanego w pętli zamkniętej

Zarządzaj plikami binarnymi oprogramowania i uwzględniaj je na liście materiałowej BOM. Połącz powiązane artefakty oprogramowania z elektronicznymi jednostkami sterującymi (ECU) i zarządzaj wszystkimi zależnościami sprzętu i oprogramowania.

Obraz przedstawiający zarządzanie listą materiałową BOM systemu i oprogramowania wbudowanego w pętli zamkniętej

Sprawdź możliwości oprogramowania Polarion już dziś

Wszystko, czego potrzebujesz, aby zwiększyć elastyczność działania i uzyskać pełną kontrolę nad cyklem życia aplikacji systemów cyberfizycznych.

HISTORIA KLIENTA

Groupe SEB

Optimizing development process with simulation
Case Study

Optimizing development process with simulation

Firma:Groupe SEB

Branża:Produkty konsumenckie i handel detaliczny

Lokalizacja:Écully, France

Siemens Software:NX, Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter FLOEFD, Solid Edge, Teamcenter

Dowiedz się więcej